โปรโมชั่นห้องอาหาร
  โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพ
  (Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok)

  โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพ (Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok)

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ณ ห้องอาหาร โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพ

  ห้องอาหาร ออร์คิด คาเฟ่

  • มา 4 จ่าย 2 บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันและมื้อค่ำ

  ซันเดย์ แจ๊สซี่ บรันช์

  • มา 4 จ่าย 2 บุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ (ที่ห้องอาหารเบซิล) 

  ห้องอาหารบาร์สุ และเบซิล

  • ส่วนลด 20% ค่าอาหาร (เมนู a la carte) เมื่อรับประทาน 1 – 4 ท่าน
  • รับส่วนลดเพิ่ม 10% ค่าอาหาร (เมนู a la carte) เมื่อรับประทาน 5 – 10 ท่าน

  1 ต.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61
  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง
  โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพ โทร. 
  02 649 8368


  Dining Privileges at Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

  Orchid Café

  • Come 4 Pay 2 for International Lunch and Dinner Buffet

  Sunday Jazzy Brunch

  • Come 4 Pay 2 for Sunday Brunch Buffet (Seated at basil Only)

  BarSu and basil

  • 20% Off Food (A La Carte Menu) for 1 – 4 Persons Dining
  • Get 10% On-Top Discount on Food (A La Carte Menu) for 5 – 10 Persons Dining

  1 Oct 18 - 21 Dec 18
  For more information and to make a reservation, please contact
  Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok Tel. 
  02 649 8368


   ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ
  คลิก
  โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์โรงแรม

  หมายเหตุ: โปรโมชั่นห้องอาหาร โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล กรุงเทพ (Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok)

  • ส่วนลดดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM และ KTC JCB PLATINUM
   (Offer is applicable for KTC VISA INFINITE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD REWARDS MASTERCARD, KTC VISA PLATINUM and KTC JCB PLATINUM.)
  • ส่วนลดจำกัดไม่เกิน 10 ท่าน/บัตร/ครั้ง
   (Maximum 10 persons/card/time.)
  • ส่วนลดดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษี 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
   (Offer is subject to 7% VAT & 10% service charge.)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่างๆ
   (Cannot be used in conjunction with other promotions, public holidays and special events.)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   (KTC reserves the rights to restrict, suspend, modify or substitute the promotion without prior notice.)
  • ส่วนลดดังกล่าวสำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
   (Offer is applicable for dine-in only.)
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
   (Advance reservation is required.)
  • KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ
   (KTC has no involvement in goods and services, please contact merchants directly for more details.)

   


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.