เที่ยวทะเลยกแก๊งได้คุ้มกว่าใคร
  กับ Love Andaman

  เที่ยวทะเลยกแก๊งได้คุ้มกว่าใคร กับ Love Andaman

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวทะเลยกแก๊งได้คุ้มกว่าใครกับเลิฟอันดามัน (Love Andaman)

  พิเศษ แบ่งชำระ KTC FLEXI O% นาน 3 เดือน (เมื่อซื้อครบ 12,000 บาท ขึ้นไป)

  วันเดย์ทริปเกาะไม้ท่อน
  • ผู้ใหญ่ ราคา 2,299 บาท (ปกติ 2,800)
  • เด็ก 4-11 ขวบ ราคา 1,699 บาท (ปกติ 2,100)
  วันเดย์ทริปหมู่เกาะพีพี - เกาะไผ่ - เกาะไข่นอก
  • ผู้ใหญ่ราคา 1,599 บาท (ปกติ 1,900)
  • เด็ก4-11 ขวบ ราคา 1,199 บาท (ปกติ 1,400)
  แพ็กเกจทริป + ที่พัก 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า ราคาเริ่มต้น
  • SUNSURI PHUKET ราคาเริ่มต้น 4,599 บาท
  • Novotel Hotel & Resorts PHUKET Phokeethra ราคาเริ่มตน้ 4,899 บาท
  • The Vijitt Resort Phuket ราคาเริ่มต้น 5,599 บาท

  จอง/เดินทาง 8 ก.ค. - 31 ส.ค. 61

  สำรองทริป/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Love Andaman
  Love Andaman Inbox Facebook www.facebook.com/loveandaman
  Line ID : @loveandaman (ต้องมีเครื่องหมาย@นำหน้า ) E-mail : info@loveandaman.com
  โทร. 081-9998844 , 090-9480888 , 076-390250 , 076-390260

  พิเศษยิ่งขึ้น สำหรับการจองผ่านช่องทางออนไลน์ www.loveandaman.com
  แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนได้ที่ www.ktc.co.th/shoponline

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
  โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
  โปรโมชั่นทัวร์อื่น ๆ
  ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ

  • ราคาพิเศษเฉพาะเดินทางเป็นกลุ่ม 4 ท่านขึ้นไป และต้องชำระผ่านบัตรเครดิต KTC เต็มจำนวน เท่านั้น!
  • สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่จอง One Day Trip ผ่านช่องทาง www.loveandaman.com สามารถแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า* ได้เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ เพียงลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่าผ่าน www.ktc.co.th/shoponline (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า+คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)
  • กรณีต้องการรับสิทธิ์แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 12,000 บาทขี้นไป (โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจพร้อมที่พักเฉพาะที่ร่วมรายการและจองผ่านกับเจ้าหน้าที่ของ Love Andaman เท่านั้น !)
  • ช่องทางการจองออนไลน์กับ เจ้าหน้าที่ของ Love Andaman Inbox Facebook : ( www.facebook.com/loveandaman ) Line Id : @loveandaman ( ต้องมีเครื่องหมาย@นำหน้า ) E-mail : info@loveandaman.com
  • ราคาข้างต้นเป็นราคาสำหรับ 1 ท่าน และสำหรับแพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองเป็นคู่อย่างน้อย 4 ท่านขึ้นไป
  • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าเดินทางและไม่รวมรถรับส่งสนามบินไปโรงแรมที่พัก
  • สำหรับวันเดย์ทริป เกาะพีพี - เกาะไผ่ - เกาะไข่นอก, เกาะไม้ท่อน ฟรีค่ารถรับส่งจากโรงแรมในภูเก็ต โซนในเมืองภูเก็ต ป่าตองกะตะกะรน กมลา ฉลอง สิเหร่ไปยงัท่าเรือแพแสง (Boat Ramp) ยกเว้น โซนพันวา ,ในหาน ,ในทอน ,ในยาง , ราไวย์ , ไตรตรัง , ลายัน , หาดสุรินทร์ , ลากูน่า , เชิงทะเล , บางเทา , อ่าวปอ, แหลมยามู , ป่ าคลอก, สนามบินภูเก็ต ,ไม้ขาว , ถลาง มีค่ารถรับส่ง ท่านละ 200 บาท / ทริป
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรโมชั่นอื่นๆ ไม่สามารถนำ Voucher มาเปลี่ยนแปลงหรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นนี้ได้
  • แพ็กเกจ 1 day trip + ที่พักต้องชำระค่าแพ็กเกจเต็มจำนวน ด้วยบัตรเครดิต KTC เพื่อยืนยันการจองสิทธิ์ และมีอายุการใช้สิทธิ์ เข้าพักได้ถึง 31 สิงหาคม 2561 หรือตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดในแต่ละแพ็กเกจโรงแรมหรือโปรโมชั่น โดยลูกค้าต้องระบุวัน เข้าพักในวันที่ทำการจองและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้ทุกกรณี โดยทางบริษัททัวร์ จะเป็นฝ่ายสำรองห้องพักให้ ในกรณีที่ลูกค้า ไม่สามารถเข้าพักโรงแรมได้ในวันที่กำหนด ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ลูกค้าในทุกกรณีตาม เงื่อนไขข้อตกลงระหว่างโรงแรมและบริษัท แต่ลูกค้าสามารถใชสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันไปทริปดำน้ำ ได้ฟรี 1 คร้ัง
  • การสำรองทริปดำน้ำ หรือแพ็กเกจ 1 day trip + ที่พัก เจ้าหน้าที่จะทำการเช็คห้องว่างหรือที่นั่งว่างสำหรับทริปดำน้ำ ในวันที่สรุปให้ลูกค้ากรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินเพื่อยืนยันการจองทันทีและชำระเงินหลังจากวันที่สรุป กรณีที่ทริปทัวร์ที่นั่ง ไม่ว่าง หรือโรงแรมห้องพักเต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน เงินให้ลูกค้าหรือเปลี่ยนแปลงโรงแรมให้ลูกค้าโดยไม่มีเงื่อนไข
  • สำหรับทริปทัวร์ทุกเส้นทางกรณีที่มีผู้สำรองทัวร์ในวันนั้นไม่ถึง 25 ท่าน/เส้นทาง ทางทัวร์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเส้นทางอื่นให้ลูกค้าหรือคืนเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สภาพอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม หรืออาจงดเดินเรือในวันที่อากาศไม่อำนวย หรือตามประกาศอุทยาน ( อาจ ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ) หากงดเดินเรือ ทาง Love Andaman จะคืนเฉพาะค่าทริปดำน้า 100% หรือ สามารถใช้สิทธิ์เลื่อนทริปดำน้ำ ได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ( หรือตามเงื่อนไขวันเดินทางของ เกาะนั้นๆ )
  • ไม่สามารถคืนเงินไดในทุกกรณี (ยกเว้น Day Trip ในวันที่สภาพอากาศไม่ดีทำ ใหไม่สามารถออก เรือได้ หรือ งดเดินเรือโดยอุทยาน )
  • เพื่อความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ, สตรีมีครรภ์, ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง / ผ่าตัดกระดูก, เด็กอายต่ำกว่า 1 ขวบ ผู้สูงอายเกิน 60 ปีและสัตว์เลี้ยงเดินทางไปกับทัวร์เนื่องจาก อาจส่งผลอันตรายต่อผู้เดินทางได้กรณีมีโรคประจำตัวอื่นๆ แพ้อาหาร ฯลฯ นักท่องเที่ยวต้องแจ้งให้ทางทัวร์ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง (กรณีผู้สูงอายุเกิน 60 ปีต้องการเที่ยว ทริปจำเป็นต้องเซ็นเอกสารยินยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับของการเดินทาง)
  • การขอใบกำกับภาษี สามารถแจ้งขอได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน โดยแจ้งกลับทางอีเมล actax@loveandaman.com โดยระบุหัวข้อว่า “ ขอใบกำกับภาษีVoucher No. XXXX (พร้อมระบุ หมายเลข Voucher ของลูกค้า )” พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ ชื่อ-นามสกุลเบอร์ติดต่อ / เลขประจำตัวประชาชน / ที่อยู่ตามบัตรประชาชน / ที่อยู่สำหรับจัดส่ง (ที่มีผู้รับเอกสารแน่นอน กรณีเอกสารตีกลับทางทวัร์ขอส่งเป็นสำเนาทางอีเมล์เท่านั้น) /รูปภาพ Voucher (ใบเสร็จรับเงิน ) ที่ได้รับจาก เจ้าหน้าที่ Facebook , Line , E-mail

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.