ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ
  ฉลองครบรอบ 50 ปี Bangkok Airways บินบูทีค แบบเบาๆ กับบัตรเครดิต KTC

  ฉลองครบรอบ 50 ปี Bangkok Airways บินบูทีค แบบเบาๆ กับบัตรเครดิต KTC

  รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 500 FlyerBonus
  ในแคมเปญ ฉลองครบรอบ 50 ปี Bangkok Airways บินบูทีค แบบเบาๆ กับบัตรเครดิต KTC

  ประจำเดือนธันวาคม 2561

  • คุณประทิต สันติประภพ

  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

  1. คุณประทิต สันติประภพ

  ประจำเดือนตุลาคม 2561

  1. ประทิต สันติประภพ
  2. วิเชียร ลิ้มประเสริฐ
  3. ธวัทชัย โรจนะโชติกุล
  4. คชาภุช เดชอุดมทรัพย์
  5. เอิบ พงบุหงอ

  ประจำเดือนกันยายน 2561

  • ประทิต สันติประภพ
  • ธวัทชัย โรจนะโชติกุล
  • ชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์
  • อาทร เบญญศรี

  ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  • คุณอาทร เบญญศรี

  ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

  • ธวัทชัย โรจนะโชติกุล
  • ศุภร ชิมสกุล

  ประจำเดือนมิถุนายน 2561

  1. ประทิต สันติประภพ
  2. มานิสา ปรัชญาโยธิน
  3. ธวัทชัย โรจนะโชติกุล

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

  1. คุณประทิต สันติประภพ

  ประจำเดือน เมษายน 2561

  1. คุณประทิต สันติประภพ
  2. คุณธวัทชัย โรจนะโชติกุล
  3. คุณศศิธร วัฒนอังกูรกิจ

  ประจำเดือน มีนาคม 2561

  1. คุณประทิต สันติประภพ
  2. คุณชุติภาพัฒน์ สินสวัสดิ์
  3. คุณสุธีรพร ราชตนะพันธุ์
  4. คุณสุพจน์ ทวีถาวรสวัสดิ์
  5. คุณศศิธร วัฒนอังกูรกิจ

  รับ 500 FlyerBonus
  เพียงมียอดแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป โดยมียอดใช้จ่ายสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละเดือน
  สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท

  • สิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน FlyerBonus 500 คะแนน กำหนดไว้ให้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท ที่มียอดแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป จำกัดสิทธิ์เพียงเดือนละ 5 ท่านเรียงตามลำดับยอดใช้จ่ายสูงสุด จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ เดือน เท่านั้น ซึ่งคะแนนพิเศษ จะโอนเข้าไปยังหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านตามที่ระบุไว้บนหน้าบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ที่ทำการชำระ ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบรางวัล
  • ประกาศรางวัลแต่ละรอบเดือนที่ www.ktcworld.co.th ภายใน 45 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

  รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแคมเปญ ฉลองครบรอบ 50 ปี Bangkok Airways บินบูทีค แบบเบาๆ กับบัตรเครดิต KTC 
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด >> Bangkok Airways

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตามที่กำหนด (“บัตรฯ”) สำหรับรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ณ สำนักงานบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐทุกประเภท สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท สมาชิกสินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH และสมาชิกสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต
  2. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% กำหนดไว้เฉพาะในการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  3. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้เท่านั้น
  4. ในกรณีของสินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% กำหนดไว้ให้สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.89% นานสูงสุด 10 เดือนโดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
  5. สิทธิประโยชน์ในการรับสิทธิ์แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 6 เดือน กำหนดไว้ให้สำหรับมูลค่าบัตรโดยสาร 10,000 บาทขึ้นไป หรือ แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 4 เดือน กำหนดไว้ให้สำหรับมูลค่าบัตรโดยสาร 3,000 บาทขึ้นไป
  6. สิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน FlyerBonus 500 คะแนน กำหนดไว้ให้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ทุกประเภท ที่มียอดแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป จำกัดสิทธิ์เพียงเดือนละ 5 ท่านเรียงตามลำดับยอดใช้จ่ายสูงสุด จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ เดือน เท่านั้น ซึ่งคะแนนพิเศษ จะโอนเข้าไปยังหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านตามที่ระบุไว้บนหน้าบัตรเครดิต KTC-BANGKOK AIRWAYS ที่ทำการชำระ ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
  7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบรางวัล
  8. ประกาศรางวัลแต่ละรอบเดือนที่ www.ktcworld.co.th ภายใน 45 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
  9. สมาชิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการต้องเป็นหนึ่งในผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
  10. สำหรับเงื่อนไขในการชำระค่าบัตรโดยสาร เคทีซีตกลงให้เป็นไปตามที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้กำหนดไว้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1771
  11. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  12. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจําเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
  13. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  14. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขาย กติกา การตัดสิน เงื่อนไข รายละเอียดการจับรางวัล รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขทุกประการ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  16. กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือ www.ktcworld.co.th

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.