จองตั๋วรถไฟเที่ยวเยอรมันสุดคุ้ม (German Rail Pass)
  ที่ KTC World Travel Service

  จองตั๋วรถไฟเที่ยวเยอรมันสุดคุ้ม (German Rail Pass) ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC เปิดประสบการณ์เที่ยวเยอรมันด้วยตัวเองกับตั๋วรถไฟ German Rail Pass

  ราคาเริ่มต้นเพียง 7,400 บาท

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service
  - ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  - ไม่คิดค่าจัดส่ง


  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้งานตั๋วรถไฟ Eurail Pass ได้จากวีดีโอ
  Trip Talk บอก Trick : "ตั๋วใบเดียว...เที่ยวได้ทั่วยุโรป"
  แนะนำโดยสมาชิกบัตรเครดิต KTC MASTERCARD TITANIUM "คุณ ไอลดา แสงผดุง"
  (เพจ World Destinations บันทึกเล่นเล่นบนโลกใบกลม)

  Pass Family Name Validity Formula Class Adult (Baht) Youth (Baht)
  German Rail Pass Flexi 3 days within 1 Month Regular 1st 10,008 7,991
  German Rail Pass Flexi 3 days within 1 Month Regular 2nd 7,400 5,935
  German Rail Pass Flexi 3 days within 1 Month Twin 1st 7,506 -
  German Rail Pass Flexi 3 days within 1 Month Twin 2nd 5,566 -
  German Rail Pass Flexi 4 days within 1 Month Regular 1st 10,745 8,573
  German Rail Pass Flexi 4 days within 1 Month Regular 2nd 7,952 6,362
  German Rail Pass Flexi 4 days within 1 Month Twin 1st 8,049 -
  German Rail Pass Flexi 4 days within 1 Month Twin 2nd 5,974 -
  German Rail Pass Flexi 5 days within 1 Month Regular 1st 11,482 9,154
  German Rail Pass Flexi 5 days within 1 Month Regular 2nd 8,495 6,827
  German Rail Pass Flexi 5 days within 1 Month Twin 1st 8,592 -
  German Rail Pass Flexi 5 days within 1 Month Twin 2nd 6,381 -
  German Rail Pass Flexi 7 days within 1 Month Regular 1st 14,236 11,404
  German Rail Pass Flexi 7 days within 1 Month Regular 2nd 10,551 8,417
  German Rail Pass Flexi 7 days within 1 Month Twin 1st 10,667 -
  German Rail Pass Flexi 7 days within 1 Month Twin 2nd 7,913 -
  German Rail Pass Flexi 10 days within 1 Month Regular 1st 18,270 14,624
  German Rail Pass Flexi 10 days within 1 Month Regular 2nd 13,499 10,822
  German Rail Pass Flexi 10 days within 1 Month Twin 1st 13,693 -
  German Rail Pass Flexi 10 days within 1 Month Twin 2nd 10,144 -
  German Rail Pass Consecutive 5 days Regular 1st 11,172 8,922
  German Rail Pass Consecutive 5 days Regular 2nd 8,262 6,633
  German Rail Pass Consecutive 5 days Twin 1st 8,359 -
  German Rail Pass Consecutive 5 days Twin 2nd 6,206 -
  German Rail Pass Consecutive 10 days Regular 1st 16,175 12,917
  German Rail Pass Consecutive 10 days Regular 2nd 11,986 9,581
  German Rail Pass Consecutive 10 days Twin 1st 12,141 -
  German Rail Pass Consecutive 10 days Twin 2nd 8,999 -
  German Rail Pass Consecutive 15 days Regular 1st 22,692 18,154
  German Rail Pass Consecutive 15 days Regular 2nd 16,835 13,421
  German Rail Pass Consecutive 15 days Twin 1st 17,029  
  German Rail Pass Consecutive 15 days Twin 2nd 12,626  
  หมายเหตุ - *** ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมออกบัตร 12 ยูโรต่อบัตร 1 ใบ ***

  *ชำระค่าตั๋วรถไฟเป็นสกุลเงินบาทโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ร่วมรายการ
  คลิกดูอัตราการแลกเปลี่ยน

  จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่จองตั๋วรถไฟต่างประเทศบัตรที่ KTC World Travel Service โทร 02 123 5050 เท่านั้น
  2. การจองตั๋วรถไฟต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 20 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า Passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  3. ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่ได้ใช้ ต้องนำส่งคืนภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) สามารถ refund ได้โดยคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 10% ของมูลค่าตั๋ว
  4. KTC ขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  5. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็นอาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  6. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  9. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.