ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ
  Tanoshii Japan!! บิน THAI บิน FREE กับ KTC

  KW14_TANOSHI_ANNOUNCEMENT

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ Tanoshii Japan!!
  บิน THAI บิน FREE กับ KTC ลุ้นบินฟรี ไปกลับญี่ปุ่นโดยการบินไทย (TG) 2 รางวัลๆ ละ 2 ใบ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
  เพียงมีจำนวนการซื้อตั๋วการบินไทยสูงสุดตลอดแคมเปญ (จำนวนการทำรายการซื้อถี่สูงสุดตลอดแคมเปญ)

  ได้แก่คุณ

  1. SOMBAT THIRATRAKOOLCHAI
  2. TORANIT SRIPAL

  ขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับบัตรโดยสารรางวัล

  1. การสำรองที่นั่งบัตรรางวัล กรุณาติดต่อ KTC 
  2. เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว กรุณาติดต่อออกบัตรโดยสาร ณ กองควบคุมการสนับสนุนการเดินทาง ณ การบินไทยสำนักงานใหญ่ 
  3. บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯไป ซับโปโร นาโกยา ฟุกุโอกะ นาริตะ ฮาเนดะ และ โอซากา สำหรับชั้นประหยัด  ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 เท่านั้น
  4. บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อขาย  รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  5. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
   5.1) การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง: ไม่อนุญาต
   5.2) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาต
   5.3) การเลื่อนชั้นโดยสาร: ไม่อนุญาต
   5.4) ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้น เป็นเงินสด ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
   5.5) ที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

  Terms & Conditions

  1. Please contact KTC to make reservation. 
  2. Upon booking confirmation, please contact Commercial Compliance & Travel Support Department at the Thai Airways International Head Office to arrange for ticket collection
  3. This offer is available for roundtrip ticket on Economy class from Bangkok to Sapporo, Nagoya, Fukuoka, Narita, Haneda and Osaka. Travel between August - September 2017 only.
  4. Re-routing of above complimentary ticket is not permitted and has no monetary or refund value, nor can be sold, exchanged or otherwise transferred for monetary or transferable to other person or other considerations.
  5. Name change, Name correction (same person),  reroute and upgrade are not allowed after ticketed .
  6. You shall be responsible for taxes, insurance and other applicable surcharges imposed by the particular airport authorities on the complimentary ticket upon ticket pick up.

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.