คลิกจองห้องพัก รับคะแนนสะสม X5
  ที่ Booking.com

  พิเศษ!! ส่งท้ายปีกับ บัตรเครดิต KTC คลิกจองห้องพักราคาสบาย จ่ายเมื่อเข้าพัก กับ Booking.com

  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  เลือกพักตามชอบ จากห้องพักกว่า 2,000,000 แห่งทั่วโลก ประหยัดสูงสุด 15%

  พิเศษ รับคะแนนสะสมพิเศษ X5*
  เมื่อจองผ่าน www.booking.com/ktcrewards เท่านั้น

  คลิกจอง : 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
  เข้าพักได้ถึง 31 ธ.ค. 61

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5050 กด 6

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

  รายละเอียดเงื่อนไข การรับคะแนนสะสมพิเศษ X5

  • รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“บัตรฯ”) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด  ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิตKTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • สิทธิประโยชน์การรับคะแนนสะสมพิเศษ สูงสุด 5 เท่า เฉพาะการจองผ่าน www.booking.com/ktcrewards เท่านั้น สมาชิกฯ ที่ทำการจองผ่าน www.booking.com โดยตรงจะไม่ได้รับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน
  • สมาชิกจะต้องทำการชำระค่าเข้าพักในขั้นตอนสุดท้ายที่โรงแรม หรือรีสอร์ท ด้วยบัตรเครดิตเคทีซี ยกเว้นในกรณีที่โรงแรมกำหนดเงื่อนไขให้ชำระเงินทันทีที่ทำการจอง เคทีซีจะเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านโดยอัตโนมัติ
  • คะแนนสะสมพิเศษ KTC FOREVER REWARDS จะถูกคำนวณจากยอดการชำระ ในวันที่ทำการจองเท่านั้น ซึ่งจะคำนวณจากเฉพาะค่าห้องพัก โดยไม่รวมค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพัก
  • สมาชิกบัตรที่รวมรายการ จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า โดยคำนวณจากคะแนนปกติที่ได้รับ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษอีก 4 เท่า โดยคำนวณจากยอดการจองห้องในวันที่ทำการจอง
   ตัวอย่างการคำนวณ ยอดการจองผ่าน www.booking.com/ktcrewards = 10,000 บาท จะได้รับคะแนน ดังนี้
   - คะแนนปกติ จากยอด 10,000 บาท = 400 คะแนน
   - คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขาย = 400 x 4 = 1,600 คะแนน
   รวมยอดคะแนนที่จะได้รับทั้งสิ้น 400 + 1,600 = 2,000 คะแนน
  • เคทีซีสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมพิเศษให้กับยอดการใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการตามหมายเลขบัตรฯ ที่ใช้จ่ายผ่าน www.booking.com/ktcrewards ยกเว้น บัตรเครดิต KTC TITANIUM MASTERCARD ซึ่งได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่าในการใช้จ่ายในประเทศ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภท ซึ่งได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่าในการใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่น สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจากกิจกรรมการตลาดนี้เพิ่มอีก 4 เท่า โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติ + คะแนนสะสมพิเศษจากการใช้จ่ายในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของโครงการ +  คะแนนสะสมพิเศษจากการการตลาดร่วมกับ Booking.com อีก 4 เท่า
   ตัวอย่างการคำนวณ ยอดการจองผ่าน www.booking.com/ktcrewards = 10,000 บาท จะได้รับคะแนน ดังนี้
   - คะแนนสะสมปกติ จากการใช้จ่าย = 400 คะแนน
   - คะแนนสะสมพิเศษจากรายการการใช้จ่ายในต่างประเทศ = 400 คะแนน
   - คะแนนสะสมพิเศษจากรายการการตลาดกับ Booking.com = 400 x 4 = 1,600 คะแนน
   รวมยอดคะแนนที่จะได้รับทั้งสิ้น 400 +400 + 1,600 = 2,400 คะแนน
  • สิทธิประโยชน์คะแนนสะสมพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของเคทีซีได้
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะจากยอดใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ผ่านทาง www.booking.com/ktcrewards ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61 เข้าพักได้ถึง 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น  โดยการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบคะแนนสะสมพิเศษ เคทีซีจะทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามหมายเลขบัตรฯ แต่ละบัตรที่สมาชิกใช้ทำการจองห้องพัก
  • การใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ เคทีซีจะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 จากยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรฯ โดยเคทีซีจะเรียกเก็บไปพร้อมกับยอดค่าใช้จ่ายและ/หรือยอดเบิกถอนเงินสดนั้น และกรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือรายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท เคทีซีจะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อรายการ โดยเคทีซีจะทำการหักค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินฯ ดังกล่าวจากยอดเงินคืนแต่ละรายการ 
  • ในกรณีที่สมาชิกทำการจองถูกต้องตามเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ เคทีซีจะทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษ คืนในบัตรเครดิตเคทีซีที่ใช้ทำการจอง ภายใน 90 วัน หลังจากหมดช่วง check-out ของแต่ละช่วงการจอง รายละเอียดช่วงเวลาการ check-out จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
   1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61
   1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
   1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
   1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
  • เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกเป็นปัจจุบัน อยู่จนถึงวันที่มีการมอบคะแนนสะสมพิเศษในบัญชีของท่าน และไม่มีการผิดนัชำระกับทางเคทีซี เกินกว่า 30 วัน ณ วันที่เคทีซี คำนวณยอดใช้จ่าย
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคะแนนสะสมพิเศษคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ Booking.com กำหนด
  • KTC สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่ KTC มีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  • KTC ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของโรงแรม/สินค้า กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
  • เคทีซี และ Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.