โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค
  (Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park)

  โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค (Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park)
   

  Online Exclusive Promotion เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

   

  รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อเมื่อจองห้องอาหาร ผ่านเว็บไซต์โรงแรม

  • ส่วนลด 20%
  • รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X2

  คลิกจองที่นี่

  กรุณาใส่ PROMO CODE : KTCX2 เมื่อทำการจอง

  ห้องอาหารที่ร่วมรายการ

  • ห้องอาหารจีน ซิน เทียน ตี้ - สำหรับ A la carte และ Set menu
  • ห้องอาหารนานาชาติ พาโนรามา Panorama Restaurant - สำหรับ Thursday Roast Night, Friday Crab & Mussels, Seafood Buffet Sunday Brunch และ A la carte menu

  5 พ.ค. - 31 ก.ค. 60
  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โรงแรม คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค โทร. 02 632 9000


  Online Exclusive Promotion for KTC Cardmembers ! at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park

  Simply enjoy Double Privileges when book through Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park’s website

  • 20% discount
  • X2 KTC FOREVER REWARDS; 

  BOOK NOW

  and insert "KTCX2" for the promo code.

  Participating restaurants

  • Xin Tian Di Restaurant - A la carte menu and Set menu
  • Panorama Restaurant - Thursday Roast Night, Friday Crab & Mussels, Seafood Buffet, Sunday Brunch and A la carte menu

  5 May – 31 Jul 2017
  For reservation Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Tel. 02 632 9000


   ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ คลิก โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์โรงแรม

   

  หมายเหตุ โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค กรุงเทพฯ (Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park)

  • สงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมพิเศษให้กับยอดการใช้จ่ายสำหรับการรับประทานอาหาร โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค กรุงเทพฯ  โดยจะต้องชำระเงินระหว่างวันที่ 5 พ.ค. - 31 ก.ค. 60 เท่านั้น
  • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, บัตรเครดิต KTC Visa SME Commercial Gold และบัตรเครดิต KTC Cash Back ไม่สามารถใช้สิทธิ์รับคะแนนสะสม Forever Rewards ได้
  • คะแนนสะสม 2 เท่า = 1 คะแนนสะสมปกติ + 1 คะแนนสะสมพิเศษ (รวมไม่เกิน 2,000 คะแนน/บัตร/โต๊ะ/วัน)
  • คะแนนสะสมพิเศษจากยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดสูงสุดไม่เกิน 1,000 คะแนน/บัตร/โต๊ะ/วัน จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดโครงการ
  • ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด
  • ส่วนลดดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษี 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่างๆ
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
  • ของสมนาคุณตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิไปยังผู้อื่นได้
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับของสมนาคุณ
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของสมนาคุณทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่าสมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตร KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์เพื่อเก็งกำไร ใช้บัตร KTC ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบของสมนาคุณให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.