ที่พักราคาถูกใจ เที่ยวที่ไหนก็ Happy กับ TraveliGo

  ที่พักราคาถูกใจ เที่ยวที่ไหนก็ Happy กับ TraveliGo

  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  จองที่พักราคาถูกใจ เที่ยวที่ไหนก็ Happy กับ TraveliGo

  รับส่วนลด 15%
  เพียงจองห้องพักออนไลน์ราคาตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป (ลดสูงสุดไม่เกิน 300 บาท)
  ผ่านเว็บไซต์ 
  th.traveligo.com/ktc

  จอง : 1 พ.ย. 61 - 28 ก.พ. 62
  เดินทางเข้าพักได้ถึง 28 ก.พ. 62

  พิเศษ!! แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ทราเวลไอโก (Traveligo) โทร. 02 187 1008 (จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.) เท่านั้น

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ

  เงื่อนไขส่งเสริมรายการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน th.traveligo.com/ktc เท่านั้น ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD,KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตรเครดิตKTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. รับส่วนลด 15% เมื่อจองห้องพักทุกประเภทเมื่อทำการจองโรงแรมที่ใดก็ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคาตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป ลดสูงสุดไม่เกิน 300 บาท และชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC จากราคาที่จองก่อนบวกภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  3. ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะการชำระเงินออนไลน์เป็นสกุลเงินบาทเมื่อทำการจองผ่าน th.traveligo.com/ktc เท่านั้น โดยการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัสส่วนลด (Promotion Code) ที่ถูกต้องแล้ว
  4. ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการชำระค่าบริการผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
  5. กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้นและเป็นไปตามกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ th.traveligo.com/ktc
  6. สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่นสะสมหรือเเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ร่วมกับส่วนลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
  8. ส่วนลดไม่สามารถแลกใช้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ไม่สามารถใช้ส่วนลดกับการจองใดๆ ที่ทำก่อนหน้าและจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว
  9. รายละเอียดการให้สิทธิพิเศษ/ส่วนลด/บัตรกำนัล เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บ.เสิร์จเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น
  10. เคทีซี สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่ เคทีซีมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  11. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรเครดิต KTC ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  13. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีและ บริษัทคอลล็อต จำกัดถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.