คลิกจองห้องพัก เวียดนาม/ลาว/กัมพูชา/พม่า สุดแฮปปี้!
  ที่ www.agoda.com/ktc

  คลิกจองห้องพัก เวียดนาม/ลาว/กัมพูชา/พม่า สุดแฮปปี้! ที่ www.agoda.com/ktc

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC คลิกจองห้องพักทั่วโลกสุดคุ้มกว่าใคร ที่ Agoda

  ลดเพิ่ม 8% เมื่อจองห้องพักที่ เวียดนาม/ลาว/กัมพูชา/พม่า
  ลดเพิ่ม 6% เมื่อจองห้องพักอื่น ๆ ทั่วโลก

  คลิก www.agoda.com/ktc เท่านั้น

  พิเศษ!! แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า

  จอง : 1 - 28 ก.พ. 62
  เดินทางถึง 31 ก.ค. 62

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5050 กด 6

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

  เงื่อนไขการรับส่วนลด 8%

  1. ส่วนลด 8% สำหรับการจองห้องพักที่ เวียดนาม/ลาว/กัมพูชา/พม่า  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 62 – 28 ก.พ. 62 และเข้าพักระหว่าง 1 ก.พ. 62 – 31 ก.ค. 62 เท่านั้น สำหรับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท
  2. ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6% สำหรับการจองที่พักทั่วโลก  ยกเว้น บัตรเครดิต KTC ประเภท Classic จะได้รับส่วนลด 5% ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 และเข้าพักระหว่าง 1 ม.ค. 62 – 31 มิ.ย. 63 เท่านั้น
  3. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนดโดยโรงแรมจะมีสัญลักษณ์ “PROMOTION ELIGIBLE / โปรโมชั่น” เมื่อสำรองห้องพักและชำระเงินผ่านเว็ปไซต์ www.agoda.com/ktc เท่านั้น (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ KTC discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรเครดิต KTC ที่ถูกต้องแล้ว
  4. ส่วนลดในรายการนี้ ไม่รวมถึงโรงแรมประเภทที่ชำระค่าที่พักในภายหลัง ได้แก่การชำระเมื่อถึงที่โรงแรมหรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม (post-pay)
  5. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีสิทธิ์รับบริการเท่านั้น โดยที่บัตรจะต้อง (ก) มีชื่อและ/หรือโลโก้ KTC ปรากฏบนบัตร และ/หรือ (ข) มีสมาชิกในเครือบัตรเครดิต KTC เป็นผู้ออกบัตรหรือร่วมมือกับธนาคารผู้ออกบัตร ทั้งนี้รวมถึงบัตรที่ออกร่วมกับบริษัทห้างร้านอื่นโดยสมาชิกของเครือบัตรเครติด KTC ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของตนที่ออกโดย KTC
  6. ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  7. ส่วนลดเพิ่มนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
  8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม
  9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมกับ ข้อเสนอ หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  10. เคทีซีและ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. การใช้สิทธิรับบริการรายการส่งเสริมการขายของผู้ถือบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ KTC และ Agoda ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของเคทีซีและ Agoda ถือเป็นที่สุด
  12. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.agoda.com/info/agoda_faq.html

  Get 8% discount
  When booking participating rooms at Vietnam/ Lao / Cambodia / Myanmar via www.agoda.com/KTC

  Or Get 6% discount
  When booking participating rooms anywhere in the world
  Booking during 1 Feb 19 - 28 Feb 19
  Stay until 31 Jul 19

  Get Cash Back 10%
  When redeem points equal to the amount spent online

  Get KTC FOREVER REWARDS points x5*
  When shop with participating partners
  (Normal points x1 + Extra points x4)

  Register to get Cash Back 10% + get KTC FOREVER REWARDS points x5 at 
  www.ktc.co.th/shoponline
  During 1 Jan 19 – 30 Jun 19

  Terms and conditions for get 8% discount

  1. Get 8% discount for booking rooms at Vietnam / Laos / Cambodia / Myanmar Valid from 1 Feb 19 - 28 Feb 19 and stay between 1 Feb 19 - 31 Jul 19 only for all KTC credit cards.
  2. Get up to 6% discount for bookings throughout the world except KTC Classic credit cards will receive a discount. get 5% valid from 1 Dec 19 - 31 Dec 19 and stay between 1 Jan 19 - 31 Jun 19 only
  3. This promotion can be used with hotel reservations in participating destinations. Only hotels designated by the hotel will have the symbol "PROMOTION ELIGIBLE / promotion" when making a reservation and payment via the website. (advance payment only) where the discount hotel will display the KTC discount message in the last step of the reservation after entering the correct KTC credit card number.
  4. Discount on this item Does not include hotels that pay for accommodation later Including payment upon arrival at the hotel or when checking-out, leaving the hotel (post-pay)
  5. This promotion is only valid for KTC credit card holders who meet the conditions and are eligible to receive the service. By which the card must (a) have the name and / or KTC logo displayed on the card and / or (b) have a member of the KTC credit card member as the issuer or cooperate with the card issuing bank This includes the card issued in conjunction with other companies, by members of the KTC card group, to participate in this promotion. Cardholders must pay via their credit card issued by KTC.
  6. This discount is only applicable for room rates. (Excludes local taxes, service charges and additional costs)
  7. This additional discount cannot be changed / exchanged / exchanged for cash or other products.
  8. This promotion cannot be transferred to others.
  9. This promotion cannot be combined with any other offers or promotions.
  10. KTC and Agoda reserve the right to change the conditions without prior notice.
  11. The use of the cardholder's promotional privileges in accordance with the terms and conditions of KTC and Agoda in the event of a dispute The decision of KTC and Agoda is considered the best.
  12. Additional details at www.agoda.com/info/agoda_faq.html

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.