สัมผัสประสบการณ์ความสนุกกับคอนเสิร์ตระดับโลก Together Festival 2018
  ที่ Ticketmelon

  สัมผัสประสบการณ์ความสนุกกับคอนเสิร์ตระดับโลก Together Festival 2018 ที่ Ticketmelon

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC สัมผัสประสบการณ์ความสนุกกับคอนเสิร์ตระดับโลก Together Festival 2018 ที่ Ticketmelon

  ​​พิเศษ ลดทันที 100 บาท สำหรับบัตรเข้างาน*
  คลิกจอง  www.ticketmelon.com/retox/togetherfestival2018  เท่านั้น
  กรอกโค้ด   
  TMELONKTC  *มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน จำนวนจำกัด เพียง 200 โค้ดเท่านั้น

  รายละเอียดงาน Together Festival 2018
  คอนเสิร์ตจัดวันที่ 4 และ 5 พ.ค. 61 ที่ ไบเทคบางนา พบกับดีเจระดับโลกมากมาย อาทิเช่น

  • Alan Walker
  • Hardwell
  • Marshmello
  • GTA
  • Carnage
  • Martin Solveig
  • Goldfish
  • Sunnery James & Ryan Marciano

  จำหน่ายบัตรวันที่ 10 เม.ย. - 3 พ.ค. 61
  หรือ จนกว่าบัตรจะหมด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Ticketmelon โทร. 02 026 3068  เวลา 09.30-18.00 น.
  หรือ E-Mail : support@ticketmelon.com

  ดูสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในหมวด บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายที่ www.ticketmelon.com/retox/togetherfestival2018  เท่านั้น กรอกโค้ด TMELONKTC โดยจอง 10 เม.ย. - 3 พ.ค. 61 หรือ จนกว่าบัตรจะหมด ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการซื้อบัตร Together Festival 2018 ผ่าน Ticketmelon เท่านั้น
  3. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  5. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Ticketmelon โทร. 02 026 3068  เวลา 09.30-18.00 น.  หรือ E-Mail : support@ticketmelon.com

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.