ตะลุยญี่ปุ่นสุดคุ้มกับตั๋วรถไฟญี่ปุ่น JR Pass ราคาพิเศษ
  ที่ TRIPIZEE.com

  ตะลุยญี่ปุ่นสุดคุ้มกับตั๋วรถไฟญี่ปุ่น JR Pass ราคาพิเศษ ที่ TRIPIZEE.com

  สมาชิกบัตรเครดิต KTC ตะลุยญี่ปุ่นสุดคุ้ม
  กับตั๋วรถไฟญี่ปุ่น JR Pass ราคาพิเศษ ที่ TRIPIZEE.com

  รับส่วนลด 120 บาท สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE / KTC WORLD REWARDS MASTERCARD ทุกประเภท ขึ้นไป
  เพียงใส่ รหัสส่วนลด
  KTCTPZJR120

  หรือ

  รับส่วนลด 100 บาท สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท
  เพียงใส่ รหัสส่วนลด
  KTCTPZJR100

  สิทธิพิเศษนี้สำหรับการจองตั๋วรถไฟญี่ปุ่น JR Pass ประเภทใดก็ได้ 5,000 บาท ขึ้นไป /ใบ
  ผ่าน
  www.tripizee.com เท่านั้น โดยใส่รหัสส่วนลดในขั้นตอนการชำระเงิน

  1 - 31 ม.ค. 61

  พิเศษ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

  รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เพียงช้อปผ่านพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้กับสมาชิกบัตรฯ
  พร้อมรับส่วนลด / สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ชั้นนำที่เข้าร่วมรายการ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสม 5 เท่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
  หรือสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  www.tripizee.com/th

  ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
   จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
   โปรโมชั่นทัวร์
   จองรถเช่าออนไลน์
   ประกันการเดินทาง

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กําหนด สำหรับสมาชิกที่ใช้จ่ายออนไลน์ผ่าน www.tripizee.com เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค. 61 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการซื้อตั๋ว JR PASS ประเภทใดก็ได้ 5,000 บาท ขึ้นไป /ใบ เท่านั้น 
  3. เมื่อทำการซื้อตั๋ว JR PASS ตามตามข้อกำหนด ได้รับส่วนลด 120 บาท เฉพาะบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE, KTC X VISA SIGNATURE,  KTC VISA SIGNATURE, KTC WORLD MASTERCARD, KTC X WORLD REWARDS MASTER CARD และKTC WORLD REWARDS MASTERCARD เท่านั้น หรือ เมื่อทำการซื้อตั๋ว JR PASS ตามตามข้อกำหนด ได้รับส่วนลด 100 บาท สำหรับบัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ม.ค. 61
  4. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิด วัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าว ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  6. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อ สงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ www.tripizee.com
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.