บินเที่ยวโอมาน และเส้นทางอื่น ๆ กว่า 40 เส้นทาง
  โดยสายการบิน โอมาน (Oman Air)

  บินเที่ยวโอมาน และเส้นทางอื่น ๆ กว่า 40 เส้นทาง โดยสายการบิน โอมาน (Oman Air)

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC บินสุดหรู ทุกเส้นทาง โดยสายการบิน โอมาน (Oman Air)

  • ลดสูงสุด 22% สำหรับตั๋วชั้นธุรกิจ
  • ลดสูงสุด 14% สำหรับตั๋วชั้นประหยัด

  เพียงคลิกจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ที่ www.omanair.com/en/privilege-for-ktc-card-members
  โดยกรอกรหัสส่วนลด
  THWB2018

  พิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนได้ที่ www.ktc.co.th/shoponline

  จอง : 1 - 31 ก.ค. 61
  เดินทาง : 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 61

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

  ดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก คลิก ตั๋วเครื่องบิน
  หรือ หรือ สะดวกกว่ากับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์สายการบินชั้นนำ คลิก
  KTC World Online Booking
   

  หมายเหตุ

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ผ่าน  www.omanair.com/en/privilege-for-ktc-card-members  ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 31 ก.ค. 61 โดยสมาชิกต้องทำการกรอกรหัสส่วน THWB2018 ในขั้นตอนการกรอกรายละเอียดการจอง เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 22% สำหรับตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจ และรับส่วนลดสูงสุด 14% สำหรับตั๋วโดยสารชั้นประหยัด
  2. ส่วนลดดังกล่าวใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61 นี้เท่านั้น
  3. ส่วนลดนี้สำหรับตั๋วโดยสายชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด และยังไม่รวมค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
  4. ส่วนลดดังกล่าวสำหรับตั๋วโดยสารที่ออกจาก เส้นทางกรุงเทพมหานคร เท่านั้น
  5. เคทีซี สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด
  6. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.