โปรโมชั่นห้องอาหาร
  โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
  (Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok)

  โปรโมชั่นห้องอาหาร
โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
(Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok)

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ณ ห้องอาหาร โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

  ห้องอาหารนานาชาติ เดอะ กลาส เฮ้าส์

  • ส่วนลด 30% บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวัน (จันทร์ - เสาร์) 
  • ส่วนลด 30% บุฟเฟ่ต์แกรนด์วีคเอนด์ มื้อค่ำ (ศุกร์ - เสาร์) 
  • ส่วนลด 30% บุฟเฟ่ต์แกรนด์วีคเอนด์ มื้อกลางวัน (อาทิตย์) 

  1 ม.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62

  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง
  โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
  โทร.
  02 210 8100


  Dining Privileges for KTC cardmembers at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok

  The Glass House

  • 30% off International Lunch Buffet (Mon. - Sat.) 
  • 30% off Grand Weekend Dinner Buffet (Fri. - Sat.)
  • 30% off Grand Weekend Lunch Buffet (Sun.)

  1 Jan 2019 – 30 Jun 2019

  For more information and to make a reservation, please contact
  Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok
  Tel.
  02 210 8100


   ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ 
  คลิก
   โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์โรงแรม

   หมายเหตุ : โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ (Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok) 

  • ส่วนลดดังกล่าวสำหรับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท
   (Offer is applicable for all KTC cardmembers.)
  • ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด
   (Offer is valid on food only.)
  • ส่วนลดจำกัดไม่เกิน 10 ท่าน/ บัตร/ ครั้ง/โต๊ะ
   (Maximum 10 persons/card/time/table.)
  • ส่วนลดดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษี 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
   (Offer is subject to 7% VAT & 10% service charge.)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่างๆ (Cannot be used in conjunction with other promotions, public holidays and special events.)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   (KTC reserves the rights to restrict, suspend, modify or substitute the promotion without prior notice.)
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
   (Advance reservation is required.)
  • เคทีซี ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิกบัตรเครดิต KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ
   (KTC has no involvement in good & services, please contact merchants directly for more details.)

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.