ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ
  บิน Free ได้ไกล ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว
  ลุ้นบินฟรี จุดหมายตามใจฝัน

  บิน Free ได้ไกล ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ลุ้นบินฟรี จุดหมายตามใจฝัน

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ บิน Free ได้ไกล ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ลุ้นบินฟรี จุดหมายตามใจฝัน
  ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย (Thai Airways)
  จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 480,000 บาท

  ได้แก่

  1. คุณ ศิษฏศรี นาคะศิริ
  2. คุณ วรพักตร์ ชัยเชษฐ์บัณฑิต
  3. คุณ พิรสุต จันทรานุวัฒน์

  เงื่อนไขร่วมรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายในรายการ “บินการบินไทย บิน Free ได้ไกล ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภทตามที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม (“บัตรฯ”) ซึ่งผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ที่ www.thaiairways.com โดยเฉพาะการจองบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านช่องทางออนไลน์ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 20 พฤศจิกายน 2560 (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) ทุก 5,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชคของรางวัล ทั้งนี้ ขอยกเว้นสมาชิกบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  2. สมาชิก ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขของรายการ หากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการในช่วงระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการฯ

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัล

  1. ขอสงวนสิทธิ์การร่วมลุ้นชิงโชคของรางวัลในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเคทีซี ทุกประเภทตามที่กำหนด (“บัตรฯ”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ บนเว็ปไซต์ ที่www.thaiairways.com โดยเฉพาะการจองบัตรโดยสารเครื่องผ่านช่องทางออนไลน์ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – 20 พฤศจิกายน 2560 โดยยอดใช้จ่าย ทุก5,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยคำนวณสิทธิของสมาชิกจากยอดชำระเต็มจำนวน และจะคำนวณสิทธิ์จากยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นๆ เศษเกินจากยอดทุก 5,000.- บาท หรือไม่ถึง 5,000 บาท หรือในกรณีที่ทำการหารด้วย5,000.- บาท แล้วไม่ลงตัว จะถูกตัดออกไปโดยไม่นำมาคำนวณสิทธิ์ให้ ตัวอย่างเช่น ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขเกิดขึ้นช่วงวันที่ 12 ตุลาคม2560 และ 31 ตุลาคม 2560 รวม 30,500 บาท จะได้รับ 6 สิทธิ์ลุ้น จับรางวัลวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้น
  2. สมาชิกผู้ร่วมรายการต้องแสดงสิทธิเพื่อลุ้นชิงโชครับของรางวัล จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์TG1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก มายังที่เบอร์ 061 384 5000 เพียงครั้งเดียว หรือผ่านทาง Website ภายในวันที่ 1กันยายน 2560 – 20 พฤศจิกายน 2560 ในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
  3. รายละเอียดรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางบินต่างประเทศ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยัดจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมของรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 480,000 บาท
   หมายเหตุ
   3.1 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินสามารถใช้สิทธิ์เลือกบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ และจุดหมายเส้นทางบินในต่างประเทศ โดยสายการบิน Thai Airways ได้แก่ เส้นทางต่างประเทศดังนี้ ประเทศเดนมาร์ก : โคเปนเฮเกน,นอร์เวย์ : ออสโล,เบลเยี่ยม : บรัซเซลส์,ฝรั่งเศส : ปารีส,รัซเซีย: มอสโก,เยอรมัน : แฟรงก์เฟิร์ต, มิวนิก,สวิตเซอร์แลนด์ : ซูริค,สวีเดน : สตอกโฮล์ม,สหราชอาณาจักร : ลอนดอน (ฮีทโทรล) ,อิตาลี : โรม, มิลาน,ออสเตรีย : เวียนนา *เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2560 โดยเลือก ไป-กลับ ได้เพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง เท่านั้น
   3.2 บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางในเส้นทางไป-กลับ สำหรับชั้นประหยัด โดยมีอายุบัตรโดยสาร 3 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร
   3.3 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้น เป็นเงินสด ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไขและชำระด้วยบัตรเดียวกันเท่านั้น
  5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณในการรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในรายการส่งเสริมการขายนี้
  6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรับสิทธิ์ลุ้นชิงโชคของรางวัลเฉพาะยอดใช้จ่ายเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคล ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่มอบให้ทั้งหมด หรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
  7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแต่ละรอบของยอดการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล เคทีซีจะคำนวณจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดของสมาชิกผู้ร่วมรายการในทุกช่องทางตามเงื่อนไข โดยจะพิมพ์หมายเลขหน้าบัตรเครดิตเคทีซี (6x4) (ตัวอย่าง 1234 56xx xxxx 7890) ชื่อและนามสกุลของสมาชิกผู้ร่วมสิทธิลุ้นของรางวัลและหมายเลขอ้างอิงของสมาชิกลงในสลากหรือชิ้นส่วน ตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับตามเงื่อนไขที่กำหนด สลากหรือชิ้นส่วน 1 ชิ้นส่วน ต่อ 1 สิทธิ์ และจะนำสลาก/ชิ้นส่วนมารวมกันเพื่อจับสลากหาสมาชิกผู้โชคดี โดยเคทีซีจะทำการจับรางวัล 1 ครั้งตลอดรายการ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป สถานที่จับรางวัล ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ใบอนุญาตเลขที่ 28/2560 ออกให้ ณ ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 ตามวันและเวลาที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้
  8. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัลตามรายการนี้เพียง 1 รางวัลต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับสมาชิกผู้โชคดีสำรองจำนวน 20 รายชื่อต่อการจับรางวัล เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไป กรณีสมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัลตามที่เคทีซีกำหนด เคทีซีจะมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับกันไป เช่นเดียวกัน หากสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปดังกล่าว ไม่มีคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัลแล้ว และไม่มีสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่จะมีสิทธิได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะขอยกเลิกรางวัลนั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ตามกำหนดวันและเวลาที่จับรางวัล
  10. จะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ktcworld.co.th ในวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีภายในวันที่กำหนด โดยเคทีซีจะส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ ส่วนรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองเคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองบนเว็บไซต์ แต่จะทำการติดต่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองที่มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทางอีเมล์ e-Mail และ/หรือ ข้อความ SMS
  11. หากเคทีซีไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองได้ตามที่อยู่ทางอีเมล (e-Mail) หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของเคทีซี หรือสมาชิกผู้โชคดีไม่ทำการยืนยันการรับของรางวัล พร้อมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ เคทีซีครบถ้วนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเคทีซี ตามขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลที่เคทีซีกำหนด หรือหากไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาของแต่ละแพ็คเกจที่เคทีซีกำหนด จะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
  12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิตเคทีซีและมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนเท่านั้น โดยสมาชิกผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายใน 15 วันนับแต่วันที่สมาชิกผู้โชคดีได้แจ้งยืนยันการรับของรางวัล และแจ้งรับทราบและยอมรับกำหนดวันเดินทางตามแพ็คเกจที่ได้รับ พร้อมชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ครบถ้วน และนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้โชคดีพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยเคทีซีจะยึดถือการลงลายมือชื่อของสมาชิกเป็นสำคัญ และถือว่าได้รับรางวัลแล้ว
  13. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลสูงสุด 160,000 บาท ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ/หรือตามที่กฏหมาย/ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ (ถ้ามี)
  14. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของเคทีซีแต่เพียงผู้เดียว
  15. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพนักงานและครอบครัว (ที่มีนามสกุลเดียวกัน) ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  16. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบรางวัล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  17. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจ และสิทธิเด็ดขาดของเคทีซีที่อาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  18. ของรางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  19. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิกบัตรฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อโดยตรงกับ บมจ.การบินไทย โทร 02-356-1111
  20. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจําเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
  21. ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  22. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขาย กติกา การตัดสิน เงื่อนไข รายละเอียดการจับรางวัล รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่ารางวัลใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  23. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขทุกประการ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.