Hot Redemption
  แลกตั๋วเครื่องบิน สุดคุ้ม ที่ KTC World Travel Service

  Hot Redemption แลกตั๋วเครื่องบิน สุดคุ้ม ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  แลกตั๋วเครื่องบิน บินฟรี*ได้ง่าย ๆ ด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
  ผ่าน KTC World Travel Service

  • ในประเทศ เที่ยวเดียว
   เริ่มเพียง 6,000 คะแนน
  • ต่างประเทศ เส้นทางเอเชีย ไป - กลับ
   เริ่มเพียง 18,000 คะแนน

  *ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

  • เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   ขอนแก่น Thai Lion Air (SL) 6,000
   อุดรธานี
   อุบลราชธานี
   กระบี่
   เชียงราย
   ภูเก็ต 6,300
   เชียงใหม่ 
   หาดใหญ่ 6,600
  • เส้นทางในประเทศ (เที่ยวเดียว) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   ขอนแก่น Thai Smile (WE) 9,000
   เชียงใหม่ 
   อุดรธานี
   อุบลราชธานี
   กระบี่
   ภูเก็ต
   เชียงราย
   หาดใหญ่
  • เส้นทางต่างประเทศ (ไป - กลับ) สายการบิน คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS*
   สิงคโปร์  Thai Lion Air (SL)  18,000
   ฮ่องกง  Hong Kong Airlines (HX)   35,000
   ไทเป  China Airlines (CI)   58,500
   โซล  Vietnam airlines (VN)  28,000
   ปูซาน Vietnam airlines (VN) 30,000
   โตเกียว  Thai Lion Air (SL)  40,000
   โอซาก้า  Nok Scoot  (XW)  66,000

  จอง 15 ม.ค.62 - 15 ก.พ.62
  เดินทาง ภายใน 31 พ.ค.62

  อัตราแลกคะแนนนี้เป็นตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังเส้นทางที่กำหนด

  เช็คคะแนนสะสมคงเหลือได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน TapKTC หรือ ClickKTC

  // // 

  ติดต่อแลกคะแนน / สอบถามเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050
  จันทร์ - อาทิตย์ 8.00 - 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  เงื่อนไขการแลกคะแนน

  • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”)นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”)และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตKTC (“บัตรฯ”) โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC - CASH BACK,บัตรเครดิตKTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท,บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท
  • อัตราคะแนนข้างต้น เป็นอัตราเริ่มต้นสำหรับการแลกตั๋วเครื่องบินไปยังเส้นทาง สายการบิน และชั้นที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น
  • อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ออกตั๋ว
  • ตั๋วเครื่องบินข้างต้นเป็นตั๋วโปรโมชั่น ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับวัน เวลาที่เดินทาง
  • กรณีที่นั่งไม่ว่างหากสมาชิกประสงค์สำรองที่นั่งในระดับชั้นที่สูงขึ้นสามารถใช้อัตราคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเลือกชำระส่วนต่างด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เพิ่มในอัตรา 1,000 คะแนน แทน 100 บาท
  • กรุณาสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง 45 วัน
  • เงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินและรายละเอียดการเดินทางเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์งดคืนคะแนนสะสม กรณีแจ้งยกเลิกหลังออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นเงื่อนไขของบัตรโดยสารระบุให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง เที่ยวบิน ยกเลิก ฯลฯ ได้สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสารใหม่ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินเรียกเก็บ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข อัตราคะแนน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.