ประกาศผลผู้ชนะ KTC Real Team ครั้งที่ 47
  ตอน ซินจ่าวเวียดนาม สัมผัสเสน่ห์ 3 เมืองงาม ฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง

  CDF_KTC_REAL_TEAM_47

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 3 ทีม ดังนี้
  ทีมที่ 1 เส้นทาง โฮจิมินห์ คุณ โยธิน จันทะศรี
  ทีมที่ 2 เส้นทาง ฮานอย คุณ จักรพันธุ์ พันธ์บูรณะ
  ทีมที่ 3 เส้นทาง ดานัง คุณ ชาญชัย หาสสุด

  ผู้โชคดีทั้ง 3 ท่าน กรุณาส่ง อีเมลแจ้ง ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ยืนยันการรับสิทธิ์ มาที่ ktcworld@ktc.co.th ใส่ Subject: ยืนยันรับสิทธิ์ KTC Real Team ครั้งที่ 47 ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายรายละเอียดการเดินทางต่อไป หากไม่ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่รายชื่อสำรองซิ่งมีคะแนนเป็นอันดับรองลงมา

  กำหนดการเดินทาง : วันที่ 1 พ.ย. – 30 พ.ย. 61
  ส่งรีวิว : ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61

  รางวัลสำหรับผู้ชนะ KTC REAL TEAM ครั้งที่ 47 (รวมทั้งหมด 3 ทีม หนึ่งทีม ประกอบด้วยผู้ชนะและผู้ติดตาม 1 ท่าน)*

  ทีมที่ 1: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์ สายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ 2 ที่นั่ง พร้อมห้องพักแบบดีลักซ์ที่โรงแรม Sofitel Saigon Plaza รวมอาหารเช้า 3วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน (รวมมูลค่า 34,000 บาท)

  ทีมที่ 2: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮานอย โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ 2 ที่นั่ง พร้อมห้องพักแบบดีลักซ์ที่โรงแรม Novotel Suites Hanoi รวมอาหารเช้า 3วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน (รวมมูลค่า 26,000 บาท)

  ทีมที่ 3: ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ดานัง โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ 2 ที่นั่ง พร้อมห้องพักแบบดีลักซ์ ที่โรงแรม Grand Mercure Danang รวมอาหารเช้า 3วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน (รวมมูลค่า 43,000 บาท)

  รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 103,000 บาท

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ชนะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม จะต้องสละสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่มีคะแนนเป็นอันดับรองลงมา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1.นวรัตน์ กลิ่นน้อย
  2.พงษ์กรณ์ อักษรนิติตระกูล
  3.พัชรนันท์ สวนสุข

  *รางวัลที่ได้รับไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ผู้ชนะทั้ง 3 ทีมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.