คลิกจองคุ้ม บินหรู บินตรง สู่ญี่ปุ่น
  กับสายการบิน ANA (ออล นิปปอน แอร์เวย์ส)

  คลิกจองคุ้ม บินหรู บินตรง สู่ญี่ปุ่น กับสายการบิน ANA (ออล นิปปอน แอร์เวย์ส)

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC คลิกจองคุ้ม บินสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ กับสายการบิน ANA (ออล นิปปอน แอร์เวย์ส)

  พิเศษ รับส่วนลด 5%
  เพียงจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Click

  โดยรหัสส่วนลด DP138THKTC

  พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 18%*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ

  คลิกลงทะเบียนได้ที่ www.ktc.co.th/flyfasterdecember

  จอง 3 - 31 ธ.ค. 61
  เดินทาง 3 ธ.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000

  ดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก คลิก ตั๋วเครื่องบิน
  หรือ สะดวกกว่ากับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์สายการบินชั้นนำ คลิก
  KTC World Online Booking

  เงื่อนไขการรับส่วนลด 5%

  1. ส่วนลดนี้สำหรับซื้อบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ ANA ประเทศไทย: https://www.ana.co.jp/th/th/ โดยต้องใส่รหัสโปรโมชั่นที่กำหนดก่อนทำการจอง 
  2. ระยะเวลาการจอง 3 – 31 ธ.ค. 2561
  3. ระยะเวลาเดินทาง 3 ธ.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2562
  4. ต้องทำการชำระบัตรโดยสารโดยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  5. ส่วนลดนี้ใช้ได้กับราคาที่ถูกกำหนดโดยสายการบินเท่านั้น (ANA Published Through Fare) สำหรับเส้นทางที่ออกเดินทางกรุงเทพฯไปญี่ปุ่น (บัตรโดยสารเที่ยวเดียวและไปกลับ)
  6. ส่วนลดนี้สำหรับการเดินทางในชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด โดยสามารถใช้ได้กับทุกBooking Class ยกเว้นBooking Class: P, S, K, L   แต่สามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ในกรณีที่ทำการจองและมีBooking Class: S, L รวมอยู่ด้วย
  7. ส่วนลดจะคำนวณเฉพาะอัตราค่าโดยสาร ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  8. โปรดดูรายละเอียดกฏระเบียบในแต่ละค่าโดยสารสำหรับข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร
  9. อาจไม่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่ท่านเลือก
  10. หลังจากที่กรอกรหัสโปรโมชั่นที่ถูกต้องแล้ว ค่าโดยสารที่ได้รับส่วนลดจะถูกแสดงโดยมีสัญลักษณ์สีเหลือง “Promotion” อยู่เหนือราคาค่าโดยสารที่ปรับลดลงแล้ว โปรดแน่ใจว่าท่านได้ตรวจสอบก่อนทำการจอง
  11. สายการบินออล นิปปอน แอร์เวส์ และเคทีซีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ผู้ถือบัตรได้รับอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดในการใส่รหัสโปรโมชั่นที่กำหนดเมื่อทำธุรกรรมที่มีสิทธิ์      
  12. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสโปรโมชั่น โปรดติดต่อ KTC PHONE 02 123 500 หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.ktcworld.co.th
  13. สำหรับข้อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขบัตรโดยสารและเที่ยวบินโปรดส่งอีเมล์ถึง anabkk@ana.co.jp
  14. สายการบินออล นิปปอน แอร์เวส์ และเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินใจของสายการบินให้ถือเป็นอันสิ้นสุด

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด( มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน ผ่านทาง www.ktc.co.th/flyfasterdecember ในวันที่ทำการมียอดใช้จ่าย  และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เพื่อซื้อสินค้า/บริการกับร้านค้าตามที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค. 61 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
  4. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุประเภท
  5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาท) ต่อรายการเท่านั้น โดยจะต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/flyfasterdecember โดยระบุ หมายเลขบัตรเครดิต, อีเมล, ยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการที่ต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม (ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษลง)  ในกรณีการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ สมาชิกจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจำนวนก่อนทำการแบ่งชำระรายเดือน เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 18% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับเคทีซี ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสมาชิกสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามจำนวนคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่มีอยู่
  6. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เป็นรายเดือนปฏิทินตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
  7. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ในกรณีที่คะแนนสะสมมีจำนวนน้อยกว่ายอดค่าใช้จ่าย ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
  8. สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกเครดิตเงินคืนที่มอบคืนทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
  9. เครดิตเงินคืนที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  10. สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
  11. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  12. กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.