ประกันการเดินทางสะสมไมล์ ไอ-อินชัวร์ (i-Insure)
  รับสิทธิ์ 3 ต่อ

  ประกันภัยการเดินทางออนไลน์ไอ-อินชัวร์ (i-Insure) มอบความพิเศษ 3 ต่อ
   

  สะสมประสบการณ์เดินทาง อย่างมั่นใจกับประกันการเดินทางสะสมไมล์ i-Insure

   

  พิเศษ สมาชิกบัตรเครดิต KTC ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
  รับสิทธิ์ 3 ต่อ

  • ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 3 เท่า
  • ต่อที่ 2 รับไมล์สะสม Royal Orchid Plus หรือ คะแนนสะสม AirAsia BIG Points 1 ไมล์สะสม/คะแนน ทุกการชำระค่าเบี้ยประกันภัยเดินทาง 10 บาท
  • ต่อที่ 3 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 900 บาท/กรมธรรม์ ตามเงื่อนไขดังนี้
   • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 -999 บาท หรือ
   • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท หรือ
   • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 – 1,999 บาท หรือ
   • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 – 2,499 บาท หรือ
   • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,500 – 2,999 บาท หรือ
   • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 – 3,499 บาท หรือ
   • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 700 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,500 – 3,999 บาท หรือ
   • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 800 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 4,000 – 4,499 บาท หรือ
   • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 900 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป

  15 ก.พ. – 31 ธ.ค. 61

  สนใจสมัครแผนประกันภัยการเดินทาง i-Insure คลิก https://iinsure.kpi.co.th/ktc/ta

  หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย โทร. 02 624 1111 ต่อ 4774
  หรือ E-mail :
  i-insure@kpi.co.th

  คลิกดูโปรโมชั่นอื่น ๆ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในหมวด ประกันการเดินทาง

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี และ บริษัท เจเนอรัลอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัดได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure จาก บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่านเว็ปไซต์ https://iinsure.kpi.co.th/ktc/ta ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC Cash Back, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
  • เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยการเดินทาง KPI i-Insure จาก บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่กำหนด สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
   (1) รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS หรือคะแนนสะสม KTC ROP พิเศษ X3 หรือรวม 3 เท่า (คะแนนสะสม 3 เท่า มาจากคะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า)
   (2) รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) หรือ คะแนนสะสมแอร์เอเซีย บิ๊ก (AirAsia BIG Points) 1 ไมล์สะสม/คะแนน ทุกการชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง 10 บาท
   (3) รับ Starbucks e-Coupon เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์ ตามเงื่อนไขดังนี้
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 500 -999 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 – 1,999 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,000 – 2,499 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 2,500 – 2,999 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 – 3,499 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 700 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,500 – 3,999 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 800 บาท เมื่อสมาชิกยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 4,000 – 4,499 บาท หรือ
   - รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 900 บาท เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป
  • คะแนนสะสมพิเศษ KTC FOREVER REWARDS ที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ และจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วันหลังจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับ จะไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้ และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม
  • ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) หรือ คะแนนสะสม แอร์เอเซีย บิ๊ก (AirAsia Big Point) ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกโอนให้แก่สมาชิกโดย บริษัท เจเนอรัลอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ตามหมายเลขสมาชิกที่ระบุในระบบไอ-อินชัวร์ ของท่านแรกเพียงท่านเดียวภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่คุ้มครอง/วันเดินทาง โดยไม่มีเงื่อนไขขั้นต่ำในการโอน และจะโอนเข้าเท่านั้น ไมล์ที่สมาชิกได้รับจะไม่สามารถคำนวณเป็นจุดทศนิยมได้ และขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม 
  • Starbucks e-Coupon ที่สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขรายการนี้ จะถูกจัดส่งให้แก่สมาชิก โดย บริษัท เจเนอรัลอินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่คุ้มครอง/วันเดินทางในรูปแบบ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียวเท่านั้น 
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากรายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อกรมธรรม์ และ/หรือ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกรายการ มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิก ที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย โทร. 02-624-1111 ต่อ 4774
  • สมาชิกผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 กด 6 หรือ  www.ktc.co.th/insurance

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.