Hot Redemption
  แลกตั๋วเครื่องบิน สุดคุ้ม ที่ KTC World Travel Service

  Hot Redemption แลกตั๋วเครื่องบิน สุดคุ้ม ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  แลกตั๋วเครื่องบิน บินฟรี*ได้ง่าย ๆ ด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
  ผ่าน KTC World Travel Service

  • ในประเทศ เที่ยวเดียว
   เริ่มเพียง 5,500 คะแนน
  • ต่างประเทศ เส้นทางเอเชีย ไป - กลับ
   เริ่มเพียง 20,000 คะแนน

  *ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

  • เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   เชียงใหม่ Thai Smile 9,000
   เชียงราย
   อุบลราชธานี
   อุดรธานี
   ขอนแก่น
   หาดใหญ่
   กระบี่
   ภูเก็ต
  • เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   เชียงใหม่ Thai Lion Air 5,500
   เชียงราย
   อุบลราชธานี
   อุดรธานี
   ขอนแก่น
   ภูเก็ต
   กระบี่
   หาดใหญ่ 6,000
  • เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   ลำปาง Bangkok Airways 12,300

  จอง 1 - 30 ก.ย.61
  เดินทาง ภายใน 31 ม.ค.62


  • เส้นทางต่างประเทศ (ไป - กลับ) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   สิงคโปร์ Thai Lion Air 20,000
   ฮ่องกง Hong Kong Airlines 35,000
   ไทเป Nok Scoot 45,000
   โตเกียว Philippine Airline 54,000
   โอซาก้า
   นาโกย่า

  จอง 1 - 30 ก.ย.61
  เดินทาง ภายใน 31 พ.ค. 62

  อัตราแลกคะแนนนี้เป็นตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังเส้นทางที่กำหนด

  เช็คคะแนนสะสมคงเหลือได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน TapKTC หรือ ClickKTC

  // // 

  ติดต่อแลกคะแนน / สอบถามเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050
  จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  เงื่อนไขการแลกคะแนน

  • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”)นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”)และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตKTC (“บัตรฯ”) โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC - CASH BACK,บัตรเครดิตKTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท
  • อัตราคะแนนข้างต้น เป็นอัตราเริ่มต้นสำหรับการแลกตั๋วเครื่องบินไปยังเส้นทาง สายการบิน และชั้นที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น
  • อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ออกตั๋ว
  • ตั๋วเครื่องบินข้างต้นเป็นตั๋วโปรโมชั่น ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับวัน เวลาที่เดินทาง
  • กรณีที่นั่งไม่ว่างหากสมาชิกประสงค์สำรองที่นั่งในระดับชั้นที่สูงขึ้นสามารถใช้อัตราคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเลือกชำระส่วนต่างด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เพิ่มในอัตรา 1,000 คะแนน แทน 100 บาท
  • กรุณาสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง 45 วัน
  • เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินและรายละเอียดการเดินทางเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์งดคืนคะแนนสะสม กรณีแจ้งยกเลิกหลังออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นเงื่อนไขของบัตรโดยสารระบุให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง เที่ยวบิน ยกเลิก ฯลฯ ได้สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสารใหม่ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข อัตราคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.