ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ
  การบินไทย รักคุณลุ้นบินโตเกียว กับบัตรเครดิต KTC

  KW14_THAIAIRWAYS_ANNOUNCEM

   

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ การบินไทย รักคุณลุ้นบินโตเกียว กับบัตรเครดิต KTC

  บินฟรีกับการบินไทย รางวัลบัตรโดยสารไป-กลับเส้นทาง กรุงเทพฯ - นาริตะ 1 รางวัล 2 ที่นั่ง 
  มอบให้กับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ที่ thaiairways.com ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 61 - 30 เม.ย. 61

  ได้แก่

   

  ขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับบัตรโดยสารสารรางวัล

  1. การสำรองที่นั่งบัตรรางวัล กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02 356 1111
  2. เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว กรุณาติดต่อออกบัตรโดยสาร ณ กองควบคุมการสนับสนุนการเดินทาง ณ การบินไทยสำนักงานใหญ่  โทร. 02 545 1173 และ 02 545 4379
  3. บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางไป-กลับ สำหรับชั้นประหยัด ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - นาริตะ เดินทางภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
  4. บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อขาย  รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
  5. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
   • การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง: ไม่อนุญาต
   • การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาต
   • การเลื่อนชั้นโดยสาร: ไม่อนุญาต
  6. ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้น เป็นเงินสด ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
  7. ที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.