ค้นหาประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษ
  ที่ www.ShallTravel.com

  ค้นหาประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษ ที่ www.ShallTravel.com

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ค้นหาประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษ ที่ www.ShallTravel.com

  รับส่วนลดทันที 7.7%*
  สำหรับ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, Private Tour, Excursions ทุกรูปแบบ

  เพียงกรอก รหัสส่วนลด SHLKTC17
  เมื่อจองผ่านทาง www.ShallTravel.com

  1 ก.ค.  - 31 ธ.ค. 60

  ตัวอย่างสินค้า/บริการที่น่าสนใจ

  • ทริปแอ่วเหนือสุดชิค! เก็บยอดอ่อนใบชาออร์แกนิกส์ เชียงใหม่ เริ่มต้นเพียง 388 บาท
   https://goo.gl/vBqgu7
  • แช่ออนเซ็นแบบฟินๆ ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น เริ่มต้นเพียง 554 บาท
   https://goo.gl/W2snnN
  • สำรวจทัศนียภาพมุมสูงของนครวัด เสียมราฐ โดยเครื่องบินส่วนตัว พบประสบการณ์ใหม่ เริ่มต้นเพียง 4,202 บาท
   https://goo.gl/vDUKBj
  • สวมชุดฮันบก เที่ยวพระราชวังเก่าในโซล เกาหลี เริ่มต้นเพียง 467 บาท
   https://goo.gl/6VWs3n
  • นั่งรถบัสเที่ยวปูซาน อุลซาน กยองนัม 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นเพียง 4,980 บาท
   https://goo.gl/gN3DAu
  • JUMP การแสดงศิลปะการต่อสู้สุดฮาที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เริ่มต้นเพียง 623 บาท
   https://goo.gl/qoHkQq
  • Robot Restaurant โชว์การแสดงหุ่นยนต์แสงสี ดนตรี สุดอลังการ ในโตเกียว เริ่มต้นเพียง 1,991 บาท
   https://goo.gl/o5YZMM
  • บัตรเข้า Universal Studios Singapore เริ่มต้นเพียง 1,534 บาท
   https://goo.gl/aqxMCx
  • ล่องเรือสำเภากลางอ่าววิคตอเรีย ชมบรรยากาศตัวเมืองแบบ 360 องศา เริ่มต้นเพียง 1,038 บาท
   https://goo.gl/qRFB6R
  • เปิดประสบการณ์เที่ยวมรดกโลก 2 วัน 1 คืน ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติรอบฮาลองเบย์ บนเรือสำเภาไม้ เริ่มต้นเพียง 5,228 บาท
   https://goo.gl/QTwCk7

  พิเศษ ! พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 15%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60
  ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/shoponline

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตร เครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.ShallTravel.com  เท่านั้น  ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2560 ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. รหัสส่วนลดจะให้ส่วนลด 7.7% จากราคาที่จองก่อนบวกภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  3. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะการชำระเงินออนไลน์เมื่อทำการจองผ่าน www.ShallTravel.com เท่านั้น
  4. ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้ร่วมกับรหัสส่วนลดราคา โปรโมชั่น หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
  5. รหัสส่วนลดไม่สามารถแลกใช้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียม จัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดกับการจองใดๆ ที่ทำก่อนหน้าและจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว
  6. รายละเอียดการให้สิทธิพิเศษ/ส่วนลด/บัตรกำนัล เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท คอลล็อต จำกัด
  7. เคทีซีสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซีมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารการจองไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  8. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัด ชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิด วัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าว ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อ สงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ  www.ShallTravel.com
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีและ บริษัท คอลล็อต จำกัดถือเป็นที่สิ้นสุด
  12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ www.ktcworld.co.th

   


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.