ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากแคมเปญ
  บินเที่ยวฮ่องกงฟรีกับการบินไทย ด้วยบัตรเครดิต KTC

  KW14_TG_ANNOUNCEMENT1

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากแคมเปญ บินเที่ยวฮ่องกงฟรีกับการบินไทย ด้วยบัตรเครดิต KTC
  สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด เมื่อจองตั๋วเส้นทางใดก็ได้ ผ่าน 
  www.thaiairways.com

  บินฟรี ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ - ฮ่องกง 2 ที่นั่ง 1 รางวัล
  พร้อม บัตรเข้าสวนสนุก Hong Kong Disneyland จำนวน 2 ใบ

  ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61

  ได้แก่คุณ
  วีรยา ภัทรบรรจง

  ขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับบัตรโดยสารสารรางวัล

  1. การสำรองที่นั่งบัตรรางวัล กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02 356 1111
  2. เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว กรุณาติดต่อออกบัตรโดยสาร ณ กองควบคุมการสนับสนุนการเดินทาง ณ การบินไทยสำนักงานใหญ่  โทร. 02 545 1173 และ 02 545 4379
  3. บัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางไป-กลับ สำหรับชั้นประหยัด ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง เดินทางภายใน 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
  4. บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อขาย  รวมถึงทำการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
  5. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
  6. การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง: ไม่อนุญาต
  7. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาต
  8. การเลื่อนชั้นโดยสาร: ไม่อนุญาต
  9. ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสารที่เกิดขึ้น เป็นเงินสด ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
  10. ที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.