จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรป
  Eurail One Country Pass

  สุดคุ้มที่ KTC World Travel Service

  จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรปสุดคุ้ม เลือกเที่ยวได้ 1 ประเทศ (Eurail One Country Pass) ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC เปิดประสบการณ์เที่ยวยุโรปด้วยตัวเองกับตั๋วรถไฟ ยูเรล วัน คันทรี พาส (Eurail One Country Pass)

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service
  - ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  - ไม่คิดค่าจัดส่ง


  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้งานตั๋วรถไฟ Eurail Pass ได้จากวีดีโอ
  Trip Talk บอก Trick : "ตั๋วใบเดียว...เที่ยวได้ทั่วยุโรป"
  แนะนำโดยสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD TITANIUM "คุณ ไอลดา แสงผดุง"
  (เพจ World Destinations บันทึกเล่นเล่นบนโลกใบกลม)

  ประเภท ระยะเวลาใช้งาน ประเภทผู้โดยสาร ประเภทบัตร ระดับชั้น ราคา/ใบ
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 195.00 €
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 230.00 €
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 262.00 €
  Eurail Austria Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 291.00 €
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 344.00 €
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 156.00 €
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 184.00 €
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 210.00 €
  Eurail Austria Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 233.00 €
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 275.00 €
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 176.00 €
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 207.00 €
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 236.00 €
  Eurail Austria Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 262.00 €
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 310.00 €
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 173.00 €
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 197.00 €
  Eurail Austria Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 218.00 €
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 258.00 €
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 127.00 €
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 150.00 €
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 170.00 €
  Eurail Austria Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 189.00 €
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 224.00 €
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 131.00 €
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 156.00 €
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 177.00 €
  Eurail Austria Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 196.00 €
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 232.00 €
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 161.00 €
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 194.00 €
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 225.00 €
  Eurail Benelux Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 253.00 €
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 305.00 €
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 129.00 €
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 155.00 €
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 180.00 €
  Eurail Benelux Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 202.00 €
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 244.00 €
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 145.00 €
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 175.00 €
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 203.00 €
  Eurail Benelux Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 228.00 €
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 275.00 €
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 121.00 €
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 169.00 €
  Eurail Benelux Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 190.00 €
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 229.00 €
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 105.00 €
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 126.00 €
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Benelux Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 164.00 €
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 198.00 €
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 109.00 €
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 131.00 €
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 152.00 €
  Eurail Benelux Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 206.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail Croatia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail Croatia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail Croatia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail Croatia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail Croatia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Croatia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 161.00 €
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 194.00 €
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 225.00 €
  Eurail Denmark Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 253.00 €
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 305.00 €
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 129.00 €
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 155.00 €
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 180.00 €
  Eurail Denmark Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 202.00 €
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 244.00 €
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 145.00 €
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 175.00 €
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 203.00 €
  Eurail Denmark Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 228.00 €
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 275.00 €
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 121.00 €
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 169.00 €
  Eurail Denmark Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 190.00 €
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 229.00 €
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 105.00 €
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 126.00 €
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Denmark Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 164.00 €
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 198.00 €
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 109.00 €
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 131.00 €
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 152.00 €
  Eurail Denmark Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 206.00 €
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 161.00 €
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 194.00 €
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 225.00 €
  Eurail Finland Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 253.00 €
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 305.00 €
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 129.00 €
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 155.00 €
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 180.00 €
  Eurail Finland Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 202.00 €
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 244.00 €
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 145.00 €
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 175.00 €
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 203.00 €
  Eurail Finland Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 228.00 €
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 275.00 €
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 121.00 €
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 169.00 €
  Eurail Finland Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 190.00 €
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 229.00 €
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 105.00 €
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 126.00 €
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Finland Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 164.00 €
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 198.00 €
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 109.00 €
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 131.00 €
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 152.00 €
  Eurail Finland Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 206.00 €
  Eurail France Pass 1 d / 1 m Adult Regular 1st 103.00 €
  Eurail France Pass 2 d / 1 m Adult Regular 1st 154.00 €
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 195.00 €
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 230.00 €
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 262.00 €
  Eurail France Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 291.00 €
  Eurail France Pass 7 d / 1 m Adult Regular 1st 317.00 €
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 344.00 €
  Eurail France Pass 1 d / 1 m Youth Regular 1st 82.00 €
  Eurail France Pass 2 d / 1 m Youth Regular 1st 123.00 €
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 156.00 €
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 184.00 €
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 210.00 €
  Eurail France Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 233.00 €
  Eurail France Pass 7 d / 1 m Youth Regular 1st 254.00 €
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 275.00 €
  Eurail France Pass 1 d / 1 m Senior Regular 1st 93.00 €
  Eurail France Pass 2 d / 1 m Senior Regular 1st 139.00 €
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 176.00 €
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 207.00 €
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 236.00 €
  Eurail France Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 262.00 €
  Eurail France Pass 7 d / 1 m Senior Regular 1st 285.00 €
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 310.00 €
  Eurail France Pass 1 d / 1 m Adult Regular 2nd 77.00 €
  Eurail France Pass 2 d / 1 m Adult Regular 2nd 116.00 €
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 146.00 €
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 173.00 €
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 197.00 €
  Eurail France Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 218.00 €
  Eurail France Pass 7 d / 1 m Adult Regular 2nd 238.00 €
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 258.00 €
  Eurail France Pass 1 d / 1 m Youth Regular 2nd 67.00 €
  Eurail France Pass 2 d / 1 m Youth Regular 2nd 100.00 €
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 127.00 €
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 150.00 €
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 170.00 €
  Eurail France Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 189.00 €
  Eurail France Pass 7 d / 1 m Youth Regular 2nd 206.00 €
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 224.00 €
  Eurail France Pass 1 d / 1 m Senior Regular 2nd 69.00 €
  Eurail France Pass 2 d / 1 m Senior Regular 2nd 104.00 €
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 131.00 €
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 156.00 €
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 177.00 €
  Eurail France Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 196.00 €
  Eurail France Pass 7 d / 1 m Senior Regular 2nd 214.00 €
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 232.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail FYR Macedonia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 123.00 €
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 152.00 €
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 179.00 €
  Eurail Greece Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 205.00 €
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 253.00 €
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 98.00 €
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 122.00 €
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 143.00 €
  Eurail Greece Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 164.00 €
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 202.00 €
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 111.00 €
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 137.00 €
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 161.00 €
  Eurail Greece Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 185.00 €
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 228.00 €
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 92.00 €
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 134.00 €
  Eurail Greece Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 154.00 €
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 190.00 €
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 99.00 €
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 116.00 €
  Eurail Greece Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 133.00 €
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 164.00 €
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 83.00 €
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 103.00 €
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 121.00 €
  Eurail Greece Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 139.00 €
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Greek Islands Pass 6 trips/ 1 m Adult Regular 1st 208.00 €
  Eurail Greek Islands Pass 6 trips/ 1 m Youth Regular 1st 182.00 €
  Eurail Greek Islands Pass 6 trips/ 1 m Senior Regular 1st 187.00 €
  Eurail Greek Islands Pass 6 trips/ 1 m Adult Regular 2nd 176.00 €
  Eurail Greek Islands Pass 6 trips/ 1 m Youth Regular 2nd 155.00 €
  Eurail Greek Islands Pass 6 trips/ 1 m Senior Regular 2nd 159.00 €
  Eurail Greek Islands Pass 5 trips/ 1 m Adult Regular 1st -
  Eurail Greek Islands Pass 5 trips/ 1 m Youth Regular 1st -
  Eurail Greek Islands Pass 5 trips/ 1 m Senior Regular 1st -
  Eurail Greek Islands Pass 5 trips/ 1 m Adult Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Greek Islands Pass 5 trips/ 1 m Youth Regular 2nd 68.00 €
  Eurail Greek Islands Pass 5 trips/ 1 m Senior Regular 2nd 81.00 €
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 123.00 €
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 152.00 €
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 179.00 €
  Eurail Hungary Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 205.00 €
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 253.00 €
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 98.00 €
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 122.00 €
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 143.00 €
  Eurail Hungary Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 164.00 €
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 202.00 €
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 111.00 €
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 137.00 €
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 161.00 €
  Eurail Hungary Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 185.00 €
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 228.00 €
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 92.00 €
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 134.00 €
  Eurail Hungary Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 154.00 €
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 190.00 €
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 99.00 €
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 116.00 €
  Eurail Hungary Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 133.00 €
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 164.00 €
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 83.00 €
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 103.00 €
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 121.00 €
  Eurail Hungary Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 139.00 €
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Ireland Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 161.00 €
  Eurail Ireland Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 194.00 €
  Eurail Ireland Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 225.00 €
  Eurail Ireland Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 253.00 €
  Eurail Ireland Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 305.00 €
  Eurail Ireland Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 129.00 €
  Eurail Ireland Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 155.00 €
  Eurail Ireland Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 180.00 €
  Eurail Ireland Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 202.00 €
  Eurail Ireland Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 244.00 €
  Eurail Ireland Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 145.00 €
  Eurail Ireland Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 175.00 €
  Eurail Ireland Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 203.00 €
  Eurail Ireland Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 228.00 €
  Eurail Ireland Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 275.00 €
  Eurail Ireland Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 121.00 €
  Eurail Ireland Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Ireland Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 169.00 €
  Eurail Ireland Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 190.00 €
  Eurail Ireland Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 229.00 €
  Eurail Ireland Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 105.00 €
  Eurail Ireland Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 126.00 €
  Eurail Ireland Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Ireland Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 164.00 €
  Eurail Ireland Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 198.00 €
  Eurail Ireland Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 109.00 €
  Eurail Ireland Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 131.00 €
  Eurail Ireland Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 152.00 €
  Eurail Ireland Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Ireland Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 206.00 €
  Eurail Italy Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 169.00 €
  Eurail Italy Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 204.00 €
  Eurail Italy Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 236.00 €
  Eurail Italy Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 266.00 €
  Eurail Italy Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 320.00 €
  Eurail Italy Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 135.00 €
  Eurail Italy Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 163.00 €
  Eurail Italy Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 189.00 €
  Eurail Italy Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 212.00 €
  Eurail Italy Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 256.00 €
  Eurail Italy Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 152.00 €
  Eurail Italy Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 184.00 €
  Eurail Italy Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 213.00 €
  Eurail Italy Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 239.00 €
  Eurail Italy Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 289.00 €
  Eurail Italy Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 127.00 €
  Eurail Italy Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 153.00 €
  Eurail Italy Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 177.00 €
  Eurail Italy Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 200.00 €
  Eurail Italy Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 240.00 €
  Eurail Italy Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 105.00 €
  Eurail Italy Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 126.00 €
  Eurail Italy Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 146.00 €
  Eurail Italy Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 164.00 €
  Eurail Italy Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 198.00 €
  Eurail Italy Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Italy Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 138.00 €
  Eurail Italy Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 160.00 €
  Eurail Italy Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 180.00 €
  Eurail Italy Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 216.00 €
  Eurail Lithuania Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail Lithuania Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail Lithuania Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail Lithuania Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail Lithuania Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail Lithuania Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail Lithuania Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail Lithuania Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail Lithuania Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail Lithuania Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail Lithuania Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail Lithuania Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail Lithuania Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail Lithuania Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail Lithuania Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail Lithuania Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail Lithuania Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail Lithuania Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail Lithuania Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail Lithuania Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail Lithuania Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail Lithuania Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail Lithuania Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail Lithuania Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Lithuania Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Lithuania Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail Lithuania Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail Lithuania Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Lithuania Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail Lithuania Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €
  Eurail Norway Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 170.00 €
  Eurail Norway Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 197.00 €
  Eurail Norway Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 221.00 €
  Eurail Norway Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 242.00 €
  Eurail Norway Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 281.00 €
  Eurail Norway Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 148.00 €
  Eurail Norway Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Norway Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 191.00 €
  Eurail Norway Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 210.00 €
  Eurail Norway Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 243.00 €
  Eurail Norway Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 153.00 €
  Eurail Norway Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 177.00 €
  Eurail Norway Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 199.00 €
  Eurail Norway Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 218.00 €
  Eurail Norway Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 253.00 €
  Eurail Poland Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail Poland Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail Poland Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail Poland Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail Poland Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail Poland Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail Poland Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail Poland Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail Poland Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail Poland Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail Poland Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail Poland Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail Poland Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail Poland Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail Poland Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail Poland Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail Poland Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail Poland Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail Poland Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail Poland Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail Poland Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail Poland Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail Poland Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail Poland Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Poland Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Poland Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail Poland Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail Poland Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Poland Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail Poland Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €
  Eurail Portugal Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 123.00 €
  Eurail Portugal Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 152.00 €
  Eurail Portugal Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 179.00 €
  Eurail Portugal Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 205.00 €
  Eurail Portugal Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 253.00 €
  Eurail Portugal Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 98.00 €
  Eurail Portugal Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 122.00 €
  Eurail Portugal Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 143.00 €
  Eurail Portugal Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 164.00 €
  Eurail Portugal Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 202.00 €
  Eurail Portugal Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 111.00 €
  Eurail Portugal Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 137.00 €
  Eurail Portugal Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 161.00 €
  Eurail Portugal Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 185.00 €
  Eurail Portugal Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 228.00 €
  Eurail Portugal Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 92.00 €
  Eurail Portugal Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Portugal Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 134.00 €
  Eurail Portugal Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 154.00 €
  Eurail Portugal Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 190.00 €
  Eurail Portugal Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Portugal Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 99.00 €
  Eurail Portugal Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 116.00 €
  Eurail Portugal Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 133.00 €
  Eurail Portugal Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 164.00 €
  Eurail Portugal Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 83.00 €
  Eurail Portugal Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 103.00 €
  Eurail Portugal Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 121.00 €
  Eurail Portugal Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 139.00 €
  Eurail Portugal Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Romania Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 123.00 €
  Eurail Romania Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 152.00 €
  Eurail Romania Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 179.00 €
  Eurail Romania Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 205.00 €
  Eurail Romania Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 253.00 €
  Eurail Romania Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 98.00 €
  Eurail Romania Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 122.00 €
  Eurail Romania Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 143.00 €
  Eurail Romania Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 164.00 €
  Eurail Romania Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 202.00 €
  Eurail Romania Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 111.00 €
  Eurail Romania Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 137.00 €
  Eurail Romania Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 161.00 €
  Eurail Romania Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 185.00 €
  Eurail Romania Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 228.00 €
  Eurail Romania Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 92.00 €
  Eurail Romania Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Romania Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 134.00 €
  Eurail Romania Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 154.00 €
  Eurail Romania Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 190.00 €
  Eurail Romania Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Romania Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 99.00 €
  Eurail Romania Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 116.00 €
  Eurail Romania Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 133.00 €
  Eurail Romania Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 164.00 €
  Eurail Romania Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 83.00 €
  Eurail Romania Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 103.00 €
  Eurail Romania Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 121.00 €
  Eurail Romania Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 139.00 €
  Eurail Romania Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 256.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 291.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 321.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 349.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 396.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 205.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 233.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 257.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 279.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 317.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 230.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 262.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 289.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 314.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 356.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 192.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 218.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 241.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 262.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 297.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 166.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 189.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 209.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 227.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 257.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 173.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 196.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 217.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 236.00 €
  Eurail Scandinavia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 267.00 €
  Eurail Serbia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail Serbia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail Serbia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail Serbia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail Serbia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail Serbia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail Serbia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail Serbia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail Serbia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail Serbia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail Serbia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail Serbia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail Serbia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail Serbia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail Serbia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail Serbia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail Serbia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail Serbia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail Serbia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail Serbia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail Serbia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail Serbia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail Serbia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail Serbia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Serbia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Serbia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail Serbia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail Serbia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Serbia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail Serbia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €
  Eurail Slovakia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail Slovakia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail Slovakia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail Slovakia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail Slovakia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail Slovakia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail Slovakia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail Slovakia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail Slovakia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail Slovakia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail Slovakia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail Slovakia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail Slovakia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail Slovakia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail Slovakia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail Slovakia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail Slovakia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail Slovakia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail Slovakia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail Slovakia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail Slovakia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail Slovakia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail Slovakia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail Slovakia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Slovakia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Slovakia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail Slovakia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail Slovakia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Slovakia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail Slovakia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €
  Eurail Slovenia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail Slovenia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail Slovenia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail Slovenia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail Slovenia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail Slovenia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail Slovenia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail Slovenia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail Slovenia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail Slovenia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail Slovenia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail Slovenia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail Slovenia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail Slovenia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail Slovenia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail Slovenia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail Slovenia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail Slovenia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail Slovenia Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail Slovenia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail Slovenia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail Slovenia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail Slovenia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail Slovenia Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Slovenia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Slovenia Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail Slovenia Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail Slovenia Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Slovenia Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail Slovenia Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €
  Eurail Spain Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 227.00 €
  Eurail Spain Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 263.00 €
  Eurail Spain Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 294.00 €
  Eurail Spain Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 323.00 €
  Eurail Spain Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 374.00 €
  Eurail Spain Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 182.00 €
  Eurail Spain Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 210.00 €
  Eurail Spain Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 235.00 €
  Eurail Spain Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 258.00 €
  Eurail Spain Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 299.00 €
  Eurail Spain Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 204.00 €
  Eurail Spain Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 237.00 €
  Eurail Spain Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 265.00 €
  Eurail Spain Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 291.00 €
  Eurail Spain Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 337.00 €
  Eurail Spain Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 170.00 €
  Eurail Spain Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 197.00 €
  Eurail Spain Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 221.00 €
  Eurail Spain Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 242.00 €
  Eurail Spain Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 281.00 €
  Eurail Spain Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 148.00 €
  Eurail Spain Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Spain Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 191.00 €
  Eurail Spain Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 210.00 €
  Eurail Spain Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 243.00 €
  Eurail Spain Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 153.00 €
  Eurail Spain Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 177.00 €
  Eurail Spain Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 199.00 €
  Eurail Spain Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 218.00 €
  Eurail Spain Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 253.00 €
  Eurail Sweden Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 227.00 €
  Eurail Sweden Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 263.00 €
  Eurail Sweden Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 294.00 €
  Eurail Sweden Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 323.00 €
  Eurail Sweden Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 374.00 €
  Eurail Sweden Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 182.00 €
  Eurail Sweden Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 210.00 €
  Eurail Sweden Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 235.00 €
  Eurail Sweden Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 258.00 €
  Eurail Sweden Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 299.00 €
  Eurail Sweden Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 204.00 €
  Eurail Sweden Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 237.00 €
  Eurail Sweden Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 265.00 €
  Eurail Sweden Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 291.00 €
  Eurail Sweden Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 337.00 €
  Eurail Sweden Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 170.00 €
  Eurail Sweden Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 197.00 €
  Eurail Sweden Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 221.00 €
  Eurail Sweden Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 242.00 €
  Eurail Sweden Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 281.00 €
  Eurail Sweden Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 148.00 €
  Eurail Sweden Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 171.00 €
  Eurail Sweden Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 191.00 €
  Eurail Sweden Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 210.00 €
  Eurail Sweden Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 243.00 €
  Eurail Sweden Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 153.00 €
  Eurail Sweden Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 177.00 €
  Eurail Sweden Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 199.00 €
  Eurail Sweden Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 218.00 €
  Eurail Sweden Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 253.00 €
  Eurail Turkey Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 78.00 €
  Eurail Turkey Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 99.00 €
  Eurail Turkey Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 119.00 €
  Eurail Turkey Pass 6 d / 1 m Adult Regular 1st 139.00 €
  Eurail Turkey Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 176.00 €
  Eurail Turkey Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 62.00 €
  Eurail Turkey Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 79.00 €
  Eurail Turkey Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 95.00 €
  Eurail Turkey Pass 6 d / 1 m Youth Regular 1st 111.00 €
  Eurail Turkey Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 141.00 €
  Eurail Turkey Pass 3 d / 1 m Senior Regular 1st 70.00 €
  Eurail Turkey Pass 4 d / 1 m Senior Regular 1st 89.00 €
  Eurail Turkey Pass 5 d / 1 m Senior Regular 1st 107.00 €
  Eurail Turkey Pass 6 d / 1 m Senior Regular 1st 125.00 €
  Eurail Turkey Pass 8 d / 1 m Senior Regular 1st 158.00 €
  Eurail Turkey Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 59.00 €
  Eurail Turkey Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 74.00 €
  Eurail Turkey Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 89.00 €
  Eurail Turkey Pass 6 d / 1 m Adult Regular 2nd 104.00 €
  Eurail Turkey Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 132.00 €
  Eurail Turkey Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 51.00 €
  Eurail Turkey Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 64.00 €
  Eurail Turkey Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 77.00 €
  Eurail Turkey Pass 6 d / 1 m Youth Regular 2nd 90.00 €
  Eurail Turkey Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 114.00 €
  Eurail Turkey Pass 3 d / 1 m Senior Regular 2nd 53.00 €
  Eurail Turkey Pass 4 d / 1 m Senior Regular 2nd 67.00 €
  Eurail Turkey Pass 5 d / 1 m Senior Regular 2nd 80.00 €
  Eurail Turkey Pass 6 d / 1 m Senior Regular 2nd 94.00 €
  Eurail Turkey Pass 8 d / 1 m Senior Regular 2nd 119.00 €

  ** ราคาตั๋วรถไฟยุโรป ข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 8 ม.ค. 62 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร
  โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ

  จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่จองตั๋วรถไฟต่างประเทศบัตรที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050 เท่านั้น
  2. การจองตั๋วรถไฟต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 20 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า Passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  3. ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่ได้ใช้ ต้องนำส่งคืนภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) สามารถ refund ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 10% ของมูลค่าตั๋ว
  4. KTC ขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  5. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  6. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  9. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.