โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสายการบิน Nokscoot ราคาพิเศษ
  เส้นทางไต้หวัน จีน

  โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสายการบิน Nokscoot ราคาพิเศษ เส้นทางไต้หวัน จีน

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC บินประหยัดสู่ไต้หวัน และ จีน ราคาพิเศษ โดยสายการบิน Nokscoot

  พิเศษ แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% นาน 4 เดือน

  เส้นทาง ชั้นประหยัด ScootBiz ชั้นธุรกิจ
  ไทเป 4,988 13,938
  นานกิง 6,290 16,440
  ชิงเต่า 7,790 17,940
  เทียนจิน 7,890 18,040
  เสินหยาง 8,050 25,300
  ต้าเหลียน 8,050 25,300

  *ราคาเริ่มต้นรวมค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิง

  เดินทาง : วันนี้ - 24 มี.ค. 61
  จอง 20 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค. 61 นี้ ที่ Global Union Express โทร. 02 308 2104

   

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
  โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
  โปรโมชั่นทัวร์อื่น ๆ
  ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  • ต้องเดินทางออกจากกรุงเทพเท่านั้น
  • ต้องเดินทางไป-กลับ ในเส้นทางที่ร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น
  • ต้องจองและออกตั๋วพร้อมกัน
  • สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด ราคานี้ไม่รวมค่าโหลดสัมภาระ เลือกที่นั่ง และ อาหาร
  • สำหรับที่นั่ง ScootBiz (ชั้นธุรกิจ) ราคานี้รวมค่าโหลดกระเป๋า 30 กิโลกรัม, สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 2 ชิ้น ไม่เกิน 15 กิโลกรัม, รวมค่าอาหาร, In-seat power, Priority check-in & Boarding และ Priority Baggage
  • การเปลี่ยนแปลง (ชื่อ/วัน/เวลา) ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ต่อเที่ยว/ต่อหนึ่งการสำรองที่นั่ง มีค่าธรรมเนียม 2,200 บาท
  • หลังจากออกบัตรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเงินได้
  • กรณีไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้
  • หากทำการจอง ต้องทำการออกบัตรโดยสารภายใน 24 ชั่วโมง
  • อัตราค่าโดยสารและเงื่อนไขทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.