ดีลพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 12% จากสายการบิน
  ไชน่า แอร์ไลน์ (China Airlines)

  ฉลองครบรอบ 50 ปีกับสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ รับฟรี คูปองรถบัส มูลค่า 800 บาท

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC พบดีลพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 12% จากสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ (China Airlines)

  ส่วนลด   8% เส้นทาง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี และ ยุโรป
  ส่วนลด 12% เส้นทาง อเมริกา และ แคนาดา

  เพียงจองตั๋วเครื่องบินผ่าน www.china-airlines.com/sea/th/discover/ktc

  (ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง)

  1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค. 62

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายการบิน China Airlines โทร. 02 250 9898 หรือ KTC Phone โทร. 02 123 5050

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
  โปรโมชั่นทัวร์
  จองรถเช่าออนไลน์
  ประกันการเดินทาง

  เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ (China Airlines)

  1. ราคาส่วนลดเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่จองผ่านลิงค์ www.china-airlines.com/sea/th/discover/ktc เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค.62
  2. ส่วนลด 8% เส้นทาง ไต้หวัน (TPE/KHH) / ญี่ปุ่น (NRT/KIX/FUK/CTS/NGO/HIJ/OKA/TAK/TOY/FSZ/KMI/KOJ) / เกาหลี (ICN) และ ยุโรป (AMS/FRA/LHR/VIE), ทุกชั้นโดยสารของไชน่าแอร์ไลน์ที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น(ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง)
  3. ส่วนลด 12% เส้นทาง อเมริกา (ONT/SFO/LAX/HNL/JFK) และ แคนนาดา (YVR) ทุกชั้นโดยสารของไชน่าแอร์ไลน์ที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น (ส่วนลดดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง)
  4. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขบัตรโดยสารจะเป็นไปตามที่ สายการบินไชน่า แอร์ไลน์เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  5. เคทีซี ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับสายการบิน
  6. เคทีซี สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก สินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการที่ลูกค้าซื้อ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของประเภทสินค้าและบริการนั้น ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ ในแต่ละประเภทสินค้าและบริการตามที่สายการบินกำหนด

  เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า /บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ /หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

  Get up to 12% discount 

  When buying tickets through www.china-airlines.com/sea/th/discover/ktc 
  Booking 1 Jan 19 - 31 Dec 19
  (Unlimited travel dates)


  Get Cash Back 10%
  When redeem points equal to the amount spent online

  Get KTC FOREVER REWARDS points x5*
  When shop with participating partners
  (Normal points x1 + Extra points x4)

  Register to get Cash Back 10% + get KTC FOREVER REWARDS points x5 at 
  www.ktc.co.th/shoponline
  During 1 Jan 19 – 30 Jun 19

  Terms and Conditions for China Airline

  1. Discount price for KTC credit card members booked through the link www.china-airlines.com/sea/th/discover/ktc only between 1 Jan 19 - 31 Dec 19
  2. Get 8% discount on Taiwan routes (TPE / KHH) / Japan (NRT / KIX / FUK / CTS / NGO / HIJ / OKA / TAK / TOY / FSZ / KMI / KOJ) / Korea (ICN) and Europe (AMS / FRA / LHR / VIE), all flights of China Airlines departing from Suvarnabhumi Airport Only (Such discounts do not include airport tax and fuel surcharge)
  3. Get 12% discount on American routes (ONT / SFO / LAX / HNL / JFK) and Canada (YVR), all flights of China Airlines departing from Suvarnabhumi Airport only (discounts do not include airport tax and fees Fuel)
  4. KTC reserves the right to condition the ticket according to China Airlines is the designated person only.
  5. KTC is not a distributor or service provider. And no involvement in the products and services listed In case of card members Have questions or complaints about products or services Or need a receipt / tax invoice, please contact directly with the airline
  6. KTC reserves the right to cancel or change conditions and premiums without prior notice.
  7. Changes, amendments, cancellation of goods and services Depends on the type of product and service that customers buy In accordance with the terms and conditions of that type of product and service specified by the website In each category of products and services as determined by the airline


  Terms and Conditions for receiving cash back credits and special reward points

  1. This promotion is arranged by Krungthai Card Public Company Limited or KTC to grant exclusive privileges to all type of KTC cardmembers who have KTC FOREVER REWARDS and spend with KTC CREDIT CARDS via online during 1 Jan 19 -  30 Mar 19 only. Except for those who have following credit card: KTC-CASH BACK, KTC VISA CORPORATE, KTC - THAI RED CROSS TITANIUM MASTERCARD, all types of KTC ROYAL ORCHID PLUS, KTC-SCG VISA PURCHASING, KTC GOVERNMENT SERVICES card and all types of KTC PROUD.
  2. Cardmembers who wish to redeem Credited Cash Back according to this promotion must register via www.ktc.co.th/shoponline as condition defined and must get reply message of successful registration from KTC.
  3. Cardmembers with online spending for products/services at every website worldwide will get privilege as follows;
   • 1) Get right to use KTC FOREVER REWARDS equal to online spending for products/services (every currency) to redeem 10% Credited Cash Back of spending per transaction, with condition that cardmembers must confirm their participation in the program at www.ktc.co.th/shoponline , specifying their 16 digit credit card number, email, and amount spent online/transaction that they wish to redeem for credited cashback credit to their account. The amount is to be specified in whole figures, without decimals (in the case where the amount has decimals, round down to the nearest whole number) and specify name of website/ mobile application for online spending. In case of KTC FLEXI Online Transaction, members must specify full amount of KTC FLEXI online transaction to redeem this privilege. The redemption rate is equal to 10% of the total amount spent on products or services per specified transaction with every website worldwide.
   • 2) OR use KTC FOREVER REWARDS points equal to the total amount spent online per transaction to redeem 10% Discount of transaction at the website with no need to confirm right to redeem Credited Cash Back at www.ktc.co.th/shoponline for products/services at www.ktc.co.th/ushop and online air ticket booking at www.ktcworld.co.th . Please remark that transaction already used to redeem Discount on these websites cannot be used to redeem for Credited Cash Back via www.ktc.co.th/shoponline . For KTC online installment plan, the points cannot be used for Discount unless cardmembers confirm the right to redeem Credited Cash Back at www.ktc.co.th/shoponline according to condition defined.
   • 3) AND get additional x5 KTC FOREVER REWARDS points (normal point x1 + extra points x4 calculated after Credited Cash Back deduction) if the online spending with credit cards for products/services according to 3(1) or 3(2) is the spending at participating partner websites. KTC reserve the right to offer x5 KTC FOREVER REWARDS according to this promotion to only cardmembers who use the points to redeem Credited Cash Back or redeem 10% Discount according to this promotion only.
  4. KTC will calculate Credited Cash Back and EXTRA KTC FOREVER REWARDS Points according to this promotion by calendar month, starting from the date of successful registration. The Credited Cash Back and EXTRA KTC FOREVER REWARDS points will be transferred into credit card account after 60 days from the last day of calendar month.
  5. All purchases made under cash advance transactions, interest, penalties and various charges, including refunds from the cancellation of the purchase of products and services, and any other types of refund, including tax refunds, will not be considered as eligible transactions for this promotional campaign.
  6. We reserve the right to redeem Credited Cash Back and/or discount under this promotion for the cardmembers who have sufficient KTC FOREVER REWARDS points in their credit card account under the determined terms and conditions only.
  7. The privilege according to this promotion cannot be exchanged into cash, or transferred to others.
  8.  KTC reserves the right to give, cancel, or revoke the privilege of this promotion, be it some or all. We can claim damage fee (if any) if we find any acquisition by fraud or misbehave or wrongdoing of the credit cards, or using the cards for commercial purpose, or the cardmembers cancel any spending after the cardmembers have got the privilege from KTC.
  9. KTC reserves the right to give privilege to only cardmembers with active membership and no record of overdue payment through this promotion period until the date KTC gives the privilege to the cardmembers. KTC’s information is final.
  10. KTC reserves the right to change or cancel details, regulation, condition, and/or any privilege in this promotion with appropriate notice in advance. If there is a dispute, KTC’s decision is final.
  11. For more information please contact KTC PHONE 02 123 5000

   

   


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.