มั่นใจทุกการเดินทางกับประกันการเดินทาง
  MSIG Travel Easy ที่ https://www.msig-thai.com/ktc

  มั่นใจทุกการเดินทางกับประกันการเดินทาง MSIG Travel Easy ที่ https://www.msig-thai.com/ktc

  สมาชิกบัตรเครดิต KTC มั่นใจทุกการเดินทางกับ MSIG Travel Easy จากบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

  สมัคร และชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy
  ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทาง
   https://www.msig-thai.com/ktc

  รับคุ้ม 2 ต่อ

  ต่อที่ 1 รับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ

  ต่อที่ 2 รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 500 บาท

  สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 - 999 บาท หรือ
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 - 1,499 บาท หรือ
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป
  สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายปี /ผู้เดินทาง
  • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

  1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 61

  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
  โทร. 02 007 9044 หรือ E-mail :
  customercare@th.msig-asia.com

  คลิกดูโปรโมชั่นอื่น ๆ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในหมวด ประกันการเดินทาง

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • Starbucks e-Coupon ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิก โดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)  ภายใน  15 วันทำการ หลังจากสมัครทำประกันภัย ในรูปแบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 
  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้  
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  MSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์  https://www.msig-thai.com/ktc หรือ www.ktc.co.th/insurance และ www.ktcworld.co.th (www.ktc.co.th/ktcworld/Service/Insurance) คลิกเลือก MSIG Travel Easy ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น
  • เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG Travel Easy จาก บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด สมาชิกจะได้รับส่วนลด 10% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ และรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon ดังนี้ 
   สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว/ผู้เดินทาง
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 -999 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ  ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป
   สำหรับประกันภัยการเดินทางแบบรายปี /ผู้เดินทาง รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
  • Starbucks e-Coupon ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิก โดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)  ภายใน  15 วันทำการ หลังจากสมัครทำประกันภัย ในรูปแบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาร่วมรายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) โทร. 02 007 9044
  • สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 กด 6

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.