บัตรสมาชิก Club Marriott (คลับแมริออท)

  บัตรสมาชิก Club Marriott (คลับ แมริออท)

  เฉพาะบัตรเครดิต KTC เท่านั้น! เมื่อสมัคร บัตรสมาชิก CLUB MARRIOTT (คลับแมริออท)

  โรงแรมในเครือ Marriott, Renaissance, Courtyard, Sheraton, Le Meridien, Westin, Luxury Collection และอื่นๆ รวมกว่า 280 แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก

  ค่าสมาชิกรายปี  พร้อมบัตรเสริม 1 ใบ

  บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ลดทันที 10% เหลือเพียง 7,650 บาท (ปกติ 8,500 บาท)
  พิเศษยิ่งขึ้น ! รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อชำระค่าสมาชิกด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท

  สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรสมาชิก CLUB MARRIOTT (คลับแมริออท)

  • บัตรรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 2 ท่าน จำนวน 6 ใบ
  • ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 30% ที่โรงแรมที่ร่วมรายการในกรุงเทพฯ (สูงสุด 20 ท่าน/โต๊ะ)
  • ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มสูงสุด 20% ที่โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการในต่างจังหวัดและเอเชียแปซิฟิค (สูงสุด 10 ท่าน/โต๊ะ)
  • บัตรกำนัลส่วนลดค่าอาหาร 50% จำนวน 15 ใบ (เมื่อใช้บริการ 2-12 ท่าน ตามที่ระบุในบัตรกำนัล)       
  • บัตรกำนัลรับเป็ดปักกิ่งหรือหมูหัน ฟรี 1 ที่ จำนวน 2 ใบ 
  • บัตรกำนัลส่วนลดสปา 50% จำนวน 3 ใบ
  • บัตรกำนัลส่วนลดห้องพัก 25% จำนวน 10 ใบ
  • ส่วนลดห้องพักสูงสุด 20% จากโรงแรมและรีสอร์ทแถบเอเชียแปซิฟิค
  • บัตรกำนัลเค้กวันเกิด ฟรี 1 ปอนด์
  • และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย คลิก 
   Club Marriott Benefit 2018 Click

  โรงแรมที่ร่วมรายการ คลิก

  1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 61

  สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิก บัตรสมาชิก CLUB MARRIOTT (คลับแมริออท)
  โทร.
  02 091 1001 

  เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรสมาชิก CLUB MARRIOTT (คลับแมริออท)

  • สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 ชื่อ/1 ใบเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะสมาชิกรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกคลับ แมริออทมาก่อน หรือหากเคยเป็นสมาชิก จะต้องหมดอายุแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
  • บัตรสมาชิกคลับ แมริออท มีอายุ 1 ปี เริ่มจากวันที่ออกบัตรและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สมัครสมาชิกและชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับทางคลับแมริออทเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
  • การใช้บัตรกำนัลและสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิก เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้บริการกับผู้ให้บริการโดยตรง 

  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในการสมัครสมาชิกบัตรคลับ แมริออท (Club Marriott)  ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 61 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนร่วมรายการ
  • การคำนวณเครดิตเงินคืนเพื่อมอบให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากราคาปกติของบัตรสมาชิกในรายการนี้
  • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.