โปรโมชั่นห้องอาหาร
  โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ
  (THE SUKHOTHAI BANGKOK)

  โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ (THE SUKHOTHAI BANGKOK)

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC ณ ห้องอาหารโรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ
  Special Offer at THE SUKHOTHAI BANGKOK

  โคโลเนด (COLONNADE)

  • มา 2 จ่าย 1 บุฟเฟ่มื้อกลางวัน (จันทร์ – ศุกร์)
   Come 2 Pay 1 International Lunch Buffet (Mon – Fri)

  ล็อบบี้ ซาลอน (LOBBY SALON)

  • ส่วนลด 20% บุฟเฟ่ต์ช็อกโกแลต (ศุกร์ – อาทิตย์)
   20% off Chocolate Buffet (Fri- Sun)
    

  1 ต.ค. – 20 ธ.ค. 60 
  1 Oct – 20 Dec 17
   

  สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งห้องอาหาร โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ โทร: 02 344 8888
  For Reservation The Sukhothai Bangkok Tel: 02 344 8888


   ดูโปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC อื่นๆ
  คลิก โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม โปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์โรงแรม

  หมายเหตุ: โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ (THE SUKHOTHAI BANGKOK)

  • ส่วนลดดังกล่าวสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM ขึ้นไป
   (Offer is applicable for KTC VISA PLATINUM and above.)
  • ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิด
   (Offer is valid on food only.)
  • ส่วนลดจำกัดไม่เกิน 10 ท่าน/ บัตร/ ครั้ง/โต๊ะ
   (Maximum 10 persons/card/time/table.)
  • ส่วนลดดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษี 7% และเซอร์วิสชาร์จ 10%
   (Offer is subject to 7% VAT & 10% service charge.)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่างๆ
   (Cannot be used in conjunction with other promotions, public holidays and special events.)
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
   (Cannot be used in conjunction with other promotions.)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   (KTC reserves the rights to restrict, suspend, modify or substitute the promotion without prior notice.)
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
   (Advance reservation is required.)
  • KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ
   (KTC has no involvement in goods and services, please contact merchants directly for more details.)

   


              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.