จองออนไลน์ได้แล้ววันนี้!
  บัตรเข้าสวนสนุกที่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ราคาประหยัด กับ HISGO

  จองออนไลน์ได้แล้ววันนี้! บัตรเข้าสวนสนุกที่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ราคาประหยัด กับ HISGO

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC คลิกซื้อบัตรเข้าสวนสนุกที่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ราคาประหยัด กับ HISGO

  รับฟรี! บัตรกำนัลเซ็นทรัล 100 บาทต่อการซื้อบัตรเข้าสวนสนุก ที่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง
  อาทิ บัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์ รีสอร์ท, บัตรเข้า UNIVERSAL STUDIOS JAPAN®, บัตรเข้า Huis Ten Bosch, บัตรเข้า Fuji-Q Highland, บัตรเข้า EDO WONDERLAND, บัตรเข้า Sanrio Puroland&Harmonyland, บัตรเข้า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์, บัตรเข้า Universal Studios Singapore™
  กรอกรหัสสำหรับรับบัตรกำนัล KTCA100 ในขั้นตอนการชำระเงิน ช่อง "รหัสส่วนลด"

  ผ่านเว็บไซต์ KW14_HISGO_BUTTON ประเทศไทย เท่านั้น

  พิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

  รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เพียงช้อปผ่านพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับสมาชิกบัตรฯ
  พร้อมรับส่วนลด / สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ชั้นนำที่เข้าร่วมรายการ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า

  15 มี.ค. - 31 พ.ค. 61

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 กด 6

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   
  โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.hisgo.com เท่านั้น ตั้งแต่ 15 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • รหัสส่วนลดนี้ สำหรับใช้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า100 บาท เมื่อทำรายการซื้อบัตรเข้าสวนสนุก ที่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ต่อหนึ่งยอดการใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 2561 ถึง วันที่ 31 พ.ค. 2561 เท่านั้น โดยการรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 100 บาทนี้ผู้ซื้อต้องกรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อจองออนไลน์ ผ่าน www.hisgo.com เท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต KTC เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกส่วนลด หากตรวจสอบพบในภายหลังการใช้ส่วนลดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ร่วมกับรหัสส่วนลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
  • รายละเอียดการให้สิทธิพิเศษหรือส่วนลด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท H.I.S. TOURS จำกัด (www.hisgo.com) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เคทีซี สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซี มีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรเครดิต KTC ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ www.hisgo.com
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี และบริษัทคอลล็อต จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.