ฉลองวันหยุด กับ ดีลห้องพักออนไลน์สุดฮอต
  ที่ www.tooktrip.com

  ฉลองวันหยุด กับ ดีลห้องพักออนไลน์สุดฮอต ที่ www.tooktrip.com

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  ฉลองวันหยุด กับ ดีลห้องพักออนไลน์สุดฮอตที่ www.tooktrip.com

  รับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับห้องพักทุกประเภท
  รับส่วนลดเพิ่มอีก เมื่อใส่รหัส  KTC1201TT
  (เฉพาะดีลห้องพักบนหน้าเว็ปไซต์ปกติเท่านั้น ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางเว็บไซต์)

  เมื่อจองดีลห้องพัก ผ่าน www.tooktrip.com เท่านั้น

  จองและเข้าพัก 25 ธ.ค. 60 - 31 มี.ค. 61

  พิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

  รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เพียงช้อปผ่านพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับสมาชิกบัตรฯ
  พร้อมรับส่วนลด / สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ชั้นนำที่เข้าร่วมรายการ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.tooktrip.com  เท่านั้น  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ผู้ซื้อสามารถทำการจองห้องได้ที่ http://bit.ly/KTCTTWEB301117 เท่านั้น
  3. รหัสส่วนลด KTC1201TT นี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการชำระเงินภายหลังที่โรงแรม
  4. รหัสส่วนลด KTC1201TT นี้ผู้ซื้อต้องทำการกรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อซื้อดีลออนไลน์ผ่าน  http://bit.ly/KTCTTWEB301117 เท่านั้น
  5. สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่ขายแพ็กเกจทัวร์ที่ร่วมรายการ และดูรายละเอียดดีลแพ็กเกจทัวร์เพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/KTCTTWEB301117 ซึ่งราคาห้องห้องพักที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  6. ระยะเวลาการใช้จองห้องพักแต่ละดีลเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุในดีลนั้นๆ
  7. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้า walk-in ที่ไม่ได้จองวันเดินทางและเข้าพักล่วงหน้า
  8. ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ร่วมกับรหัสส่วนลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ และหากผู้ซื้อใช้ส่วนลดร่วมกับดีลอื่นที่ไม่ร่วมรายการจะถือว่าเป็นโมฆะและทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกรายการนั้นทันที
  9. ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ได้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ สมาชิกฯ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยตรงกับทางห้องอาหาร
  10. รายละเอียดการให้สิทธิพิเศษหรือส่วนลด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ​H.I.S. TOURS จำกัด(Tooktrip) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. เคทีซี สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซีมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  12. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้สงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ www.tooktrip.com
  15. บริษัท ​H.I.S. TOURS จำกัด (Tooktrip) เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าพัก โปรดแจ้งกับทางโรงแรมโดยตรง
  16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีและ บริษัท ​H.I.S. TOURS จำกัด(Tooktrip) ถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.