จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรป
  Eurail One Country Pass

  สุดคุ้มที่ KTC World Travel Service

  จองตั๋วรถไฟเที่ยวยุโรปสุดคุ้ม เลือกเที่ยวได้ 1 ประเทศ (Eurail One Country Pass) ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC เปิดประสบการณ์เที่ยวยุโรปด้วยตัวเองกับตั๋วรถไฟ ยูเรล วัน คันทรี พาส (Eurail One Country Pass)

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service
  - ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  - ไม่คิดค่าจัดส่ง


  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้งานตั๋วรถไฟ Eurail Pass ได้จากวีดีโอ
  Trip Talk บอก Trick : "ตั๋วใบเดียว...เที่ยวได้ทั่วยุโรป"
  แนะนำโดยสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD TITANIUM "คุณ ไอลดา แสงผดุง"
  (เพจ World Destinations บันทึกเล่นเล่นบนโลกใบกลม)

  Eurail Family Validity Pax Type Formula Class Retail
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 7,689
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 9,052
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 10,298
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 13,539
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 6,562
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 7,728
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 8,776
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 11,543
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 6,206
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 7,293
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 8,282
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 10,871
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 6,206
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 7,293
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 8,282
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 10,871
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 5,317
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 6,226
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 7,076
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 9,290
  Eurail Austria Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 5,080
  Eurail Austria Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 5,969
  Eurail Austria Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 6,779
  Eurail Austria Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 8,874
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 6,305
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 7,649
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 8,874
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 11,978
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 5,396
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 6,522
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 7,590
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 10,219
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 5,099
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 6,147
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 7,155
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 9,626
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 5,099
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 6,147
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 7,155
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 9,626
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,368
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 5,257
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 6,107
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 8,222
  Eurail Benelux Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 4,190
  Eurail Benelux Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 5,040
  Eurail Benelux Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 5,850
  Eurail Benelux Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 7,866
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 3,064
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 3,894
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 4,665
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 6,918
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 2,649
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 3,340
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 4,012
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 5,910
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 2,490
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 3,162
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 3,775
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 5,574
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 2,490
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 3,162
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 3,775
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 5,574
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 2,154
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 2,728
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 3,241
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,763
  Eurail Bulgaria Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 2,075
  Eurail Bulgaria Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 2,609
  Eurail Bulgaria Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 3,103
  Eurail Bulgaria Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 4,566
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 3,064
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 3,894
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 4,665
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 6,918
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 2,649
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 3,340
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 4,012
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 5,910
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 2,490
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 3,162
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 3,775
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 5,574
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 2,490
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 3,162
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 3,775
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 5,574
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 2,154
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 2,728
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 3,241
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,763
  Eurail Croatia Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 2,075
  Eurail Croatia Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 2,609
  Eurail Croatia Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 3,103
  Eurail Croatia Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 4,566
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 3,064
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 3,894
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 4,665
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 6,918
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 2,649
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 3,340
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 4,012
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 5,910
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 2,490
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 3,162
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 3,775
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 5,574
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 2,490
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 3,162
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 3,775
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 5,574
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 2,154
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 2,728
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 3,241
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,763
  Eurail Czech Republic Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 2,075
  Eurail Czech Republic Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 2,609
  Eurail Czech Republic Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 3,103
  Eurail Czech Republic Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 4,566
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 6,305
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 7,649
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 8,874
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 11,978
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 5,396
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 6,522
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 7,590
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 10,219
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 5,099
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 6,147
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 7,155
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 9,626
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 5,099
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 6,147
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 7,155
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 9,626
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,368
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 5,257
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 6,107
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 8,222
  Eurail Denmark Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 4,190
  Eurail Denmark Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 5,040
  Eurail Denmark Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 5,850
  Eurail Denmark Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 7,866
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 6,305
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 7,649
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 8,874
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 11,978
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 5,396
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 6,522
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 7,590
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 10,219
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 5,099
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 6,147
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 7,155
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 9,626
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 5,099
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 6,147
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 7,155
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 9,626
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,368
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 5,257
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 6,107
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 8,222
  Eurail Finland Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 4,190
  Eurail Finland Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 5,040
  Eurail Finland Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 5,850
  Eurail Finland Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 7,866
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 8,914
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 10,337
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 11,582
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 14,725
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 7,610
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 8,835
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 9,863
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 12,551
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 7,175
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 8,321
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 9,309
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 11,819
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 7,175
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 8,321
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 9,309
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 11,819
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 6,147
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 7,096
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 7,946
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 10,080
  Eurail France Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 5,870
  Eurail France Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 6,799
  Eurail France Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 7,610
  Eurail France Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 9,645
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 4,842
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 5,989
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 7,036
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 9,981
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 4,170
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 5,139
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 6,028
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 8,519
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 3,913
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 4,842
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 5,692
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 8,025
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 3,913
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 4,842
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 5,692
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 8,025
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 3,380
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,151
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,882
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 6,858
  Eurail Greece Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 3,222
  Eurail Greece Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 3,973
  Eurail Greece Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 4,665
  Eurail Greece Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 6,562
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 4,842
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 5,989
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Adult Regular 1st 7,036
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Adult Regular 1st 9,981
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Adult Saver 1st 4,170
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Adult Saver 1st 5,139
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Adult Saver 1st 6,028
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Adult Saver 1st 8,519
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Youth Regular 1st 3,913
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Youth Regular 1st 4,842
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Youth Regular 1st 5,692
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Youth Regular 1st 8,025
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Adult Regular 2nd 3,913
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Adult Regular 2nd 4,842
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Adult Regular 2nd 5,692
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Adult Regular 2nd 8,025
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Adult Saver 2nd 3,380
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,151
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Adult Saver 2nd 4,882
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Adult Saver 2nd 6,858
  Eurail Hungary Pass 3 d / 1 m Youth Regular 2nd 3,222
  Eurail Hungary Pass 4 d / 1 m Youth Regular 2nd 3,973
  Eurail Hungary Pass 5 d / 1 m Youth Regular 2nd 4,665
  Eurail Hungary Pass 8 d / 1 m Youth Regular 2nd 6,562
  Eurail Ireland Pass 3 d / 1 m Adult Regular 1st 6,305
  Eurail Ireland Pass 4 d / 1 m Adult Regular 1st 7,649

  ** ราคาตั๋วรถไฟยุโรป ข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 21 ก.พ. 61 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร
  โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ

  จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่จองตั๋วรถไฟต่างประเทศบัตรที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050 เท่านั้น
  2. การจองตั๋วรถไฟต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 20 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า Passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  3. ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่ได้ใช้ ต้องนำส่งคืนภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) สามารถ refund ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 10% ของมูลค่าตั๋ว
  4. KTC ขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  5. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  6. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  9. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.