โปรโมชั่นห้องอาหาร
  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (JW Marriott Hotel Bangkok)

  โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Bangkok)
   

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ ห้องอาหารแมริออทคาเฟ่
  โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok)

   

  รับส่วนลด 30% บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

  • มื้อกลางวัน จันทร์-เสาร์ ปกติ (จากปกติ 1,519 บาทสุทธิ/ท่าน)
  • มื้อค่ำ อาทิตย์-พฤหัสบดี (จากปกติ 1,990 บาทสุทธิ/ท่าน)
  • พิเศษเฉพาะเดือนธันวาคม สุขสุดคุ้ม 2 ต่อ
   ฟรี! 1 ท่าน เมื่อทาน บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวัน (จันทร์ – เสาร์) ตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป
   * จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร เท่านั้น

  1 – 30 ธ.ค. 60
  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โทร 02 656 7700


  Special Offer at JW Marriott Hotel Bangkok

  30% Discount on International Lunch Buffet 

  • Mon. – Sat. (normal price THB 1,519 NET/person) 
  • Sun. – Thur. (normal price THB 1,990 NET/person)
  • DECEMBER SPECIAL
   Enjoy double happiness! 1 person dines free when dining with minimum of 5 people
   * This offer is applicable for International Lunch Buffet (Mon. – Sat.) and limit 1 privilege/cardmember only

  1 – 30 Dec 17
  For reservation JW Marriott Hotel Bangkok Tel. 02 656 7700


  รับเพิ่ม 5% Cash Back เมื่อใช้คู่กับบัตรคลับแมริออท คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกดูเมนูเด่นของห้องอาหารจีนแมนโฮ พร้อมอ่านเรื่องราวแรงบันดาลใจเบื้องหลัง
  จากหนังสือ
  The Inspirations Behind Signature Dishes (หน้า 162)

   ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ
  คลิก โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์โรงแรม

  หมายเหตุ: โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok)

  • ส่วนลดดังกล่าวสำหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM และ KTC JCB PLATINUM
   (Offer is applicable for KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM and KTC JCB PLATINUM.)
  • ส่วนลดจำกัด 2 – 10 ท่าน/ บัตร/ ครั้ง/โต๊ะ
   (Maximum 2 - 10 persons/card/time/table.)
  • ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด
   (Offer is valid on food only.)
  • ส่วนลดดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษี 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
   (Offer is not applicable for 7% VAT & 10% service charge.)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่างๆ
   (Cannot be used in conjunction with other promotions, public holidays and special events.)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   (KTC reserves the rights to restrict, suspend, modify or substitute the promotion without prior notice.)
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
   (Advance reservation is required.)
  • KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ
   (KTC has no involvement in good & services, please contact merchants directly for more details.)

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.