Hot Redemption
  แลกตั๋วเครื่องบิน สุดคุ้ม ที่ KTC World Travel Service

  Hot Redemption แลกตั๋วเครื่องบิน สุดคุ้ม ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  แลกตั๋วเครื่องบิน บินฟรี*ได้ง่าย ๆ ด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
  ผ่าน KTC World Travel Service

  • ในประเทศ เที่ยวเดียว
   เริ่มเพียง 5,000 คะแนน
  • ต่างประเทศ เส้นทางเอเชีย ไป - กลับ
   เริ่มเพียง 17,500 คะแนน

  *ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

  • เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   ขอนแก่น Thai Lion Air (SL) 5,000
   อุดรธานี
   อุบลราชธานี
   กระบี่ 5,700
   เชียงราย
   ภูเก็ต 6,300
   เชียงใหม่ 
   หาดใหญ่ 7,000
  • เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   ขอนแก่น Thai Smile (WE) 9,000
   เชียงใหม่ 
   อุดรธานี
   อุบลราชธานี
   กระบี่
   ภูเก็ต
   เชียงราย
   หาดใหญ่
  • เส้นทางต่างประเทศ (ไป - กลับ) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   สิงคโปร์  ไทยไลออนแอร์ SL  17,500
   โซล  เวียดนามแอร์ไลน์  28,000
   ปูซาน 
   ฮ่องกง  ฮ่องกง แอร์ไลน์ HX  29,000
   โตเกียว  67,600
   โอซาก้า  60,600
   นาโกย่า  เวียดนาม แอร์ไลน์ VN  49,500
   ฟูกุโอกะ 
   ไทเป  อีวีเอแอร์ BR  53,200

  จอง 15 มี.ค. - 15 เม.ย.62
  เดินทาง ภายใน 30 มิ.ย.62

  อัตราแลกคะแนนนี้เป็นตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังเส้นทางที่กำหนด

  เช็คคะแนนสะสมคงเหลือได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน TapKTC หรือ ClickKTC

  // // 

  ติดต่อแลกคะแนน / สอบถามเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050
  จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  เงื่อนไขการแลกคะแนน

  • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”)นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”)และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตKTC (“บัตรฯ”) โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC - CASH BACK,บัตรเครดิตKTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท
  • อัตราคะแนนข้างต้น เป็นอัตราเริ่มต้นสำหรับการแลกตั๋วเครื่องบินไปยังเส้นทาง สายการบิน และชั้นที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น
  • อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ออกตั๋ว
  • ตั๋วเครื่องบินข้างต้นเป็นตั๋วโปรโมชั่น ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับวัน เวลาที่เดินทาง
  • กรณีที่นั่งไม่ว่างหากสมาชิกประสงค์สำรองที่นั่งในระดับชั้นที่สูงขึ้นสามารถใช้อัตราคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเลือกชำระส่วนต่างด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เพิ่มในอัตรา 1,000 คะแนน แทน 100 บาท
  • กรุณาสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง 45 วัน
  • เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินและรายละเอียดการเดินทางเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์งดคืนคะแนนสะสม กรณีแจ้งยกเลิกหลังออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นเงื่อนไขของบัตรโดยสารระบุให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง เที่ยวบิน ยกเลิก ฯลฯ ได้สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสารใหม่ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข อัตราคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  Redeem for air tickets with special price at KTC World Travel Service

  Privilege for KTC cardmembers to redeem for free* air ticket with KTC FOREVER REWARDS points at KTC World Travel Service.

  • Domestic one trip
   starts with 6,000 points
  • Asia round trip
   starts with 18,000 points
   *exclude airport tax and fuel fee

  Reservation: 15 Mar. 2019 - 15 Apr. 2019
  Traveling: By 30 Jun. 2019
  The mentioned point for ticket redemption is for Economy Class and from Bangkok to destination as defined only.

  Please check for your available KTC FOREVER REWARDS points via application TapKTC or ClickKTC

  For information/redemption, please contact KTC World Travel Service at Tel. 02 123 5050, 8.00 A.M. – 8.00 P.M. everyday.

  • Domestic one trip Airlines KTC FOREVER REWARDS points
   Khon Kaen Thai Lion Air (SL) 5,000
   Udon Thani
   Ubon Ratchathani
   Krabi 5,700
   Chiangrai
   Phuket 6,300
   Chiangmai
   Hat Yai 7,000
  • Domestic one trip Airlines KTC FOREVER REWARDS points
   Khon Kaen Thai Smile (WE) 9,000
   Udon Thani
   Ubon Ratchathani
   Krabi
   Chiangrai
   Phuket
   Chiangmai
   Hat Yai
  • International Round trip Airlines KTC FOREVER REWARDS points
   Singapore  Thai Lion Air 17,500
   Seoul  Vietnam Airlines 28,000
   Busan 
   Hong Kong  Hongkong Airlines 29,000
   Tokyo  67,600
   Osaka  60,600
   Nagoya  Vietnam Airlines 49,500
   Fukuoka 
   Taipei  EVA Air 53,200

  Conditions to redeem Points for air tickets

  • This promotion is invented by Krungthai Card Public Company Limited or KTC to give privilege to all types of KTC cardmembers with available KTC FOREVER REWARDS points and have spending with KTC CREDIT CARDS only. It excludes all types of KTC CASH BACK, KTC – Nation Blood Center, Thai Red Cross Society, all types of KTC ROYAL ORCHID PLUS, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC card for government agencies, and all types of KTC PROUD Revolving Loan card.
  • The mentioned KTC FOREVER REWARDS points is the starting points for air ticket redemption to destination, with airline, and seating class as defined only.
  • The mentioned rate excludes airport tax and fuel fee. Please check with ticket issuing officer on the ticket issuing date.
  • The mentioned tickets are promotional tickets so there are limited seats up to dates and times of traveling.
  • If there is not available seat in Economy Class and the cardmembers wish to upgrade, they can redeem it with more KTC FOREVER REWARDS points at the rate of 1,000 points for THB.100 cash.
  • Please reserve for your seat 45 days in advance.
  • Conditions for air tickets and details of traveling are up to defined by the airline.
  • We reserve the right not to return the KTC FOREVER REWARDS points if the cardmember cancels the ticket after issuing, except for the change of date and flight if stated on the ticket. KTC cardmembers accept to pay for the seat changing fee, new ticket fee, tax, and any fee issued by the airline.
  • We reserve the right to change detail and rate of KTC FOREVER REWARDS points without notice in advance.

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.