ซื้อดีลที่พัก บุฟเฟ่ต์ บัตรเข้าชม สปา ทัวร์ และ แพ็คเกจทั่วไทย ออนไลน์สุดฮอต
  ที่ www.tooktrip.com

  ซื้อดีลที่พัก บุฟเฟ่ต์ บัตรเข้าชม สปา ทัวร์ และ แพ็คเกจทั่วไทย ออนไลน์สุดฮอต ที่ www.tooktrip.com

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  ซื้อดีลที่พัก บุฟเฟ่ต์ บัตรเข้าชม สปา ทัวร์ และ แพ็คเกจทั่วไทย ออนไลน์สุดฮอตที่ www.tooktrip.com

  ซื้อผลิตภัณฑ์ทุกประเภทดีลใน www.tooktrip.com  รับส่วนลดสูงสุด 50%
  รับส่วนลดเพิ่มอีก เมื่อใส่รหัส  KTC0401TT
  (โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมรายการกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางเว็บไซต์)

  ซื้อดีลคลิก www.tooktrip.com เท่านั้น

  ซื้อและใช้ดีล 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 61

  พิเศษ!! แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า

  สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ TookTrip โทร. 02-0220917 (วันจันทร์ – วันเสาร์ : เวลา 09:00-18:00 น.)
  E-mail : support@tooktrip.com

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.tooktrip.com  เท่านั้น  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. ผู้ซื้อสามารถทำการจองห้องได้ที่ http://bit.ly/ktcworldwebtt180821 เท่านั้น
  3. รหัสส่วนลด KTC0401TT นี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการชำระเงินภายหลังที่โรงแรม
  4. รหัสส่วนลด KTC0401TT นี้ผู้ซื้อต้องทำการกรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงินเมื่อซื้อดีลออนไลน์ผ่าน http://bit.ly/ktcworldwebtt180821 เท่านั้น
  5. สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานที่ขายแพ็กเกจทัวร์ที่ร่วมรายการ และดูรายละเอียดดีลแพ็กเกจทัวร์เพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/ktcworldwebtt180821 ซึ่งราคาห้องห้องพักที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  6. ระยะเวลาการใช้จองห้องพักแต่ละดีลเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุในดีลนั้นๆ
  7. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลูกค้า walk-in ที่ไม่ได้จองวันเดินทางและเข้าพักล่วงหน้า
  8. ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ร่วมกับรหัสส่วนลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ และหากผู้ซื้อใช้ส่วนลดร่วมกับดีลอื่นที่ไม่ร่วมรายการจะถือว่าเป็นโมฆะและทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกรายการนั้นทันที
  9. ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ได้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ค่าธรรมเนียมสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ สมาชิกฯ ต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้โดยตรงกับทางห้องอาหาร
  10. รายละเอียดการให้สิทธิพิเศษหรือส่วนลด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ​H.I.S. TOURS จำกัด(Tooktrip) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. เคทีซี สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซีมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  12. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  14. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้สงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ www.tooktrip.com
  15. บริษัท ​H.I.S. TOURS จำกัด (Tooktrip) เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าพัก โปรดแจ้งกับทางโรงแรมโดยตรง
  16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีและ บริษัท ​H.I.S. TOURS จำกัด (Tooktrip) ถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.