โปรโมชั่นห้องอาหาร
  โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ 
  (Banyan Tree Bangkok)

  KW14_BANYANTREE

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ห้องอาหาร โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ (Banyan Tree Bangkok)

  ห้องอาหารเวอร์ทิโก้

  • ส่วนลด 15% เมนู a la carte และเซ็ตเมนูปกติ มื้อค่ำ (เฉพาะค่าอาหาร)
  • รับฟรี! เครื่องดื่มพิเศษ 1 แก้ว/ท่าน เมื่อรับประทานตั้งแต่ 18.00 – 18.45 น.

  ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู

  • ส่วนลด 30% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

  ห้องอาหารจีน ไบยุน 

  • มา 4 จ่าย 2 บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ มื้อกลางวันและมื้อค่ำ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

  ห้องอาหารญี่ปุ่นไทเฮ

  • ส่วนลด 30% ค่าอาหาร มื้อกลางวันและมื้อค่ำ (ยกเว้นเซ็ตเมนูมื้อกลางวัน)

  ห้องอาหารไทยแซฟฟรอน

  • ส่วนลด 30% ค่าอาหาร มื้อค่ำ

  ห้องอาหารแซฟฟรอน สกาย การ์เด้น

  • ส่วนลด 30% ค่าอาหาร มื้อค่ำ

  ห้องอาหารนานาชาติ ร่มไทร

  • มา 2 จ่าย 1 บุฟเฟ่ต์นานาชาติ มื้อกลางวันและมื้อค่ำ

  เรืออัปสรา

  • ส่วนลด 30% ค่าอาหาร มื้อค่ำ

  1 ก.ค. – 30 ก.ย. 61
  สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่ง โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ โทร. 
  02 679 1200 


  Dining Privileges for KTC cardmembers at Banyan Tree Bangkok

  Vertigo

  • 15% off A La Carte Menus & Normal Set Menus for Dinner (food only)
  • Receive a glass of complimentary special drink/person when dining from 18.00 – 18.45 hrs.

  Vertigo TOO

  • 30% off Food & Beverages (dinner)

  Bai Yun

  • Come 4 Pay 2 for All-You-Can-Eat Dim Sum Lunch and Dinner Buffets (beverages not included)

  Taihei

  • 30% off Food (lunch & dinner)
   *except lunch set menu

  Saffron

  • 30% off Food (dinner)

  Saffron Sky Garden

  • 30% off Food (dinner)

  Romsai

  • Come 2 Pay 1 International Lunch and Dinner Buffets (beverages not included)

  Apsara

  • 30% off Food (dinner)

  1 Jul – 30 Sep 18
  For further information or to make a reservation, please contact Banyan Tree Bangkok Tel. 
  02 679 1200


   ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ
  คลิก
  โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์โรงแรม

  หมายเหตุ: โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ (Banyan Tree Bangkok)

  • ส่วนลดดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM และ KTC JCB PLATINUM
   (Offers are applicable for KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM and KTC JCB PLATINUM.)
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี ไม่นับรวมในโปรโมชั่น ยกเว้น ได้รับการแจ้งล่วงหน้าจากทางโรงแรม/ห้องอาหาร
   (Children age under 11 years old will not be counted for this promotion except further notice from the hotel/restaurant side.)
  • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
   (Offers cannot be exchanged or changed into cash.)
  • ห้องอาหารเวอร์ทิโก้, ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู, ห้องอาหารญี่ปุ่นไทเฮ, ห้องอาหารไทยแซฟฟรอน, ห้องอาหาร แซฟฟรอน สกาย การ์เด้น, ห้องอาหารนานาชาติ ร่มไทร และ เรืออัปสรา ส่วนลดจำกัดไม่เกิน 10 ท่าน/บัตร/ครั้ง
   (Vertigo, Vertigo TOO, Taihei, Saffron , Saffron Sky Garden, Romsai and Apsara maximum 10 persons/card/time.)
  • ห้องอาหารจีน ไบยุน ส่วนลดจำกัดไม่เกิน 12 ท่าน/บัตร/ครั้ง
   (Bai Yun maximum 12 persons/card/time.)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่างๆ
   (Cannot be used in conjunction with other promotions, public holidays and special events.)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   (KTC reserves the rights to restrict, suspend, modify or substitute the promotion without prior notice.)
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
   (Advance reservation is required.)
  • เคทีซี ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกบัตรเครดิต KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ
   (KTC has no involvement in goods & services, please contact merchants directly for more details.)

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.