ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ Fine Selection 2018
  ประจำเดือนเมษายน 2561

  KW14_FINE_SELECTION2018_AN

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพ็กเกจห้องพัก 4 วัน 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
  ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ซัปโปโร โอโดริ โคเอ็น, ประเทศญี่ปุ่น พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่า 119,320 บาท

  คุณ ยงยศ จารุสมบัติ
  *ของรางวัลนี้ไม่รวมค่าออกตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพ็กเกจห้องพัก 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
  ที่โรงแรมโอโซ่ เวสลีย์ ฮ่องกง พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่า 44,900 บาท

  คุณ นิธิภัทร์ จิระโชติชูวงศ์
  *ของรางวัลนี้ไม่รวมค่าออกตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง


  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรกำนัลห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

  • Baba Beach Club Hua Hin Luxury Hotel by Sri Panwa ห้อง Beachfront Poul Suite 
   มูลค่า 51,788 บาท 1 รางวัล
   คุณ นัยนันท์ ใจจันทร์
  • Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket ห้อง Hillside Ocean Facing with Jacuzzi 
   มูลค่า 38,100 บาท 2 รางวัล
   คุณ อุสรี เผือกศิริพิบูลย์
   คุณ ธนวรรณ ธรรมรักษา
  •  Thavorn Palm Beach Resort Phuket ห้อง Deluxe มูลค่า 37,000 บาท 2 รางวัล
   คุณ อัชณี เจิมภักดี
   คุณ ชานิสรา อิทธิชัยกุล
  • The ShellSea Krabi ห้อง ShellSea Garden มูลค่า 31,800 บาท 2 รางวัล
   คุณ วรรณวิสา ชูวิเศษสุข
   คุณ นลพรรณ เจริญไกรกมล
  • JW Marriott Phuket Resort & Spa ห้อง Deluxe Sala Garden View มูลค่า 30,000 บาท 2 รางวัล
   คุณ สายสวลี มณีกุล
   คุณ เกศณีย์ ไทยาภิรมย์
  • La Vela Khao Lak ห้อง Deluxe Oceanside มูลค่า 28,560 บาท 2 รางวัล
   คุณ กีรติ์วดี ยังประเสริฐ
   คุณ ชมภูนุช สุจริตกุล
  • Hua Hin Marriott Resort & Spa ห้อง Superior มูลค่า 28,368 บาท 4 รางวัล
   คุณ จิตรกร เหล่าต้น
   คุณ ภัทรินทร์ สวนแก้ว
   คุณ มรกต พงศ์พัฒนาวุฒิ
   คุณ รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล
  • Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin ห้อง Junior Suite with poul view มูลค่า 28,000 บาท 2 รางวัล
   คุณ อริสรากรณ์ ตั้งสำเริงวงศ์
   คุณ ทรงวุฒิ ภู่สว่าง
  • Le Méridien Chiang Mai ห้อง Deluxe มูลค่า 23,730 บาท 2 รางวัล
   คุณ ศุภชัย กิจเวชเจริญ
   คุณ ภูมิภัทร แซ่หลี่
  • Angsana Laguna Phuket ห้อง Laguna Grand มูลค่า 18,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ อภิเชษฐ์ จิตต์ตั้ง
  • Veranda Resort Pattaya ห้อง Seascape King มูลค่า 17,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ ปกเกศ สุวรรณกาศ
  • Veranda Resort Hua Hin ห้อง Veranda Deluxe มูลค่า 17,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ สุวรรณา เหลี่ยมมกราเจริญ
  • Angsana Villas Resort Phuket ห้อง Suite มูลค่า 16,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ ศศิมา ไพฑูรย์ ณ อยุธยา
  • Modena by Fraser ห้อง Superior มูลค่า 15,540 บาท 2 รางวัล
   คุณ ฐิตารีย์ แก้วแก่น
   คุณ วิมลทิพย์ ลยานันท์
  • Crest Resort & Poul Villas, Phuket ห้อง Deluxe มูลค่า 12,000 บาท 2 รางวัล
   คุณ ประมวลพิทย์ สีลวานิช
   คุณ เข็มทอง ทบบุญ
  • Dusit Thani Hua Hin ห้อง Superior มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ นุชนาฎ ฉางเข้าชัย
  • Dusit Thani Pattaya ห้อง Superior มูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ พรชัย เกตุศรีทอง
  • โรงแรมในเครือ Ibis ห้อง Standard มูลค่า 6,000 บาท 2 รางวัล
   คุณ ขนิษฐสรณ์ เวียรศิลป์
   คุณ มาลี จิรวัฒน์ถาวร

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

  • The ShellSea Krabi ห้อง ShellSea Garden มูลค่า 15,900 บาท 1 รางวัล
   คุณ สุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
  • La Vela Khao Lak ห้อง Deluxe Oceanside มูลค่า 14,280 บาท 1 รางวัล
   คุณ นพดล แจ่มกาญจนโลหะ
  • Hua Hin Marriott Resort & Spa ห้อง Superior มูลค่า 14,184 บาท 2 รางวัล
   คุณ คนึงนิจ โลหะนิมิต
   คุณ ณัฐสินี ณ ถลาง
  • Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin ห้อง Junior Suite with poul view มูลค่า 14,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ เอื้องพร สายหยุดทอง
  • Angsana Laguna Phuket ห้อง Laguna Grand มูลค่า 9,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ สุรภัทร โพรัง
  • Veranda Resort Hua Hin ห้อง Veranda Deluxe มูลค่า 8,500 บาท 1 รางวัล
   คุณ พัทธนันท์ คู่อรุณ
  • Modena by Fraser ห้อง Superior มูลค่า 7,770 บาท 1 รางวัล
   คุณ พัชรินทร์ จงเจริญ
  • Crest Resort & Poul Villas, Phuket ห้อง Deluxe มูลค่า 6,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ มลวิภา โสมานันท์
  • โรงแรมในเครือ Ibis ห้อง Standard มูลค่า 6,000 บาท 1 รางวัล
   คุณ สกาวเดือน พาหาทรัพย์อนันต์

  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล บัตรกำนัลรับประทานอาหาร 3 ห้องอาหารโรงแรมชั้นนำ
  การันตีความอร่อยด้วยรางวัล ‘มิชลินสตาร์’ และ ‘เดอะ เพลท’ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 13,658 บาท
  (ห้องอาหาร Elements ที่โรงแรม The Okura Prestige Bangkok มูลค่า 6,592 บาท ห้องอาหาร La VIE – Creative French Cuisine ที่โรงแรม VIE Hotel Bangkok, MGallery by Sofitel มูลค่า 1,180 บาท และห้องอาหาร New York Steakhouse ที่โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok มูลค่า 5,886 บาท)

  คุณอภินันท์ แซ่เตียว

   

   


  บัตรกำนัลรับประทานอาหารซันเดย์บรันช์ที่ห้องอาหาร Goji Kitchen+Bar โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 4,398 บาท

  • คุณ ปิยะพร ประสารศิวมัย
  • คุณ จิราวรรณ สามารถ
  • คุณ นิศานาถ นาคราช
  • คุณ อำนวยชัย ผลประเสริฐศรี
  • คุณ วิเชียร วิเศษสินธพ
  • คุณ อัญญาพร ครอมบี้
  • คุณ ธรรมรัตน์ กองดอน
  • คุณ อิงกฤษณ์ ตรีทิพไกวัลพร
  • คุณ ชลพัฒน์ คลังนาค
  • คุณ ส่องบุญ ปักปิ่นเพชร

  บัตรกำนัลรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ที่โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

  • คุณ ศุภมิตร กึกก้องสวัสดิ์
  • คุณ วัชระ อำนวยรักษ์สกุล
  • คุณ สงกรานต์ นวลคีรี
  • คุณ ณัฐพงษ์ เดชบุญ
  • คุณ จีรนันท์ บุญมาเปียง
  • คุณ นันท์ณิชา เนียมประเสริฐ
  • คุณ จีระศักดิ์ อมรเดชาพล
  • คุณ กฤษณี พาณิชย์วรชัยกุล
  • คุณ วีรัตน์ กฤติยรังสิต
  • คุณ สุนทรี โตวัฒน์นิมิต

  หมายเหตุ : สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้กับผู้สนับสนุนของรางวัล


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.