โปรโมชั่น จองห้องพักออนไลน์ทั่วโลก ที่ Hotels.com

  โปรโมชั่น จองห้องพักออนไลน์ทั่วโลก ที่ Hotels.com

  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  คลิกจองห้องพักออนไลน์กว่า 435,000 แห่ง กับ Hotels.com

  รับส่วนลด 8%
  เมื่อ จองห้องพักออนไลน์ทั่วโลกกว่า 435,000 แห่ง ที่  
  https://th.hotels.com/ktc
  ระบุรหัสส่วนลด KTCYRO

  จอง : 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  เข้าพัก : 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

  รายละเอียดและเงื่อนไขการจองห้องพักเพื่อรับส่วนลด 8% ที่ Hotels.com

  1. สิทธิพิเศษส่วนลด 8% เฉพาะการจองห้องพักด้วยบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท เมื่อเข้าพัก 1 คืนขึ้นไปผ่าน https://th.hotels.com/ktc ระหว่าง 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
  2. สมาชิกจะต้องทำเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://th.hotels.com/ktc  เพื่อรับรหัสส่วนลด และกรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนทำการชำระเงิน
  3. รหัสส่วนลด สามารถใช้ได้เฉพาะกับการจองโรงแรม ผ่านการจองทางออนไลน์ที่ https://th.hotels.com/ktc  เท่านั้น ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้กับการจองแบบแพ็คเกจ เช่น โรงแรม + เที่ยวบิน โดยการใช้บัตรเครดิต เคทีซี (”บัตรที่ร่วมรายการ”) ในการชำระเงินเพื่อรับส่วนลด
  4. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะการชำระเงินออนไลน์เมื่อทำการจองผ่าน https://th.hotels.com/ktc  เท่านั้น ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ได้สำหรับการชำระเงินภายหลังที่โรงแรม, การจองผ่านบริการจองห้องพักสำหรับหมู่คณะ, การจองที่ชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
  5. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดได้กับโรงแรมที่ไม่ร่วมรายการตามรายชื่อที่ระบุไว้ใน http://th.hotels.com/page/th-hotel-exclusions/?pos=HCOM_TH&locale=th_TH รายการโรงแรมที่ยกเว้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นระยะ ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. รหัสส่วนลดจะให้ส่วนลด 8% จากราคาที่จองไว้สำหรับการเดินทางก่อนบวกภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  7. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ร่วมกับราคาส่วนลดอื่นๆ บน Hotels.com ได้ แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ บน Hotels.com ไม่ว่าโปรโมชั่นนั้นจะนำเสนอโดยบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม
  8. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถนำไปแลกใช้เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับภาษี อัตราภาษีโดยประเมิน ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
  9. ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ได้เฉพาะกับการจองที่จองระหว่างเวลา 00:01 MT ของวันที่ 1 มกราคม 2562  จนถึงเวลา 23:59 MT ของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บนเว็บไซต์ภาษาไทยของ https://th.hotels.com/ktc   สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562  ถึง 31 มีนาคม 2563 การจองขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างและเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโรงแรม
  10. รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับการจอง 3000 รายการแรกโดยลูกค้าทุกคนที่ใช้รหัสส่วนลดนี้เท่านั้น คุณจะสามารถตรวจสอบว่ารหัสส่วนลดยังใช้ได้อยู่หรือไม่ได้ก่อนที่จะจองให้เสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้รหัสส่วนลดได้ไม่เกินหนึ่งใบต่อการจอง
  11. คุณสามารถใช้รหัสส่วนลดนี้สำหรับการจองสูงสุดห้ารายการ และต้องใช้รหัสส่วนลดเต็มตามมูลค่าในแต่ละครั้ง หลังจากจองครบห้ารายการแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ได้อีกถึงแม้ว่าคุณจะยกเลิกการจองรายการใดรายการหนึ่งก็ตาม
  12. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับการจองใดๆ ที่กระทำก่อนหน้านี้ และจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว
  13. รหัสส่วนลดนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ อีกทั้งจะไม่มีมูลค่าคงเหลือและไม่มีการออกเครดิตให้ หากราคาที่ซื้อมีจำนวนน้อยกว่าส่วนลดรหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ แม้แต่ในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง
  14. ห้ามใช้รหัสส่วนลดอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายรหัสส่วนลด โดยจะส่งผลให้คูปองถือเป็นโมฆะและการกระทำนี้อาจถือเป็นการฉ้อโกง
  15. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายได้ รหัสส่วนลดที่ได้รับผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต มีการตัดทอน ปรับเปลี่ยน ทำสำเนา ปลอมแปลง ทำให้เสียหาย บงการ หรือก้าวก่ายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ถือว่าเป็นโมฆะ
  16. รหัสส่วนลดนี้เป็นข้อเสนอจาก Hotels.com สามารถนำไปใช้ได้โดยผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น และจะถือเป็นโมฆะในกรณีที่กฎหมายได้ห้ามไว้
  17. ลูกค้าไม่สามารถสะสมหรือแลกรับห้องพักฟรีจาก Hotels.com™ Rewards เมื่อใช้คูปองนี้ คุณไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ได้กับภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าผู้เข้าพักเสริม ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก ที่จอดรถ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ขณะที่คุณทำการจองหรือชำระโดยตรงที่โรงแรม
  18. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้โดยลูกค้าที่ทำการจองโดยตรงบนเว็บไซต์เท่านั้น และไม่สามารถใช้ผ่านหรือโดยตัวแทนการท่องเที่ยวหรือคนกลางที่เป็นบุคคลภายนอกได้
  19. ข้อตกลงและเงื่อนไขการจองโดยปกติจะมีผลบังคับใช้ดู (https://th.hotels.com/customer_care/terms_conditions.html) และการจองทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่าง Hotels.com เป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อเสนอนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้และเป็นไปตามการตีความตามกฎหมายของรัฐวอชิงตัน
  20. เคทีซี สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่ KTC มีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  21. เคทีซี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของโรงแรม/สินค้า กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง www.Hotels.com
  22. เคทีซี และ Hotels.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดหรือในการเพิกถอนสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลดได้ทุกเมื่อ การตัดสินใจของเคทีซี และ Hotels.com ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  23. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เคทีซีกำหนด และคำตัดสินของเคทีซีและ Hotels.com ถือเป็นที่สุด

  เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า /บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ /หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

  Get 8% discount
  When booking more than 435,000 online rooms at 
  https://th.hotels.com/ktc  
  Specify discount code KTCYRO

  1 Jan 19 - 31 Dec 19

  ---
  Get Cash Back 10%
  When redeem points equal to the amount spent online

  Get KTC FOREVER REWARDS points x5*
  When shop with participating partners
  (Normal points x1 + Extra points x4)

  Register to get Cash Back 10% + get KTC FOREVER REWARDS points x5 at 
  www.ktc.co.th/shoponline
  During 1 Jan 19 – 30 Jun 19

  Terms and conditions for booking to receive 8% discount at Hotels.com

  • Special discount 8% only for booking with all types of KTC credit cards when staying 1 night or more via https://th.hotels.com/ktc between 1 Jan 19 - 31 Dec 19
  • KTC Members will have to go to the website https://th.hotels.com/ktc To receive a discount code And enter the discount code in the final step Before making payment
  • Discount codes can only be used for hotel reservations. Through online booking at https://th.hotels.com/ktc only. The discount code cannot be used for booking packages such as hotels + flights.
  • The discount code can only be used for online payments when booking via https://th.hotels.com/ktc only. This discount code cannot be used for postpay payments at hotels, booking through group bookings, bookings made in foreign currencies.
  • This discount code cannot be used as a discount for hotels that do not participate in the list listed in http://th.hotels.com/page/th-hotel-exclusions/?pos=HCOM_TH&locale=en_US  Hotel items that are excluded may change from time to time without notice.
  • The discount code will give you for 8% discount from the price booked for travel before adding taxes. Various fees Or additional costs
  • This discount code can be used in conjunction with other discounts on Hotels.com, but cannot be used in conjunction with other promotions on Hotels.com, regardless of whether the promotion is offered by third parties or not.
  • This discount code cannot be exchanged for tax discounts. Tax rate assessed Supplier fees Fees / fines for cancellation or change Management Fee Or other miscellaneous expenses, which is the sole responsibility of the customer
  • Customers can use this discount code only for bookings booked between 00:01 MT of 1 Jan 19 until 23:59 MT of 31 Dec 19 on the Thai language website of https://th.hotels.com/ktc  For stays between 1 Jan 19 to 31 Mar 20, reservations are subject to availability and subject to the hotel terms and conditions.
  • This discount code can only be used for the first 3,000 bookings by all customers using this discount code. You will be able to check whether the discount code is still valid or not before booking is complete. Can use up to one discount code per booking
  • You can use this discount code for up to five reservations. And must use a full discount code for each value After booking five items You will not be able to use this discount code even if you cancel one of the reservations.
  • This discount code cannot be used with any bookings. Previously done And will be deemed to have redeemed the full amount once the booking has met the conditions already
  • This discount code has no cash value. And cannot be exchanged for cash In addition, there will be no residual value and no credit is issued. If the purchase price is less than the discount, this discount code cannot be reused. Even if you change or cancel the reservation
  • Do not use the discount code improperly. Which includes but is not limited to publishing or selling discount codes Which will result in vouchers being void and this action may be considered fraud
  • This discount code cannot be transferred or sold. Discount codes received through unauthorized channels are cut, modified, copied, forged, damaged, orchestrated or interfered in any manner. Considered void
  • This discount code is a proposal from Hotels.com that can only be used by people residing in Thailand who are at least 18 years of age and will be considered void if the law is prohibited.
  • Customers cannot accumulate or redeem free rooms from Hotels.com ™ Rewards when using this coupon. You cannot use this discount code with taxes, fees or expenses. Including but not limited to extra guest fees, telephone charges, cancellation fees, parking or other expenses You have to pay these charges while you book or pay directly at the hotel.
  • To avoid doubt This discount code can only be used by customers making reservations directly on the website. And cannot be used through or by a travel agent or an outsider
  • Terms and conditions of booking will normally apply (see https://th.hotels.com/customer_care/terms_conditions.html ) and all reservations are subject to availability. Hotels.com is the sponsor. This offer These terms and conditions apply and are governed by the laws of Washington State.
  • KTC reserves the right to hold information that is important to KTC. And not responsible for any loss of data or technical problems The cardholder should keep the booking document as a reference for verification in case of necessity.
  • KTC is not involved in the service of the hotel / product. If you do not receive the convenience of service Please contact the service provider directly. www.Hotels.com
  • KTC and Hotels.com reserve the right to change the terms and conditions of the discount code or to withdraw the discount code at any time. The decision of KTC and Hotels.com on any matters related to this promotion is final.
  • Terms and conditions are as prescribed by KTC. And the decision of KTC and Hotels.com is considered the best.

  Terms and Conditions for receiving cash back credits and special reward points

  • This promotion is arranged by Krungthai Card Public Company Limited or KTC to grant exclusive privileges to all type of KTC cardmembers who have KTC FOREVER REWARDS and spend with KTC CREDIT CARDS via online during January 1st, 2019 - June 30th, 2019 only. Except for those who have following credit card: KTC-CASH BACK, KTC VISA CORPORATE, KTC - THAI RED CROSS TITANIUM MASTERCARD, all types of KTC ROYAL ORCHID PLUS, KTC-SCG VISA PURCHASING, KTC GOVERNMENT SERVICES card and all types of KTC PROUD.
  • Cardmembers who wish to redeem Credited Cash Back according to this promotion must register via www.ktc.co.th/shoponline as condition defined and must get reply message of successful registration from KTC.
  • Cardmembers with online spending for products/services at every website worldwide will get privilege as follows;
   • 1) Get right to use KTC FOREVER REWARDS equal to online spending for products/services (every currency) to redeem 10% Credited Cash Back of spending per transaction, with condition that cardmembers must confirm their participation in the program at www.ktc.co.th/shoponline , specifying their 16 digit credit card number, email, and amount spent online/transaction that they wish to redeem for credited cashback credit to their account. The amount is to be specified in whole figures, without decimals (in the case where the amount has decimals, round down to the nearest whole number) and specify name of website/ mobile application for online spending. In case of KTC FLEXI Online Transaction, members must specify full amount of KTC FLEXI online transaction to redeem this privilege. The redemption rate is equal to 10% of the total amount spent on products or services per specified transaction with every website worldwide.
   • 2) OR use KTC FOREVER REWARDS points equal to the total amount spent online per transaction to redeem 10% Discount of transaction at the website with no need to confirm right to redeem Credited Cash Back at www.ktc.co.th/shoponline for products/services at www.ktc.co.th/ushop and online air ticket booking at www.ktcworld.co.th . Please remark that transaction already used to redeem Discount on these websites cannot be used to redeem for Credited Cash Back via www.ktc.co.th/shoponline . For KTC FLEXI online installment plan, the points cannot be used for Discount unless cardmembers confirm the right to redeem Credited Cash Back at www.ktc.co.th/shoponline according to condition defined.
   • 3) AND get additional x5 KTC FOREVER REWARDS points (normal point x1 + extra points x4 calculated after Credited Cash Back deduction) if the online spending with credit cards for products/services according to 3(1) or 3(2) is the spending at participating partner websites. KTC reserve the right to offer x5 KTC FOREVER REWARDS according to this promotion to only cardmembers who use the points to redeem Credited Cash Back or redeem 10% Discount according to this promotion only.
  • KTC will calculate Credited Cash Back and EXTRA KTC FOREVER REWARDS Points according to this promotion by calendar month, starting from the date of successful registration. The Credited Cash Back and EXTRA KTC FOREVER REWARDS points will be transferred into credit card account after 60 days from the last day of calendar month.
  • All purchases made under cash advance transactions, interest, penalties and various charges, including refunds from the cancellation of the purchase of products and services, and any other types of refund, including tax refunds, will not be considered as eligible transactions for this promotional campaign.
  • We reserve the right to redeem Credited Cash Back and/or discount under this promotion for the cardmembers who have sufficient KTC FOREVER REWARDS points in their credit card account under the determined terms and conditions only.
  • The privilege according to this promotion cannot be exchanged into cash, or transferred to others.
  • KTC reserves the right to give, cancel, or revoke the privilege of this promotion, be it some or all. We can claim damage fee (if any) if we find any acquisition by fraud or misbehave or wrongdoing of the credit cards, or using the cards for commercial purpose, or the cardmembers cancel any spending after the cardmembers have got the privilege from KTC.
  • KTC reserves the right to give privilege to only cardmembers with active membership and no record of overdue payment through this promotion period until the date KTC gives the privilege to the cardmembers. KTC’s information is final.
  • KTC reserves the right to change or cancel details, regulation, condition, and/or any privilege in this promotion with appropriate notice in advance. If there is a dispute, KTC’s decision is final.
  • For more information, please KTC PHONE 02 123 5000


  General conditions of promotion

  • Benefits in this list Can't exchange Commute to cash Or transfer to others
  • Reserves the right to give benefits according to this list To members who have normal account status And no record of default payment throughout the program period Until the date KTC gives benefits By keeping the information of KTC as important
  • Reserves the right to give, cancel, withdraw or recall benefits under this program Whether in whole or in part Including calling for compensation (if any) if using the right to join the dishonest dishonest fraudulent activity in order to obtain the benefits in this program or use the card for commercial business, use the card in the wrong conditions Or misuse of consumption purposes Or the member has canceled the spending item after KTC has given such benefits to the members
  • KTC is not a distributor Or service provider And without any involvement About products / services according to the said list In the case of members having questions or complaints about products / services Or need a receipt or tax invoice Please contact directly with the supplier and / or the owner of that product or service. 
  • Reserves the right to change, modify or cancel any details, conditions and / or benefits in this program without prior notice And in the event of a dispute The decision of KTC is final.
  • For more information please contact KTC PHONE 02 123 5000

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.