โปรโมชั่นห้องอาหาร
  โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ 
  (Banyan Tree Bangkok)

  KW14_BANYANTREE

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ห้องอาหาร โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ (Banyan Tree Bangkok)

  ห้องอาหารจีน ไบยุน 

  • มา 2 จ่าย 1 บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ มื้อกลางวันและมื้อค่ำ

  ห้องอาหารนานาชาติ ร่มไทร

  • มา 2 จ่าย 1 บุฟเฟ่ต์นานาชาติ มื้อกลางวันและมื้อค่ำ

  ห้องอาหารแซฟฟรอน สกาย การ์เด้น

  • ส่วนลด 30% ค่าอาหาร มื้อค่ำ

  ห้องอาหารไทยแซฟฟรอน

  • ส่วนลด 30% ค่าอาหาร มื้อกลางวันและมื้อค่ำ

  ห้องอาหารญี่ปุ่นไทเฮ

  • ส่วนลด 30% ค่าอาหาร มื้อกลางวันและมื้อค่ำ (ยกเว้นเซ็ตเมนูมื้อกลางวัน)

  ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู

  • ส่วนลด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อค่ำ และชุดจิบน้ำชายามบ่าย (เสาร์ – อาทิตย์)

  เรืออัปสรา

  • ส่วนลด 20% ค่าอาหาร มื้อค่ำ (ทุกวัน)

  1 ม.ค. 62 – 31 มี.ค. 62

  สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง
  โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ
  โทร. 02 679 1200 


  Dining Privileges for KTC cardmembers at Banyan Tree Bangkok

  Bai Yun

  • Come 2 Pay 1 for All-You-Can-Eat Dim Sum Lunch and Dinner Buffets

  Romsai

  • Come 2 Pay 1 for International Lunch and Dinner Buffets

  Saffron Sky Garden

  • 30% off Food Only (Dinner)

  Saffron

  • 30% off Food Only (Lunch & Dinner)

  Taihei

  • 30% off Food Only (Lunch & Dinner)
   *Except Set Lunch Menu

  Vertigo TOO

  • 20% off Food & Beverages (Dinner) and Weekend Afternoon Tea Set (Sat. – Sun.)

  Apsara

  • 20% off Food Only (Dinner)

  1 Jan 2019 – 31 Mar 2019

  For further information or to make a reservation, please contact
  Banyan Tree Bangkok
  Tel. 02 679 1200


   ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ
  คลิก
  โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์โรงแรม

  หมายเหตุ: โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ (Banyan Tree Bangkok)

  • ส่วนลดดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM และ KTC JCB PLATINUM
   (Offers are applicable for KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM and KTC JCB PLATINUM.)
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี ไม่นับรวมในโปรโมชั่น ยกเว้น ได้รับการแจ้งล่วงหน้าจากทางโรงแรม/ห้องอาหาร
   (Children age under 11 years old will not be counted for this promotion except further notice from the hotel/restaurant side.)
  • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
   (Offers cannot be exchanged or changed into cash.)
  • ส่วนลดจำกัดไม่เกิน 10 ท่าน/บัตร/ครั้ง
   (Maximum 10 persons/card/time.)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่างๆ
   (Cannot be used in conjunction with other promotions, public holidays and special events.)
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมฯกำหนด
   (Terms and conditions as designated by the hotel.)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   (KTC reserves the rights to restrict, suspend, modify or substitute the promotion without prior notice.)
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
   (Advance reservation is required.)
  • เคทีซี ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกบัตรเครดิต KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ
   (KTC has no involvement in goods & services, please contact merchants directly for more details.)

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.