Hot Redemption
  แลกตั๋วเครื่องบิน สุดคุ้ม ที่ KTC World Travel Service

  Hot Redemption แลกตั๋วเครื่องบิน สุดคุ้ม ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  แลกตั๋วเครื่องบิน บินฟรี*ได้ง่าย ๆ ด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
  ผ่าน KTC World Travel Service

  • ในประเทศ เที่ยวเดียว
   เริ่มเพียง 5,500 คะแนน
  • ต่างประเทศ เส้นทางเอเชีย ไป - กลับ
   เริ่มเพียง 35,000 คะแนน

  *ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

  • เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   เชียงใหม่ Thai Smile 9,000
   เชียงราย
   อุบลราชธานี
   อุดรธานี
   ขอนแก่น
   หาดใหญ่
   กระบี่
   ภูเก็ต
  • เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   เชียงใหม่ Thai Lion Air 5,500
   เชียงราย
   อุบลราชธานี
   อุดรธานี
   ขอนแก่น
   ภูเก็ต
   กระบี่
   หาดใหญ่ 6,000
  • เส้นทางต่างประเทศ (ไป - กลับ) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   โตเกียว Cathay Pacific 70,000
   โอซาก้า
   นาโกย่า
   ฟูกุโอกะ
   โอกินาว่า
   สิงคโปร์ 35,000
   ฮ่องกง

  แลกได้ตั้งแต่ 2 - 31 ก.ค. 61
  เดินทาง 2 ก.ค - 30 พ.ย. 61

  อัตราแลกคะแนนนี้เป็นตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังเส้นทางที่กำหนด

  ติดต่อแลกคะแนน / สอบถามเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050
  จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 – 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  เงื่อนไขการแลกคะแนน

  • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”)นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตKTCทุกประเภทที่มีคะแนนสะสมKTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”)และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตKTC (“บัตรฯ”)โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิตKTC-CASH BACK,บัตรเครดิตKTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,บัตรเครดิตKTC ROYAL ORCHID PLUSทุกประเภท,บัตรเครดิตKTC VISA CORPORATE GOLD,บัตรKTCเพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้KTCทุกประเภท
  • อัตราคะแนนข้างต้น เป็นอัตราเริ่มต้นสำหรับการแลกตั๋วเครื่องบินไปยังเส้นทาง สายการบิน และชั้นที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น
  • อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ออกตั๋ว
  • ตั๋วเครื่องบินข้างต้นเป็นตั๋วโปรโมชั่น ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับวัน เวลาที่เดินทาง
  • กรณีที่นั่งไม่ว่างหากสมาชิกประสงค์สำรองที่นั่งในระดับชั้นที่สูงขึ้นสามารถใช้อัตราคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเลือกชำระส่วนต่างด้วยคะแนนสะสมKTC FOREVER REWARDSเพิ่มในอัตรา1,000คะแนน แทน100บาท
  • กรุณาสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง 45 วัน
  • เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินและรายละเอียดการเดินทางเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์งดคืนคะแนนสะสม กรณีแจ้งยกเลิกหลังออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นเงื่อนไขของบัตรโดยสารระบุให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง เที่ยวบิน ยกเลิก ฯลฯ ได้สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสารใหม่ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข อัตราคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.