Skyberry
  Pocket Wi-Fi เครื่องเดียวจบ ออนไลน์ทุกที่ ทุกเวลา

  Skyberry Pocket Wi-Fi เครื่องเดียวจบ ออนไลน์ทุกที่ ทุกเวลา

  สิทธิพิเศษสมาชิกบัตรเครดิต KTC เช่า Pocket Wi-Fi พกสะดวกสบาย ราคาคุ้มค่ากับ Skyberry

  เริ่ม 99 บาท ต่อวัน
  พร้อมลดเพิ่ม 10% สำหรับการเช่า Pocket Wi-Fi จากราคาปกติ

  คลิกจอง http://www.skyberry.biz/campaign/425/ เท่านั้น
  กรอกโค้ด 
  SkyberryKTC

  จอง 23 พ.ค. - 31 ธ.ค. 61 (ไม่กำหนดวันเดินทาง)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Skyberry โทร. 02 105 4568

  ตัวอย่างเครื่อง Skyberryตัวอย่างเครื่อง Skyberry

  รายละเอียดการ รับ และส่งคืน สินค้า

  1. รับและส่งคืนเครื่องที่ berrymobile Shop สาขากรุงเทพฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
   ที่อยู่ 1/8 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
   เวลาเปิดทำการ 10:30 - 18:30 ไม่มีวันหยุด
   ※หยุดวันปีใหม่และวันสงกรานต์
   โทร. 02 105 4568

   KW14_SKY_BERRY1
  2. รับและส่งคืนเครื่องที่ร้าน berrymobile Shop สาขาศรีราชา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
   ที่อยู่ 154 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
   เวลาเปิดทำการ 10:30 - 18:30 ไม่มีวันหยุด
   ※หยุดวันปีใหม่และวันสงกรานต์
   โทร 03 832 6448
   KW14_SKY_BERRY2
  3. รับและส่งคืนเครื่อง ทางEMS หรือ Messenger
   มีค่าใช้จ่าย 200 บาท รวมไป-กลับ

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน http://www.skyberry.biz/campaign/425/ เท่านั้น  จอง 23 พ.ค. - 31 ธ.ค. 61 (ไม่กำหนดวันเดินทาง)
  2. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.