จองตั๋วรถไฟญี่ปุ่นสุดคุ้ม (JR Pass)
  ที่ KTC World Travel Service

  จองตั๋วรถไฟญี่ปุ่นสุดคุ้ม (JR Pass) ที่ KTC World Travel Service

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC จองตั๋วรถไฟเที่ยวญี่ปุ่นสุดคุ้มในราคาประหยัด

  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  • ไม่คิดค่าออกตั๋ว
  • ไม่คิดค่าจัดส่ง

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  Japan Railways Group
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  JR Pass   Ordinary Car 7 Days 8,350 4,170
  14 Days 13,300 6,650
  21 Days 17,000 8,500
  JR Pass  Green Car 7 Days 11,150 5,580
  14 Days 18,050 9,020
  21 Days 23,500 11,750
  Hokkaido Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Hokkaido Rail Pass 3 Days 4,800 2,400
  5 Days 6,390 3,200
  7 Days 6,980 3,490
  Flex 4 Days 6,390 3,200
  Central Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass 5 Days 5,000 2,500
  Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass Mini 3 Days 1,290 640
  Central  West Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass 5 Days 4,010 2,000
  Ise-Kumano-Wakayama-Area Tourist Pass 5 Days 3,150 1,570
  West Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Kansai Area Pass 1 DAY 630 310
  2 Days 1,230 620
  3 Days 1,520 760
  4 Days 1,800 900
  Kansai WIDE Area Pass 5 Days 2,580 1,290
  Sanyo-San'in Area Pass 7 Days 5,440 2,720
  Kansai-Hiroshima Area Pass 5 Days 3,860 1,930
  Hiroshima-Yamaguchi Area Pass 5 Days 3,150 1,570
  Kansai-Hokuriku Area Pass 7 Days 4,290 2,150
  Hokuriku Area Pass 4 Days 1,430 720
  San'in-Okayama Area Pass 4 Days 1,290 640
  Setouchi Area Pass 5 Days 4,870 2,430
  Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass 5 Days 3,860 1,930
  Shikoku Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  All Shikoku Rail Pass 3 Days 2,600 1,300
  4 Days 2,890 1,450
  5 Days 3,180 1,590
  7 Days 3,470 1,740
  KAGAWA Mini Rail & Ferry Pass  ** New ** 2 Days 1,160 580
  Kyushu Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Northern Kyushu Area Pass 3 Days 2,430 1,220
  5 Days 2,860 1,430
  All Kyushu Area Pass 3 Days 4,290 2,150
  5 Days 5,150 2,580
  Southern Kyushu Area Pass 3 Days 2,000 1,000
  East-West Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Osaka-Tokyo Hokuriku Arch Pass 7 Days 6,870 3,430
  Hokkaido-East Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  JR East-South Hokkaido Rail Pass Flex 6 Days 7,560 3,780
  West Kyushu Japan railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass 7 Days 6,300 3,150
  Hokkaido-East Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  JR Tohoku-South hokkaido rail Pass Flex 5 Days 5,520 2,760
  East Japan Railway Company
  ประเภท จำนวนวัน ราคา (บาท)
  ผู้ใหญ่ เด็ก
  JR East Pass Tohoku Area Flex 5 days 5,490 2,750
  JR East Pass Nagano, Niigata Area Flex 5 days 4,920 2,460

  ** ราคาข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 1 ก.พ. 62 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน
  โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ

  จองและสอบถามเพิ่มเติม KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  เงื่อนไข :

  1. กรณีสูญหาย (รวมกรณีถูกขโมย) จะไม่ออกพาสให้ใหม่
  2. การคืนเงิน ดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นความจำนงที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาสนี้ ภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) ในกรณีนี้ จะหักค่าธรรมเนียมออก 10% จากราคาขายเจแปนเรลล์พาสนี้ (สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น) แล้วคืนเงินส่วนที่เหลือให้
  3. หลังจากเริ่มใช้แล้ว จะไม่ยืดอายุการใช้งานเจแปนเรลล์พาส หรือคืนเงิน เนื่องจากการยกเลิกเดินรถไฟ ความล่าช้า หรือเหตุผลอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
  4. การจองตั๋วรถไฟต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 20 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า Passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  5. กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษ และเงื่อนไขภาษาไทย จะถือว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่จองตั๋วรถไฟต่างประเทศบัตรที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 เท่านั้น
  7. KTC ขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  8. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  9. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  10. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  12. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.