จองตั๋วรถไฟญี่ปุ่นสุดคุ้ม (JR Pass)
  ที่ KTC World Travel Service

  จองตั๋วรถไฟ สุดคุ้มกับ KTC World : JR Pass และ RAILEUROPE Pass

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC จองตั๋วรถไฟเที่ยวญีปุ่นสุดคุ้มในราคาประหยัด

  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  • ไม่คิดค่าออกตั๋ว
  • ไม่คิดค่าจัดส่ง

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  Japan Railways Group
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  JR Pass   Ordinary Car 7 Days 8,400 4,200
  14 Days 13,600 6,800
  21 Days 17,400 8,700
  JR Pass  Green Car 7 Days 11,400 5,700
  14 Days 18,450 9,220
  21 Days 24,000 12,000
  Hokkaido Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Hokkaido Rail Pass 3 Days 4,900 2,450
  5 Days 6,530 3,260
  7 Days 7,120 3,560
  Flex 4 Days 6,530 3,260
  Central Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass 5 Days 5,130 2,560
  Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini 3 Days 1,320 660
  Central  West Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass 5 Days 4,100 2,050
  Ise-Kumano-Wakayama-Area Tourist Pass 5 Days 3,220 1,610
  West Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Kansai Area Pass 1 DAY 640 320
  2 Days 1,260 630
  3 Days 1,550 780
  4 Days 1,850 920
  Kansai WIDE Area Pass 5 Days 2,640 1,320
  Sanyo-San'in Area Pass 7 Days 5,570 2,780
  Kansai-Hiroshima Area Pass 5 Days 3,950 1,980
  Hiroshima-Yamaguchi Area Pass 5 Days 3,220 1,610
  Kansai-Hokuriku Area Pass 7 Days 4,390 2,200
  Hokuriku Area Pass 4 Days 1,460 730
  San'in-Okayama Area Pass 4 Days 1,320 660
  Setouchi Area Pass 5 Days 4,980 2,490
  Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass 5 Days 3,950 1,980
  Shikoku Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  All Shikoku Rail Pass 3 Days 2,670 1,340
  4 Days 2,970 1,480
  5 Days 3,260 1,630
  7 Days 3,560 1,780
  KAGAWA Mini Rail & Ferry Pass  ** New ** 2 Days 1,190 590
  Kyushu Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Northern Kyushu Area Pass 3 Days 2,490 1,250
  5 Days 2,930 1,460
  All Kyushu Area Pass 3 Days 4,390 2,200
  5 Days 5,270 2,640
  Southern Kyushu Area Pass 3 Days 2,050 1,030
  East-West Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Osaka-Tokyo Hokuriku Arch Pass 7 Days 7,030 3,520
  Hokkaido-East Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  JR East-South Hokkaido Rail Pass Flex 6 Days 7,700 3,850
  West Kyushu Japan railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass 7 Days 6,450 3,220
  Hokkaido-East Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  JR Tohoku-South hokkaido rail Pass Flex 5 Days 5,620 2,810
  East Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  JR East Pass Tohoku Area Flex 5 days 5,620 2,810
  JR East Pass Nagano, Niigata Area Flex 5 days 5,030 2,520

  ** ราคาตั๋วรถไฟ Jr Pass ข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 3 ก.ย. 61 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน
  โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ

  จองและสอบถามเพิ่มเติม KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  เงื่อนไข :

  1. กรณีสูญหาย (รวมกรณีถูกขโมย) จะไม่ออกพาสให้ใหม่
  2. การคืนเงิน ดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นความจำนงที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาสนี้ ภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) ในกรณีนี้ จะหักค่าธรรมเนียมออก 10% จากราคาขายเจแปนเรลล์พาสนี้ (สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น) แล้วคืนเงินส่วนที่เหลือให้
  3. หลังจากเริ่มใช้แล้ว จะไม่ยืดอายุการใช้งานเจแปนเรลล์พาส หรือคืนเงิน เนื่องจากการยกเลิกเดินรถไฟ ความล่าช้า หรือเหตุผลอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
  4. การจองตั๋วรถไฟต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 20 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า Passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  5. กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษ และเงื่อนไขภาษาไทย จะถือว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่จองตั๋วรถไฟต่างประเทศบัตรที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 เท่านั้น
  7. KTC ขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  8. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  9. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  10. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  12. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.