ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ
  "KTC - Passion Made Possible"
  ลุ้นเที่ยว SINGAPORE ฟรี 3 วัน 2 คืน

  KTC Passion Made Possible ลุ้นเที่ยว SINGAPORE ฟรี 3 วัน 2 คืน
   

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ KTC - Passion Made Possible
  ลุ้นฟรี แพ็กเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน
  รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

  ได้แก่คุณ

  1. คุณเชษฐรัชต์ มนตรีกิตติพันธุ์
  2. คุณวชิรชัย อรรจนานนท์

  แพ็กเกจรางวัลประกอบด้วย

  • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด* เส้นทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ โดยสายการบินไทยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (Singapore Airlines) หรือเทียบเท่า
  • ที่พัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมระดับ 5 ดาว
  • รถรับส่งไป-กลับ(แบบรถนั่งส่วนตัว) สนามบิน - โรงแรม
  • พรีเมี่ยม สกาย ไดนนิ่ง ไฟลท์ บน สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Premium Sky Dinning Flight-Singapore Flyer)
  • บัตรเข้าชม iFly Singapore แบบ The Challenge 2 skydrives

  มูลค่ารางวัลละ 87,500 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)จำนวน 2 รางวัลมูลค่ารวม ทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท

  ผู้โชคดีต้องยืนยันการจองการเดินทาง ภายในวันที่ 15 มี.ค. 61
  กำหนดการเดินทางของผู้โชคดี ต้องเดินทางภายในวันที่ 30 เม.ย. 61​

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

   

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) บริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิ์ประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม(“สมาชิก”)เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD บัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐทุกประเภท และสมาชิกสินเชื่อธนวัฏบัตรเครดิต ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ในช่วงระยะเวลาร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม จะถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ
  3. ขอสงวนสิทธิ์การร่วมลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต KTC(“บัตรฯ”)ทั้งแบบชำระเต็มจำนวน และ/หรือแบ่งชำระผ่านบริการแบ่งชำระKTC FLEXI ในการซื้อสินค้า/บริการในหมวดการท่องเที่ยวและการเดินทางในเส้นทางประเทศสิงคโปร์โดยการติดต่อผ่านช่องทางการให้บริการของKTC World Travel Service ,หรือเว็ปไซต์www.ktcworld.co.th และ/หรือบริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ บริษัท มาแจสติก แทรเวล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ควอลิตี้ เอ็กเพรส จำกัด, บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัดหรือที่ร้านค้าในประเทศสิงคโปร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560– 31 มกราคม 2561 (“ระยะเวลาร่วมรายการ”) เท่านั้นโดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ทำผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าในประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาท สมาชิกจะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยจะคำนวณสิทธิ์ของสมาชิกจากยอดชำระเต็มจำนวน ก่อนการแบ่งชำระ และจะคำนวณสิทธิ์จากยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นๆ เพื่อรับสิทธิ์เพื่อลุ้นชิงโชครางวัล เศษของยอดใช้จ่ายที่เกินไปจากทุก 1,000 บาทหรือที่หารด้วย 1,000 บาท ไม่ลงตัว จะถูกปัดทิ้ง และไม่ นำมาคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้ ตัวอย่าง ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม2560 ถึงวันที่31 มกราคม2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,500 บาท จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลรวม 30 สิทธิ์ เป็นต้น
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรับของรางวัลจากการมียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไขและชำระด้วยบัตรฯ เดียวกันเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์ 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการนี้
  5. ของรางวัล คือ แพ็คเกจท่องเที่ยว“KTC-Make Your Passion Possible in Singapore (ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์” สำหรับ 2 ท่าน ประกอบด้วย
   - บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ โดยสายการบินไทยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (หรือเทียบเท่า)
     (เงื่อนไข: ต้องทำการยืนยันการจองภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และเดินทางภายในวันที่ 30 เมษายน 2561)
   - ที่พัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมระดับ 5 ดาว
   - รถรับส่งไป - กลับ(แบบรถนั่งส่วนตัว) สนามบิน
   - โรงแรม - สนามบิน - พรีเมี่ยม สกาย ไดนนิ่ง ไฟลท์ บน สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Premium Sky Dinning Flight-Singapore Flyer)
   - บัตรเข้าชม iFly Singapore แบบ The Challenge 2 skydrives มูลค่ารางวัลละ 87,500 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จำนวน 2 รางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาทต่อรางวัล
  6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณในการรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในรายการนี้
  7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาร่วมรายการ เคทีซีจะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดของสมาชิกจากยอดใช้จ่ายสะสมรวมของบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้และพิมพ์หมายเลขบัตรฯ (6x4) (ตัวอย่าง 1234 56xx xxxx 7890) ชื่อและนามสกุลและหมายเลขอ้างอิงของสมาชิกลงในสลากหรือชิ้นส่วน ตามจำนวนสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับตามเงื่อนไขที่กำหนด สลากหรือชิ้นส่วน 1 ชิ้นส่วน ต่อ 1 สิทธิ์ และจะนำสลากมารวมกันเพื่อจับสลากหาสมาชิกผู้โชคดี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยเคทีซีจะทำการจับรางวัลรวม 1 ครั้งตลอดรายการ จำนวน 2 รางวัล ตามวันและเวลาที่ระบุในรายการนี้ ทั้งนี้ตามใบอนุญาต เลขที่ 2699/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  8. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบของรางวัลตามรายการนี้สูงสุดเพียง 1 รางวัลต่อสมาชิกผู้โชคดี 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาร่วมรายการ
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับสมาชิกผู้โชคดีสำรองจำนวน 10 รายชื่อต่อรอบการจับรางวัล เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไป กรณีสมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิ์ในการรับรางวัลตามที่เคทีซีกำหนด เคทีซีจะมอบรางวัลให้กับสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองเรียงตามลำดับกันไป เช่นเดียวกัน หากสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปดังกล่าว ไม่มีคุณสมบัติหรือสละสิทธิ์ในการรับรางวัลแล้ว และไม่มีสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลต่อไปอีก เคทีซีจะขอยกเลิกรางวัลนั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. เคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ktcworld.co.th วันที่ 5 มีนาคม 2561 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีภายในวันที่กำหนดในแต่ละรอบ โดยเคทีซีจะส่งอีเมลแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อในแต่ละรอบ ส่วนรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรอง เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองบนเว็บไซต์ แต่จะทำการติดต่อสมาชิกผู้โชคดีสำรองที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านทางอีเมล์ และ/หรือ ข้อความ SMS
  11. หากเคทีซีไม่สามารถติดต่อสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองได้ตามที่อยู่ทางอีเมล หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ ระบุไว้ในฐานข้อมูลของเคทีซี หรือสมาชิกผู้โชคดีไม่ทำการยืนยันการรับของรางวัล พร้อมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่เคทีซีครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเคทีซี ตามขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลที่กำหนด หรือไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาของแต่ละแพ็กเกจที่เคทีซีกำหนดถือว่าสมาชิกผู้โชคดีหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองท่านนั้นสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
  12. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแจ้งวันที่ต้องการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนดและต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกประเทศตามที่ประเทศสิงคโปร์กำหนด
  13. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ/หรือตามที่กฏหมายอื่นประกาศกำหนด (ถ้ามี)
  14. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิต KTC เท่านั้น โดยสมาชิกผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลภายใน 15 วันนับแต่วันที่สมาชิกผู้โชคดีได้แจ้งยืนยันการรับของรางวัล และแจ้งกำหนดวันเดินทางของแพ็กเกจ พร้อมชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ครบถ้วน และนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของสมาชิกผู้โชคดี จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยเคทีซีจะยึดถือการลงลายมือชื่อของสมาชิกเป็นสำคัญ และถือว่าได้รับรางวัลแล้ว
  15. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของเคทีซีแต่เพียงผู้เดียว
  16. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัว (ที่มีนามสกุลเดียวกัน) ของเคทีซีและ/หรือ พันธมิตรบริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ อันได้แก่ บริษัท มาแจสติก แทรเวล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ควอลิตี้ เอ็กเพรส จำกัด, บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัดและ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นใด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
  17. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบรางวัล โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  18. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิ์ประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิต หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบรางวัลหรือสิทธิ์ประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจ และสิทธิ์เด็ดขาดของเคทีซีที่อาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้ของรางวัลที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการนี้กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  19. ของรางวัลที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  20. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการนี้กรณีมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายและหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.