บัตรสมาชิก คลับแมริออท (CLUB MARRIOTT)

  KW14_CLUBMARRIOTT

  เฉพาะบัตรเครดิต KTC เท่านั้น! เมื่อสมัคร บัตรสมาชิก คลับแมริออท (CLUB MARRIOTT)

  โรงแรมในเครือ Marriott, Renaissance, Courtyard, Sheraton, Le Meridien, Westin, Luxury Collection W และอื่นๆ รวมกว่า 300 แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก

  ค่าสมาชิกรายปี  พร้อมบัตรเสริม 1 ใบ

  บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท
  ลดทันที 10% เหลือเพียง 7,650 บาท (ปกติ 8,500)

  พิเศษยิ่งขึ้น ! รับเครดิตเงินคืน 5%
  เมื่อชำระค่าสมาชิกด้วยบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท

  สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรสมาชิก คลับแมริออท (CLUB MARRIOTT)

  • บัตรรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ 2 ท่าน จำนวน 6 ใบ
  • ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 30% ที่โรงแรมที่ร่วมรายการในกรุงเทพฯ (สูงสุด 20 ท่าน/โต๊ะ)
  • ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มสูงสุด 20% ที่โรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการในต่างจังหวัดและเอเชียแปซิฟิค (สูงสุด 10 ท่าน/โต๊ะ)
  • บัตรกำนัลส่วนลดค่าอาหาร 50% จำนวน 15 ใบ (เมื่อใช้บริการ 2-12 ท่าน ตามที่ระบุในบัตรกำนัล)       
  • บัตรกำนัลรับเป็ดปักกิ่งหรือหมูหัน ฟรี 1 ที่ จำนวน 2 ใบ 
  • บัตรกำนัลส่วนลดสปา 50% จำนวน 3 ใบ
  • บัตรกำนัลส่วนลดห้องพัก 25% จำนวน 10 ใบ
  • ส่วนลดห้องพักสูงสุด 20% จากโรงแรมและรีสอร์ทแถบเอเชียแปซิฟิค
  • บัตรกำนัลเค้กวันเกิด ฟรี 1 ปอนด์
  • และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย คลิก 
   Club Marriott Benefit Click

  โรงแรมที่ร่วมรายการ คลิก

  1 ธ.ค. 61 - 31 มี.ค. 62

  สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิก บัตรสมาชิก คลับแมริออท (CLUB MARRIOTT)
  โทร.
  02 091 1001

  LINE : @clubmarriott หรือสแกน
  QR Line @ clubmarriott

  เงื่อนไขโปรโมชั่นบัตรสมาชิก คลับแมริออท (CLUB MARRIOTT)

  • สามารถสมัครสมาชิกได้ 1 ชื่อ/1 ใบเท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะสมาชิกรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกคลับ แมริออทมาก่อน หรือหากเคยเป็นสมาชิก จะต้องหมดอายุแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
  • บัตรสมาชิกคลับ แมริออท มีอายุ 1 ปี เริ่มจากวันที่ออกบัตรและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สมัครสมาชิกและชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับทางคลับแมริออทเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
  • การใช้บัตรกำนัลและสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิก เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้บริการกับผู้ให้บริการโดยตรง 

  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ เครดิตเงินคืนให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในการสมัครบัตรสมาชิก คลับแมริออท (CLUB MARRIOTT)  ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. - 31 มี.ค. 61 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนร่วมรายการ
  • การคำนวณเครดิตเงินคืนเพื่อมอบให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากราคาปกติของบัตรสมาชิกในรายการนี้
  • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

   


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.