ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ Fine Selection 2018
  ประจำเดือนมิถุนายน 2561

  KW14_FINE_SELECTION2018_AN

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพ็กเกจห้องพัก 6 วัน 5 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่โรงแรมทิโวลิ ปาลาซิโอ เดเซเตียส ซินตรา, ประเทศโปรตุเกส
  พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับและบริการรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรม 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่า 187,699 บาท

  คุณอรนุช อนุศักดิ์เสถียร

   

   

  *ของรางวัลนี้ไม่รวมค่าออกตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง


  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

  • Baba Beach Club Phuket Luxury Hotel by Sri Panwa ห้อง Baba Suite Ocean View มูลค่า 49,432 บาท 1 รางวัล
   คุณพีระ ตันเกษม
  • Silavadee Poul Spa Resort, Koh Samui ห้อง Ocean View Jacuzzi Deluxe มูลค่า 37,000 บาท 1 รางวัล
   คุณวิศรุต พูลคุ้ม
  • Silavadee Poul Spa Resort, Koh Samui ห้อง Deluxe Balcony มูลค่า 34,000 บาท 1 รางวัล
   คุณพฤทธิชา ตั้งไพศาลกิจ
  • Costa Well Resort Pattaya ห้อง Deluxe Jacuzzi มูลค่า 26,154 บาท 2 รางวัล
   คุณภูริภาส เดชสุพงศ์
   คุณพุฒิพงษ์ รัตนปิลัมธน์
  • White Sand Beach Residences Pattaya ห้อง Studio มูลค่า 23,828 บาท 2 รางวัล
   คุณอัจฉราพร บัวนาค
   คุณกวินธิดา สนเผือก
  • Marrakesh Hua Hin Resort & Spa ห้อง Jacuzzi Suite มูลค่า 23,000 บาท 2 รางวัล
   คุณวิชชา เกตุสิงห์น้อย
   คุณนภาพร วงษ์ลิขิตธรรม
  • The Monttra Pattaya ห้อง Garden Suite มูลค่า 21,186 บาท 1 รางวัล
   คุณนิภัทรา เทพนิมิตร
  • Le Coral Hideaway Beyond Phuket ห้อง Horizon Sea View มูลค่า 18,000 บาท 2 รางวัล
   คุณกุลธรา แซ่เจ้า
   คุณอนวัฒน์ วิเศษละคร
  • Wintree City Resort, Chiangmai ห้อง Premier Garden View มูลค่า 18,000 บาท 2 รางวัล 
   คุณลักษณ์สุรีย์ เดชฤกษ์ปาน
   คุณรังสิริ ตรงสกุล
  • Away Kanchanaburi Dheva Mantra Resort & Spa ห้อง Superior Garden View มูลค่า 17,400 บาท 2 รางวัล 
   คุณพิทวัส ขอจิตต์เมตต์
   คุณพรทิพย์ จันทร์หา
  • Hotel Mera Mare Pattaya ห้อง Deluxe Garden View มูลค่า 16,478 บาท 2 รางวัล 
   คุณเฉลิมเกียรติ องค์คุณารักษ์
   คุณอรวิภา ไชยรัตนตรัย
  • Away Chiang Mai Thapae Resort - A Vegetarian Retreat ห้อง Deluxe มูลค่า 16,000 บาท 2 รางวัล 
   คุณถาวร วงศ์กิตติโชติ
   คุณตะวัน เจริญบุญมา
  • Mida De Sea Hua Hin ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณชุตินันท์ ช่วยจวน
  • Mida Dhavaravati Grande Hotel ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณธนารักษ์ สินสงวน
  • Xen Hotel Nakhon Pathom ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณมาลีพรรณ คุณวัฒน์
  • Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณชาย สุวรรณพรินทร์
  •  Mida Hotel Ngamwongwan ห้อง Deluxeมูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณพิชญา สนธิพร
  • Mida Resort Kanchanaburi ห้อง Deluxe มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณโอรส แย้มเดช

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

  • Costa Well Resort Pattaya ห้อง Deluxe Jacuzzi มูลค่า 13,077 บาท 1 รางวัล 
   คุณนริศรา ลัคณารัตนโชค
  • White Sand Beach Residences Pattaya ห้อง Studio มูลค่า 11,914 บาท 1 รางวัล 
   คุณจิรชาติ ชายวงศ์
  • Marrakesh Hua Hin Resort & Spa ห้อง Jacuzzi Suite มูลค่า 11,500 บาท 1 รางวัล 
   คุณศิรินันท์ ชัยวิรัตน์
  • The Monttra Pattaya ห้อง Garden Suite มูลค่า 10,593 บาท 1 รางวัล 
   คุณมุจลินท์ มวยทองดี
  • Le Coral Hideaway Beyond Phuket ห้อง Horizon Sea View มูลค่า 9,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณนัฐพล ปันสกุล
  • Wintree City Resort, Chiangmai ห้อง Premier Garden View มูลค่า 9,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณประภาพร มโนใจ
  • Away Kanchanaburi Dheva Mantra Resort & Spa ห้อง Superior Garden View มูลค่า 8,700 บาท 1 รางวัล 
   คุณนัทฐพงษ์ เจริญพงศ์
  • Hotel Mera Mare Pattaya ห้อง Deluxe Garden View มูลค่า 8,239 บาท 1 รางวัล 
   คุณพัฒน์นรี เลิศรัตนากุล
  • Away Chiang Mai Thapae Resort - A Vegetarian Retreat ห้อง Deluxe มูลค่า 8,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณอภิชาติ จันทร์แสงกุล
  • Mida De Sea Hua Hin ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณพัฒนวิชญ์ วรสิทธิพัฒน์
  • Mida Dhavaravati Grande Hotel ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล
   คุณโชคชัย ล้อมทอง
  • Xen Hotel Nakhon Pathom ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณณัฏฐยา อ่อนเนียม
  • Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณจิรชา เย็นสบาย
  • Mida Hotel Ngamwongwan ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล 
   คุณวรรณา จุลยุเสน
  • Mida Resort Kanchanaburi ห้อง Deluxe มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล
   คุณปองพล วรรณบูลย์

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลรับประทานอาหาร 3 ห้องอาหารโรงแรมชั้นนำ การันตีความอร่อยด้วยรางวัล ‘มิชลินสตาร์’ และ ‘เดอะ เพลท’ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 12,516 บาท
  (ห้องอาหาร Celadon ที่โรงแรม The Sukhothai Bangkok มูลค่า 6,592 บาท ห้องอาหาร LA VIE – Creative French Cuisine ที่โรงแรม VIE Hotel Bangkok, MGallery by Sofitel มูลค่า 1,180 บาท และห้องอาหาร New York Steakhouse ที่โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok มูลค่า 5,886 บาท)

  คุณสุธีวรรณ ธรรมโกวิท

   

   


  บัตรกำนัลรับประทานอาหารซันเดย์บรันช์ที่ห้องอาหาร Goji Kitchen+Bar โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 4,398 บาท

  • คุณเบญจทิพย์ ประพฤติชอบ
  • คุณจิตรา พิมพ์บูลย์
  • คุณปองขวัญ จินาวรณ์
  • คุณพจพร ทองเหลา
  • คุณเจษฎา ลิขิตพงศ์ไพศาล
  • คุณเพ็ญนภา เม้าอินทร์
  • คุณวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
  • คุณสิงห์ทอง วงษ์ศิล
  • คุณทินภัทร ปิยะพรมดี
  • คุณพัชราวดี แสงสุวรรณโรจน์

  บัตรกำนัลรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ที่โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

  • คุณเมธินี เมธีวรรธนะ
  • คุณพัชรา นาคเกษ
  • คุณอภิญญาณ์ สุวรรณปัทม
  • คุณณิชากร ไตรญาณ
  • คุณวัชราภรณ์ แย้มยี่สุ่น
  • คุณกีริน เกียรติกนก
  • คุณปิยธิดา ฐิติยิ่งถาวร
  • คุณปณิสรา วุฒิวงษ์
  • คุณยุภาพร สุรินทร์
  • คุณศิริวรรณ น้อยวัน

  หมายเหตุ : สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้กับผู้สนับสนุนของรางวัล

  - สมาชิกที่ได้รับรางวัล สามารถโพสต์ภาพพร้อมแชร์ความประทับใจได้บนหน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ KTC World Community หรือ
  - สมาชิกสามารถแชร์ประสบการณ์ความประทับใจจากการใช้รางวัลบัตรกำนัล ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเพื่อคัดเลือกไปลงในนิตยสารท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ my world พร้อม รับฟรี บัตรกำนัลห้องพักได้อีกต่อ คลิกดูรายละเอียดที่นี่


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.