คลิกช้อปดีลบัตรเข้าชมกิจกรรมราคาพิเศษ
  ที่ www.tooktrip.com

  คลิกช้อปดีลบัตรเข้าชมสถานท่องเที่ยวราคาพิเศษที่ www.tooktrip.com

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  ลดเพิ่มทันที 10%* สำหรับดีลบัตรเข้าชมกิจกรรมที่ร่วมรายการ
  คลิกจองและรับรหัสส่วนลดที่นี่
  1 ก.ค. - 31 ต.ค. 60

  พิเศษ ! พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 15%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  www.ktc.co.th/shoponline
  1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.tooktrip.com  เท่านั้น  ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 60 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ผู้ซื้อสามารถกดรับรหัสส่วนลด 10% ได้ที่ http://bit.ly/TTKTCV1707
  3. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาปกติบนหน้าเว็บไซด์ เฉพาะสำหรับการซื้อดีลบัตรเข้าชมกิจกรรมที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น และไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ได้สำหรับการชำระเงินภายหลังที่สถานที่ขายบัตรเข้าชมกิจกรรม
  4. เพื่อรับส่วนลด 10% นี้ผู้ซื้อต้องทำการกรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อซื้อดีลออนไลน์ผ่าน  www.tooktrip.com เท่านั้น
  5. สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่ขายบัตรเข้าชมกิจกรรมที่ร่วมรายการ และดูรายละเอียดดีลบัตรเข้าชมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/TTKTCV1707 ซึ่งห้องอาหารที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  6. ระยะเวลาการใช้บัตรเข้าชมกิจกรรมแต่ละดีลเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุในดีลนั้นๆ
  7. ผู้ซื้อจะต้องทำการติดต่อกับทางสถานที่ขายบัตรเข้าชมกิจกรรมที่ระบุในดีลโดยตรง เพื่อตรวจสอบสถานะบัตรเข้าชมกิจกรรมก่อนว่าสามารถเข้ารับชมได้หรือไม่ในวันที่ต้องการ และทำการจองระบุวันเข้ารับชมล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้า walk-in ที่ไม่ได้จองเข้ารับชมล่วงหน้า
  8. ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ร่วมกับรหัสส่วนลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ และหากผู้ซื้อใช้ส่วนลดร่วมกับดีลอื่นที่ไม่ร่วมรายการจะถือว่าเป็นโมฆะและทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกรายการนั้นทันที
  9. ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ได้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ สมาชิกฯ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยตรงกับทางห้องอาหาร
  10. รายละเอียดการให้สิทธิพิเศษหรือส่วนลด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ​H.I.S. TOURS จำกัด(Tooktrip) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. เคทีซี สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซีมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  12. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้สงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ www.tooktrip.com
  15. บริษัท ​H.I.S. TOURS จำกัด (Tooktrip) เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าพัก โปรดแจ้งกับทางโรงแรมโดยตรง​
  16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีและ บริษัท ​H.I.S. TOURS จำกัด(Tooktrip) ถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.