เที่ยวจีนสุดฟิน ลุ้นรับฟรี ROP Miles

  เที่ยวจีนสุดฟิน ลุ้นรับฟรี ROP Miles

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC-ROP ร่วมฉลองครบรอบ 25 ปีรอยัล ออร์คิด พลัส

  ลุ้นรับฟรี 25,000 ROP Miles มูลค่า 9,250 บาท จำนวน 3 รางวัล
  เพียงซื้อ แพ็กเกจทัวร์อิสระ, กรุ๊ปทัวร์, ตั๋วเครื่องบิน ในเส้นทางจีนที่เดินทางด้วยสายการบิน Thai Airways
  ผ่าน บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ ตามลำดับการทำรายการที่กำหนด โดยต้องชำระด้วยบัตรเครดิต KTC-ROP เท่านั้น

  เส้นทางที่ร่วมรายการ
  ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, เฉินตู, กวางโจว, คุนหมิง และ เซี๊ยะเหมิน

  พันธมิตรบริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ
  Go holiday, Miramar, Seasons Holiday, Zego Travel, KTC World Travel Service และ World explorer

  จอง 7 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 61
  เดินทาง 7 ธ.ค. 61 – 31 มี.ค. 62

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   
  โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC-Royal Orchid Plus(“สมาชิก”) เท่านั้น  ที่มีการแพ็กเกจทัวร์อิสระ, กรุ๊ปทัวร์, ตั๋วเครื่องบิน เฉพาะรายการที่เดินทางด้วยสายการบิน Thai Airways ในเส้นทาง ปังกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เฉินตู กวางโจว คุนหมิง และเซี๊ยะเหมิน ในประเทศจีน โดยผ่าน บริษัท โก ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด, บริษัท มิราม่า ทัวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ซีซั่นฮอลิเดย์ บุ๊คกิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด และ บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  (“บริษัททัวร์”) ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) กำหนดระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ทางเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการแจก ROP ไมล์จำนวน 25,000 ไมล์ให้กับผู้โชคดี 3 ท่าน ที่มีลำดับการซื้อที่ 25,125 และ 225 โดยยึดตามลำดับการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตามวันและเวลา โดยอ้างอิงข้อมูลตามบริษัททัวร์
  3. เจ้าของบัตรเครดิต KTC-ROP ต้องเป็นผู้เดินทาง
  4. เคทีซีจะทำการประกาศ รหัสสมาชิก ROP ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของรายการนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktcworld.co.th ภายใน90 วันหลังจบรายการ กรณีหากทางเคทีซีพบว่าสมาชิกมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขในการรับรางวัลเคทีซีจะทำการประกาศรางวัลให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในลำดับถัดไป และเคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขเท่านั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรณีถ้ามีจำนวนผู้ที่โชคดีไม่ถึง 3 คน ทางเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการสำรองรายชื่อเพื่อรับรางวัล
  6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ 1 สิทธิ์ต่อ 1 สมาชิกบัตร KTC-ROP เท่านั้น
  7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  10. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  11. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ /หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  12. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจําเป็น อาทิ หลักฐานการใช้จ่ายและตั๋วเครื่องบิน เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
  13. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายของบัตรเครดิต KTC-ROP ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  14. เงื่อนไขต่าง ๆ ของบัตรโดยสารเป็นไปตามที่การบินไทยกำหนด
  15. กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Royal Orchid Plus โทร 02 3561111 หรือ ropsvc@thaiairways.com และ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050 

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.