เที่ยวฟรีที่ Resorts World Sentosa สิงคโปร์
  เพียงจ่าย Grab ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD

  ยิ่งนั่ง ยิ่งใช้ Grab Mastercard ยิ่งมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะ

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC นั่ง Grab สบายใจ KTC มีแต่ให้

  • ต่อที่ 1 : รับแพ็กเกจเที่ยวแพ็กคู่ที่ Resorts World Sentosa สิงคโปร์  สำหรับ 2 ท่าน
   เมื่อชำระค่าบริการผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต KTC MASTERCARD มากที่สุด 5 ท่านแรก*
   *นับสิทธิ์รวมจากสมาชิกบัตรเครดิต MASTERCARD ของทุกสถาบันการเงิน

   กรอกรหัสเพื่อรับสิทธิ์ :  MCTRAVEL

  • ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 15% 
   เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

   ลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่านช่องทาง SMS
   พิมพ์ GBC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
   ส่งมาที่ 061 384 5000 จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
   หรือ  คลิกลงทะเบียนออนไลน์ :  
   https://www.ktc.co.th/sites/ktc/campaign/travel/grab/

  จองและเดินทาง 1 - 31 ธ.ค. 61

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 กด 6

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   
  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   
  โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของบัตรเครดิต KTC

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  5. สิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการนี้ไมสามารถไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000 กด 6

  รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับรางวัลแพ็คเกจเที่ยวแพ็คคู่ที่ Resorts World Sentosa สิงคโปร์

  1. ผู้ใช้ Grab ที่ใช้บริการด้วยรหัส MCTRAVEL และชำระค่าบริการผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิต KTC Mastercard มากที่สุด 5 ท่านแรก ในระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2561 (นับสิทธิ์รวมจากสมาชิกบัตรเครดิต Mastercard ของทุกสถาบันการเงิน) จะได้รับแพ็คเกจท่องเที่ยว Resorts World Sentosa ประเทศสิงคโปร์ สำหรับ 2 ท่าน
  2. สามารถร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2561
  3. ใช้บริการ Grab ที่ร่วมรายการด้วยรหัส MCTRAVEL 1 ครั้งเพื่อรับ 1 สิทธิ์
  4. ไม่สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood และบริการจองล่วงหน้า
  5. บริษัทจะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ผ่านทาง Facebook ของ Grab (www.facebook.com/GrabTH)
  6. รางวัลไม่สามารถโอนหรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น รวมถึงนิติบุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน และ/หรือตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  9. รูปภาพในสื่อประชาสัมพันธ์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

  เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมKTC FOREVER REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ต่อเดือน ณ ร้านค้า Grab ในช่วงระหว่างวันที่15 กันยายน - 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC Royal Orchid Plus, บัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC SCG VISA PURCHASING, และ บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ GBC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000  (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  https://www.ktc.co.th/ktc/campaign/travel/grab/ และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีสมาชิกมีบัตรเครดิต KTC ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ สมาชิกต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทุกใบที่ประสงค์จะรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
  5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบเคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนโดยแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายสะสมเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ 
  6. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปและสมาชิกใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewardsเท่ากับยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
  8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดรายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทินยกเว้นรอบ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561
  10. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนตามรายการนี้ จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายสะสมต่อเดือน ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้นโดยจะคำนวณแต่ละรายการใช้จ่ายเรียงตามลำดับวัน เวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง โดยในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนและจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีต้องการใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอตามเงื่อนไขรายการที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนนั้นตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
  11. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน ยกเว้นรอบ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.