รับ Agoda E-Cash Voucher จุใจ จะเที่ยวไหน พักที่ไหนก็คุ้มเว่อร์
  ที่ Agoda

  รับ Agoda E-Cash Voucher จุใจ จะเที่ยวไหน พักที่ไหนก็คุ้มเว่อร์ ที่ Agoda

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC คลิกจองห้องพักทั่วโลกสุดคุ้มกว่าใคร ที่ Agoda

  รับทันที Agoda E-Cash Voucher 12%
  เมื่อจองห้องพักออนไลน์ทั่วโลกที่ร่วมรายการ

  คลิก www.agoda.com/ktc เท่านั้น

  พิเศษ!! แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า

  จอง :  1 - 31 ต.ค. 61
  เดินทางได้ถึง 31 ม.ค. 62

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5050 กด 6

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้(“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) ร่วมกับเว็บไซต์ www.agoda.com/ktc (“อโกด้า”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด(“สมาชิก”) สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์โดยซื้อสินค้า/บริการจากเว็บไซต์ www.agoda.com/ktc ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. เมื่อสมาชิกซื้อหรือจองห้องพักทั่วโลกผ่านทางออนไลน์จาก อโกด้า ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ร่วมรายการ สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์บัตรกำนัลส่วนลดเงินสดอิเล็คทรอนิกส์มูลค่า 12% ของยอดใช้จ่ายค่าห้องพัก (“12% E-Cash Voucher”) เพื่อใช้เป็นส่วนลดเงินสดค่าห้องพักในการจองครั้งถัดไป สมาชิกที่ร่วมรายการจะต้องจองห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561 และสามารถเข้าพักได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
  3. วิธีการจองห้องพักเพื่อรับสิทธิประโยชน์ 12% E-Cash Voucher นี้ สมาชิกต้องทำการ log in เข้าบัญชีสมาชิกของอโกด้าของตนเอง (“บัญชีอโกด้า”) หลังจากที่เข้าสู่เว็บไซต์ www.agoda.com/ktc ก่อนทำการจองห้องพัก และชำระเงินค่าห้องพักโดยบัตรเครดิต KTC ตามเงื่อนไข สมาชิกจะได้รับ 12% E-Cash Voucher จากอโกด้าเข้าในบัญชีอโกด้าเพื่อใช้เป็นส่วนลดเงินสดค่าห้องพักในการจองครั้งถัดไป ภายหลังจากทำการ check-out ห้องพัก ภายในเวลา 7 วัน 
  4. สิทธิประโยชน์ 12% E-Cash Voucher ที่ได้รับเข้าบัญชีอโกด้าครั้งนี้ สามารถใช้แทนส่วนลดเงินสดค่าห้องพักตามมูลค่าที่ได้รับ ในการชำระค่าห้องพักในการจองห้องพักที่อโกด้า ในครั้งถัดไป
  5. สิทธิประโยชน์ 12% E-Cash Voucher จากการจองห้องพักในครั้งนี้ จะมีอายุ 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ 12% E-Cash Voucher เข้าบัญชีอโกด้าที่ใช้ทำการจองห้องพัก
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถใช้ได้เมื่อได้ทำการจองห้องพักและชำระเงินออนไลน์ ผ่านอโกด้า เท่านั้น (เฉพาะการชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของการจองห้องพักในภายหลังจากการใส่หมายเลขบัตรเครดิต KTC ที่ถูกต้องและครบถ้วน
  7. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงห้องพักประเภทที่ชำระเงินในภายหลัง ได้แก่การชำระเมื่อถึงที่โรงแรมหรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม (post-pay) หรือทำการยกเลิกการจอง
  8. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีสิทธิ์รับบริการเท่านั้น โดยที่บัตรจะต้อง (ก) มีชื่อและ/หรือโลโก้ KTC ปรากฏบนบัตร และ/หรือ (ข) มีสมาชิกในเครือบัตรเครดิต KTC เป็น ผู้ออกบัตรหรือร่วมมือกับธนาคารผู้ออกบัตร ทั้งนี้ รวมถึงบัตรที่ออกร่วมกับบริษัทห้างร้านอื่นโดยสมาชิกของเครือบัตรเครติด KTC ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของตนที่ออกโดย KTC
  9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น รายการส่งเสริมการขายอื่น สินค้าลดราคา และสินค้ากำหนดราคาตายตัวได้ (นอกจากได้ระบุไว้เป็นพิเศษ)
  10. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  11. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของ การใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  12. รายละเอียดการให้สิทธิพิเศษ/ส่วนลด/บัตรกำนัล เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้า ที่ www.agoda.com/info/agoda-policies.html#8
  13. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่ KTC มีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรต้องเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆหรืออโกด้าทางเว็บไซต์ www.agoda.com/ktc
  15. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีและอโกด้าถือเป็นที่สิ้นสุด
  16. รายละเอียดเพิ่มเติมที่อโกด้าหรือ www.agoda.com/info/agoda_faq.html หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5050 กด 5

   


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.