เที่ยวที่ไหนก็ไม่หลุดการเชื่อมต่อกับ Pocket WiFi จาก Tripizee

  เที่ยวที่ไหนก็ไม่หลุดการเชื่อมต่อกับ Pocket WiFi จาก Tripizee

  สมาชิกบัตรเครดิต KTC เที่ยวที่ไหนก็ไม่หลุดการเชื่อมต่อ
  เช่า Pocket Wi-Fi สำหรับ 40 ประเทศทั่วโลก ราคาประหยัดที่ TRIPIZEE.com

  รับส่วนลด 150 บาท เมื่อเช่า Pocket Wi-Fi ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ระบุรหัสส่วนลด KTCFREE150
  รับส่วนลด 300 บาท เมื่อเช่า Pocket Wi-Fi ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป ระบุรหัสส่วนลด KTCFREE300
  รับส่วนลด 450 บาท เมื่อเช่า Pocket Wi-Fi ตั้งแต่ 12 วันขึ้นไป ระบุรหัสส่วนลด
  KTCFREE450

  สิทธิพิเศษนี้สำหรับการจอง Pocket WiFi ผ่าน www.tripizee.com เท่านั้น โดยระบุรหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน

  จองและเดินทาง 1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

  พิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

  รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เพียงช้อปผ่านพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับสมาชิกบัตรฯ
  พร้อมรับส่วนลด / สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ชั้นนำที่เข้าร่วมรายการ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
  หรือสามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานและข้อมูลอื่นๆ ได้ที่
  www.tripizee.com/th

  รายละเอียดการ รับ - คืน สินค้า ด้วยตนเอง

  1. บูธ Tripizee สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น B เปิดทำการทุกวัน
  ตั้งแต่เวลา 6:00 - 23:30 น.

  • การรับสินค้า: 06:00-23:30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • การคืนสินค้า: ตลอด 24 ชม. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ผ่าน Drop Box ด้านหน้าบูธ)

  2. อาคาร ซัมเมอร์ฮิลล์ ชั้น 3
  (BTS Phra Khanong ทางออก 4)

  • การรับสินค้า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.
  • การคืนสินค้า: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น. (ปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  KW14_TRIPIZEE1

  KW14_TRIPIZEE2

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.tripizee.com เท่านั้น โดยจองและเดินทาง 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ www.tripizee.com
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.