มั่นใจทุกการเดินทางกับประกันการเดินทาง
  MSIG Travel Easy

  มั่นใจทุกการเดินทางกับประกันการเดินทาง MSIG Travel Easy
   

  สมาชิกบัตรเครดิต KTC มั่นใจทุกการเดินทางกับ MSIG Travel Easy จากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

  สมัคร และชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy
  ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง
   https://www.msig-thai.com/ktc

  รับคุ้ม 2 ต่อ
  ต่อที่ 1 : รับฟรี Travel Easy Pouch Bag จำนวน 1 ชิ้น/ผู้เดินทาง

             เมื่อชำระค่าประกัน ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/ผู้เดินทาง
  ต่อที่ 2 : รับเพิ่ม บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด 800* บาท

  *สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง
  - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 - 999 บาท หรือ
  - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 - 1,499 บาท หรือ
  - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป

  สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายปี /ผู้เดินทาง
  - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy3 ผ่านบัตรฯ
  - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 700 บาท เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy2 ผ่านบัตรฯ
  - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 800 บาท เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy1 ผ่านบัตรฯ

  1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 61

   

  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  โทร. 02 007 9044 หรือ E-mail :
  customercare@th.msig-asia.com

  คลิกดูโปรโมชั่นอื่น ๆ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในหมวด ประกันการเดินทาง

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.msig-thai.com/ktc หรือ www.ktc.co.th/insurance และ www.ktcworld.co.th (www.ktc.co.th/ktcworld/Service/Insurance) คลิกเลือก MSIG Travel Easy ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 61 เท่านั้น
  2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อผู้เดินทาง สมาชิกจะได้รับ Travel Easy Pouch Bag จำนวน 1 ชิ้น และรับเพิ่มบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ ดังนี้ 
   สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง
   - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 -999 บาท หรือ
   - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท หรือ
   - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป
   สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายปี /ผู้เดินทาง
   - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy3 ผ่านบัตรฯ
   - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 700 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy2 ผ่านบัตรฯ
   - รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 800 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยแผน Easy1 ผ่านบัตรฯ
  3. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบ Travel Easy Pouch Bag เพียง 1 ชิ้น ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัย 1 ผู้เดินทางเท่านั้น
  4. Travel Easy Pouch Bag และ/หรือ บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกจัดส่งโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ให้แก่สมาชิก ภายใน 30 วัน ทำการหลังจากวันที่กลับจากการเดินทาง
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
  6. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาร่วมรายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  7. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
  10. สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 กด 6

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.