เที่ยวรอบโลก สุดคุ้ม ต้อนรับปีใหม่ 2018!
  ที่ Asiatravel.com

  เที่ยวรอบโลก สุดคุ้ม ต้อนรับปีใหม่ 2018! ที่ Asiatravel.com

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวรอบโลก สุดคุ้ม ต้อนรับปีใหม่ 2018! กับ Asiatravel

  ลดเพิ่ม 12% เมื่อจองห้องพักหรือแพ็คเกจท่องเที่ยวในประเทศไทยและทั่วโลก*
  โดยกรอกรหัสส่วนลด KTC-12 ในขั้นตอนชำระเงิน
  ที่ www.asiatravel.com/cards/ktc

  จอง 15 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61 (ไม่จำกัดวันเดินทาง)***

  หรือ

  เลือกรับสิทธิ์ แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน* 
  เมื่อจอง

  • ตั๋วเครื่องบิน เส้นทางใดก็ได้ทั่วโลก (จองขั้นต่ำ 30,000 บาท)
  • แพ็คเกจตั๋วเครื่องบิน + ห้องพัก (จองขั้นต่ำ 25,000 บาท)
  • แพ็คเกจตั๋วเครื่องบิน + ห้องพัก + ทัวร์/รถรับ-ส่ง (จองขั้นต่ำ 25,000 บาท)

  ที่ : www.asiatravel.com/cards/ktc/promotions2.html

  จอง 15 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 (ไม่จำกัดวันเดินทาง)***

  พิเศษ!! แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า

  จอง/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Asiatravel.com โทร. 02-677-6240 ถึง 5 (ต่อแผนก Reservation)

  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. / วันเสาร์ เวลา 09.00 - 13.00 น.
  หรือ E-mail : bkk_promo@asiatravel.com

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

  เงื่อนไขการรับส่วนลด 12%

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.asiatravel.com/cards/ktc ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61 เท่านั้น (ไม่จำกัดวันเดินทาง) ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ส่วนลด 12% นี้ใช้ได้กับการจองรายการท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ CV กำกับไว้เท่านั้น (ห้องพัก ทัวร์ บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว หรือแพ็คเกจห้องพักพร้อมทัวร์/รถรับส่ง) ยกเว้นตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็คเกจท่องเที่ยวที่รวมตั๋วเครื่องบิน / ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำ
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่จำกัดวันเดินทาง/เข้าพัก และส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  4. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้สำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็คเกจท่องเที่ยวที่รวมตั๋วเครื่องบินได้ เดินทางได้ทุกวัน ทั้งนี้การยืนยันการจองขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่ทำการจองและวันที่ต้องการเดินทาง
  5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถขอคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. กรอกรหัสส่วนลด KTC-12 ในช่อง ‘Cash Voucher/Discount Code’ แล้วคลิกที่ปุ่ม ‘Validate’ ในขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อรับส่วนลดเพิ่มทันที 12%
  7. เดินทางได้ทุกวัน ทั้งนี้การยืนยันการจองขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่ทำการจองและวันที่ต้องการเดินทาง
  8. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ www.asiatravel.com
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%

  1. สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
  2. สิทธิพิเศษแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน สามารถใช้ได้เฉพาะการจองตั๋วเครื่องบิน หรือแพ็คเกจท่องเที่ยวพร้อมตั๋วเครื่องบินที่ออกเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้นโดยต้องมีมูลค่าการจองขั้นต่ำ 30,000 บาท
  3. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการจองกับเอเชียทราเวล ผ่าน http://www.asiatravel.com/cards/ktc/ หรือจองกับเจ้าหน้าที่ของ Asiatravel โดยตรง

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.