จองตั๋วรถไฟเที่ยวอังกฤษสุดคุ้ม (BritRail Pass)
  ที่ KTC World Travel Service

  จองตั๋วรถไฟอังกฤษสุดคุ้ม (BritRail Pass) ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC จองตั๋วรถไฟเที่ยวเที่ยวอังกฤษแบบสุดคุ้ม

  ราคาเริ่มต้นเพียง 6,300 บาท

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service
  - ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  - ไม่คิดค่าจัดส่ง


  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้งานตั๋วรถไฟ Eurail Pass ได้จากวีดีโอ
  Trip Talk บอก Trick : "ตั๋วใบเดียว...เที่ยวได้ทั่วยุโรป"
  แนะนำโดยสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD TITANIUM "คุณ ไอลดา แสงผดุง"
  (เพจ World Destinations บันทึกเล่นเล่นบนโลกใบกลม)

  Family Validity Class Specif. Adult Child Youth Senior
  BritRail Consecutive Pass 3 days 1 - 9,620 4,810 7,680 8,185
  BritRail Consecutive Pass 4 days 1 - 11,947 5,974 9,581 10,163
  BritRail Consecutive Pass 8 days 1 - 17,029 8,514 13,615 14,469
  BritRail Consecutive Pass 15 days 1 - 25,136 12,568 20,132 21,373
  BritRail Consecutive Pass 22 days 1 - 31,963 15,981 25,563 27,153
  BritRail Consecutive Pass 1 month 1 - 37,820 18,910 30,256 32,157
  BritRail Consecutive Pass 3 days 2 - 6,300 3,181 5,081 -
  BritRail Consecutive Pass 4 days 2 - 7,874 3,937 6,323 -
  BritRail Consecutive Pass 8 days 2 - 11,443 5,722 9,154 -
  BritRail Consecutive Pass 15 days 2 - 17,029 8,514 13,615 -
  BritRail Consecutive Pass 22 days 2 - 21,296 10,648 17,029 -
  BritRail Consecutive Pass 1 month 2 - 25,136 12,568 20,132 -
  BritRail FlexiPass 3 days / 1 month 1 - 11,947 5,974 9,581 10,124
  BritRail FlexiPass 4 days / 1 month 1 - 14,701 7,351 11,753 12,452
  BritRail FlexiPass 8 days / 1 month 1 - 21,606 10,803 17,262 18,348
  BritRail FlexiPass 15 days / 1 month 1 - 32,234 16,117 25,795 27,386
  BritRail FlexiPass 3 days / 1 month 2 - 8,107 4,054 6,478 -
  BritRail FlexiPass 4 days / 1 month 2 - 10,124 5,062 8,107 -
  BritRail FlexiPass 8 days / 1 month 2 - 14,469 7,234 11,598 -
  BritRail FlexiPass 15 days / 1 month 2 - 21,800 10,900 17,417 -
  BritRail Consecutive Pass 3 days 1 Saver* 7,680 - - -
  BritRail Consecutive Pass 4 days 1 Saver* 9,581 - - -
  BritRail Consecutive Pass 8 days 1 Saver* 13,615 - - -
  BritRail Consecutive Pass 15 days 1 Saver* 20,132 - - -
  BritRail Consecutive Pass 22 days 1 Saver* 25,563 - - -
  BritRail Consecutive Pass 1 month 1 Saver* 30,256 - - -
  BritRail Consecutive Pass 3 days 2 Saver* 5,081 - - -
  BritRail Consecutive Pass 4 days 2 Saver* 6,323 - - -
  BritRail Consecutive Pass 8 days 2 Saver* 9,154 - - -
  BritRail Consecutive Pass 15 days 2 Saver* 13,615 - - -
  BritRail Consecutive Pass 22 days 2 Saver* 17,029 - - -
  BritRail Consecutive Pass 1 month 2 Saver* 20,132 - - -
  BritRail FlexiPass 3 days / 1 month 1 Saver* 9,581 - - -
  BritRail FlexiPass 4 days / 1 month 1 Saver* 11,753 - - -
  BritRail FlexiPass 8 days / 1 month 1 Saver* 17,262 - - -
  BritRail FlexiPass 15 days / 1 month 1 Saver* 25,795 - - -
  BritRail FlexiPass 3 days / 1 month 2 Saver* 6,478 - - -
  BritRail FlexiPass 4 days / 1 month 2 Saver* 8,107 - - -
  BritRail FlexiPass 8 days / 1 month 2 Saver* 11,598 - - -
  BritRail FlexiPass 15 days / 1 month 2 Saver* 17,456 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 3 days 1 - 7,564 3,782 6,051 6,439
  BritRail England Consecutive Pass 4 days 1 - 9,620 4,810 7,680 8,185
  BritRail England Consecutive Pass 8 days 1 - 13,460 6,730 10,784 11,443
  BritRail England Consecutive Pass 15 days 1 - 20,287 10,144 16,214 17,223
  BritRail England Consecutive Pass 22 days 1 - 25,640 12,820 20,520 21,800
  BritRail England Consecutive Pass 1 month 1 - 30,217 15,109 24,166 25,679
  BritRail England Consecutive Pass 3 days 2 - 5,353 2,677 4,267 -
  BritRail England Consecutive Pass 4 days 2 - 6,362 3,181 5,081 -
  BritRail England Consecutive Pass 8 days 2 - 9,116 4,558 7,293 -
  BritRail England Consecutive Pass 15 days 2 - 13,460 6,730 10,784 -
  BritRail England Consecutive Pass 22 days 2 - 17,029 8,514 13,615 -
  BritRail England Consecutive Pass 1 month 2 - 20,287 10,144 16,214 -
  BritRail England FlexiPass 3 days / 1 month 1 - 9,620 4,810 7,680 8,185
  BritRail England FlexiPass 4 days / 1 month 1 - 11,947 5,974 9,581 10,163
  BritRail England FlexiPass 8 days / 1 month 1 - 17,223 8,611 13,770 14,663
  BritRail England FlexiPass 15 days / 1 month 1 - 25,873 12,936 20,675 21,994
  BritRail England FlexiPass 3 days / 1 month 2 - 6,556 3,278 5,275 -
  BritRail England FlexiPass 4 days / 1 month 2 - 8,107 4,054 6,478 -
  BritRail England FlexiPass 8 days / 1 month 2 - 11,637 5,819 9,310 -
  BritRail England FlexiPass 15 days / 1 month 2 - 17,533 8,767 14,042 -
  BritRail England Consecutive Pass 3 days 1 Saver* 6,051 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 4 days 1 Saver* 7,680 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 8 days 1 Saver* 10,784 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 15 days 1 Saver* 16,214 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 22 days 1 Saver* 20,520 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 1 month 1 Saver* 24,166 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 3 days 2 Saver* 4,267 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 4 days 2 Saver* 5,081 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 8 days 2 Saver* 7,293 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 15 days 2 Saver* 10,784 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 22 days 2 Saver* 13,615 - - -
  BritRail England Consecutive Pass 1 month 2 Saver* 16,214 - - -
  BritRail England FlexiPass 3 days / 1 month 1 Saver* 7,680 - - -
  BritRail England FlexiPass 4 days / 1 month 1 Saver* 9,581 - - -
  BritRail England FlexiPass 8 days / 1 month 1 Saver* 13,770 - - -
  BritRail England FlexiPass 15 days / 1 month 1 Saver* 20,675 - - -
  BritRail England FlexiPass 3 days / 1 month 2 Saver* 5,275 - - -
  BritRail England FlexiPass 4 days / 1 month 2 Saver* 6,478 - - -
  BritRail England FlexiPass 8 days / 1 month 2 Saver* 9,310 - - -
  BritRail England FlexiPass 15 days / 1 month 2 Saver* 14,042 - - -
  BritRail London Plus Pass 3 days / 1 month 1 - 6,943 3,472 5,586 5,896
  BritRail London Plus Pass 4 days / 1 month 1 - 8,030 4,015 6,439 6,827
  BritRail London Plus Pass 8 days / 1 month 1 - 11,365 5,683 9,116 9,659
  BritRail London Plus Pass 3 days / 1 month 2 - 4,965 2,483 3,957 -
  BritRail London Plus Pass 4 days / 1 month 2 - 6,051 3,026 4,849 -
  BritRail London Plus Pass 8 days / 1 month 2 - 8,379 4,189 6,711 -
  BritRail South-West Consecutive Pass 3 days 1 - 6,866 3,433 5,508 5,857
  BritRail South-West Consecutive Pass 4 days 1 - 8,379 4,189 6,711 7,137
  BritRail South-West Consecutive Pass 8 days 1 - 11,947 5,974 9,581 10,163
  BritRail South-West Consecutive Pass 15 days 1 - 17,727 8,864 14,197 15,089
  BritRail South-West Consecutive Pass 22 days 1 - 22,304 11,152 17,843 18,968
  BritRail South-West Consecutive Pass 1 month 1 - 26,377 13,189 21,102 22,421
  BritRail South-West Consecutive Pass 3 days 2 - 4,538 2,269 3,646 -
  BritRail South-West Consecutive Pass 4 days 2 - 5,547 2,773 4,461 -
  BritRail South-West Consecutive Pass 8 days 2 - 8,107 4,054 6,478 -
  BritRail South-West Consecutive Pass 15 days 2 - 11,947 5,974 9,581 -
  BritRail South-West Consecutive Pass 22 days 2 - 15,012 7,506 11,986 -
  BritRail South-West Consecutive Pass 1 month 2 - 17,727 8,864 14,197 -
  BritRail South-West FlexiPass 3 days / 1 month 1 - 8,379 4,189 6,711 7,137
  BritRail South-West FlexiPass 4 days / 1 month 1 - 10,435 5,217 8,340 8,883
  BritRail South-West FlexiPass 8 days / 1 month 1 - 15,206 7,603 12,180 12,917
  BritRail South-West FlexiPass 15 days / 1 month 1 - 22,615 11,307 18,076 19,201
  BritRail South-West FlexiPass 3 days / 1 month 2 - 5,857 2,929 4,694 -
  BritRail South-West FlexiPass 4 days / 1 month 2 - 7,060 3,530 5,663 -
  BritRail South-West FlexiPass 8 days / 1 month 2 - 10,124 5,062 8,107 -
  BritRail South-West FlexiPass 15 days / 1 month 2 - 15,206 7,603 12,180 -
  BritRail South-West Consecutive Pass 3 days 1 Saver* 5,508 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 4 days 1 Saver* 6,711 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 8 days 1 Saver* 9,581 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 15 days 1 Saver* 14,197 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 22 days 1 Saver* 17,843 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 1 month 1 Saver* 21,102 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 3 days 2 Saver* 3,646 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 4 days 2 Saver* 4,461 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 8 days 2 Saver* 6,478 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 15 days 2 Saver* 9,581 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 22 days 2 Saver* 11,986 - - -
  BritRail South-West Consecutive Pass 1 month 2 Saver* 14,197 - - -
  BritRail South-West FlexiPass 3 days / 1 month 1 Saver* 6,711 - - -
  BritRail South-West FlexiPass 4 days / 1 month 1 Saver* 8,340 - - -
  BritRail South-West FlexiPass 8 days / 1 month 1 Saver* 12,180 - - -
  BritRail South-West FlexiPass 15 days / 1 month 1 Saver* 18,076 - - -
  BritRail South-West FlexiPass 3 days / 1 month 2 Saver* 4,694 - - -
  BritRail South-West FlexiPass 4 days / 1 month 2 Saver* 5,663 - - -
  BritRail South-West FlexiPass 8 days / 1 month 2 Saver* 8,107 - - -
  BritRail South-West FlexiPass 15 days / 1 month 2 Saver* 12,180 - - -
  BritRail Freedom of Scotland Pass 4 days / 8 days 2 - 6,827 3,414 - -
  BritRail Freedom of Scotland Pass 8 days / 15 days 2 - 9,154 4,577 - -
  BritRail Central Scotland Pass 3 days / 7 days 2 - 1,940 970 - -
  BritRail Scottish Highlands Pass 4 days / 8 days 2 - 4,189 2,095 - -
  *Saver = Minimum 3 Pax               

  *ชำระค่าตั๋วรถไฟเป็นสกุลเงินบาทโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ร่วมรายการ
  คลิกดูอัตราการแลกเปลี่ยน

  จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่จองตั๋วรถไฟต่างประเทศบัตรที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050 เท่านั้น
  2. การจองตั๋วรถไฟต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 20 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า Passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  3. ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่ได้ใช้ ต้องนำส่งคืนภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) สามารถ refund ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 10% ของมูลค่าตั๋ว
  4. KTC ขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  5. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  6. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  9. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.