คลิกจองห้องพักราคาสบาย จ่ายเมื่อเข้าพัก
  พร้อมรับเครดิตเงินคืน 7%* ที่ Booking.com

  พิเศษตลอดปี!! กับบัตรเครดิต KTC คลิกจองห้องพักราคาสบาย จ่ายเมื่อเข้าพัก กับ Booking.com

  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  เลือกพักตามชอบ จากห้องพักกว่า 2,000,000 แห่งทั่วโลก ประหยัดสูงสุด 15%

  พร้อมรับเครดิตเงินคืน 7%*
  เมื่อจองผ่าน www.booking.com/ktccard เท่านั้น

  คลิกจอง : 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
  เข้าพักได้ถึง 31 ธ.ค. 61

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5050 กด 6

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

  รายละเอียดเงื่อนไข การรับเครดิตเงินคืน 7%

  • สิทธิพิเศษ รับเครดิตเงินคืน 7% สำหรับการจองห้องพักด้วยบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท ผ่าน ww.booking.com/ktccard ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61 เข้าพักได้ถึง 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น
  • สิทธิประโยชน์เฉพาะการจองผ่าน www.booking.com/ktccard เท่านั้น สมาชิกฯ ที่ทำการจองผ่าน www.booking.com โดยตรงจะไม่ได้รับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน
  • สมาชิกจะต้องทำการชำระค่าเข้าพักในขั้นตอนสุดท้ายที่โรงแรม หรือรีสอร์ท ด้วยบัตรเครดิตเคทีซี ยกเว้นในกรณีที่โรงแรมกำหนดเงื่อนไขให้ชำระเงินทันทีที่ทำการจอง เคทีซีจะเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านโดยอัตโนมัติ
  • เครดิตเงินคืน 7% จะถูกคำนวณจากยอดการชำระ ในวันที่ทำการจองเท่านั้น ซึ่งจะคำนวณจากเฉพาะค่าห้องพัก โดยไม่รวมค่าภาษี หรือค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ
  • ค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณเครดิตเงินคืน 
  • เครดิตเงินคืน อาจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในเดือนที่มีการคืนเงิน
  • ในกรณีที่สมาชิกทำการจองถูกต้องตามเงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน ทาง Booking.com จะทำการมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกฯ คืนในบัตรเครดิตเคทีซีที่ใช้ทำการจอง ภายใน 90 วัน หลังจากหมดช่วง check-out ของแต่ละการจอง
  • รายละเอียดช่วงเวลาการ check-out จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
   1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61
   1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
   1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
   1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61
  • เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกเป็นปัจจุบัน อยู่จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน และไม่มีการผิดนัชำระกับทางเคทีซี เกินกว่า 30 วัน ณ วันที่เคทีซี คำนวณยอดใช้จ่าย
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเรียเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ Booking.com กำหนด
  • KTC สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่ KTC มีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  • KTC ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของโรงแรม/สินค้า กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
  • เคทีซี และ Booking.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.