จองตั๋วรถไฟญี่ปุ่นสุดคุ้ม (JR Pass)
  ที่ KTC World Travel Service

  จองตั๋วรถไฟ สุดคุ้มกับ KTC World : JR Pass และ RAILEUROPE Pass

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC จองตั๋วรถไฟเที่ยวญีปุ่นสุดคุ้มในราคาประหยัด

  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  • ไม่คิดค่าออกตั๋ว
  • ไม่คิดค่าจัดส่ง

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  Japan Rail Pass (All Area)  ตั๋วรถไฟเดินทางทั่วญี่ปุ่น

  ประเภทตั๋ว / ระยะเวลา ราคา
  ผู้ใหญ่ เด็ก*
  ตั๋วธรรมดา 7 วัน  29,110 เยน 14,550 เยน
  ตั๋วธรรมดา 14 วัน 46,390 เยน 23,190 เยน
  ตั๋วธรรมดา 21 วัน 59,350 เยน 29,670 เยน
  ตั๋ว Green Car 7 วัน 38,880 เยน 19,440 เยน
  ตั๋ว Green Car 14 วัน 62,950 เยน 31,470 เยน
  ตั๋ว Green Car 21 วัน 81,870 เยน 40,930 เยน

  JR Central Pass
  ตั๋วรถไฟท่องเที่ยวภาคกลางของญี่ปุ่น

  ประเภทตั๋ว / ระยะเวลา เส้นทาง  ระยะเวลา  ราคา
  ผู้ใหญ่ เด็ก*
  Takayama – Hokuriku Area Tourist Pass ตั๋วรถวิ่งระหว่าง นาโกย่า-เกโระ-ทาคายาม่า-โทยาม่า 5 วัน  14,000  เยน 7,000 เยน 
  Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass ตั๋วรถวิ่งระหว่าง ทาคายาม่า-โทยาม่า-มัตสึโมโต้-ฟุกุชิมะ-นาโกย่า 5 วัน  17,500  เยน 8,750 เยน 
  Ise – Kumano – Wakayama Area Tourist Pass ตั๋วรถวิ่งระหว่าง นาโกย่า-มัตสึซากะ-โอวาเสะ-คุมาโนชิ-ชินกุ-นาจิ 5 วัน  11,000 เยน 5,500  เยน
  Mt. Fuji-Shizuoka Area Tourist Pass ตั๋วรถวิ่งระหว่างสาย โตไกโด : สถานีอะตามิ – สถานีโตโยฮาชิ, สายโกเทมบะ : สถานีนูมาสุ – สถานีมัตสึดะ, สายมิโนบุ : สถานีฟูจิ – สถานีชิโมเบะ ออนเซน 3 วัน  4,500 เยน 2,250 เยน
  JR West Pass ตั๋วเดินทางท่องเที่ยวทั่วคันไซ  รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

  JR West Pass (Kansai)
  JR Pass ประเภทใช้ได้ที่ภูมิภาค Kansai Kansai Area Pass

  ประเภทตั๋ว / ระยะเวลา ราคา
  ผู้ใหญ่ เด็ก*
  Kansai Area Rail Pass 1 วัน 2,200 เยน 1,100 เยน
  Kansai Area Rail Pass 2 วัน 4,300 เยน 2,150 เยน
  Kansai Area Rail Pass 3 วัน 5,300 เยน 2,650 เยน
  Kansai Area Rail Pass 4 วัน 6,300 เยน 3,150 เยน
  Wide Area Rail Pass 5 วัน 9,000 เยน 4,500 เยน
  Osaka-Tokyo Hokuriku Arch Pass 7 วัน 24,000 เยน 12,000 เยน

  JR West Pass (Honshu Central and South)
  JR Pass ประเภทใช้ได้ที่เกาะฮอนชูตอนกลางและตอนใต้ Kansai WIDE Area Pass – Kansai Hiroshima Area Pass – Hiroshima-Yamaguchi Area Pass

  ประเภทตั๋ว / ระยะเวลา ราคา
  ผู้ใหญ่ เด็ก*
  San’in Okayama 4 วัน 4,500 เยน 2,250 เยน
  Hokuriku Area 4 วัน 5,000 เยน 2,500 เยน
  Hiroshima – Yamaguchi 5 วัน 11,000 เยน 5,500 เยน
  Kansai – Hiroshima 5 วัน 13,500 เยน 6,750 เยน
  Setouchi Area Pass 5 วัน 17,000 เยน 8,500 เยน
  Okayama-Hiroshima Yamaguchi Area Pass 5 วัน 13,500 เยน 6,750 เยน
  Kansai – Hokuriku 7 วัน 15,000 เยน 7,500 เยน

  JR West Pass (Sanyo San’in)
  JR Pass ประเภทใช้ได้ที่เกาะฮอนชูตะวันตกและเหนือของเกาะคิวชู Sanyo San’in Area Pass

  ประเภทตั๋ว / ระยะเวลา ราคา
  ผู้ใหญ่ เด็ก*
  Sanyo-San’ in Area Pass 7 วัน 19,000 เยน 9,500 เยน

  JR EAST PASS
  คือตั๋วเดินทางแบบพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ใช้สำหรับการเดินทาง ในประเทศญี่ปุ่น (วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน) และถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น และไม่ได้มีถิ่นพำนักอยู่อาศัยถาวรในประเทศญี่ปุ่น ที่สามาถใช้นั่งรถไฟสาย JR East ได้ทุกสายไม่จำกัดเที่ยว โดยเริ่มการเดินทาง จากสนามบินนาริตะ หรือฮาเนตะในโตเกียว และยังสามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็น ตลอดจนรถไฟด่วนพิเศษที่ จะไปเซนได และนากาโน่ นอกจากนี้ ยังสามารถนั่งรถไฟในสาย Izu และ Nikko ได้อีกด้วย นับเป็นตั๋วเดิน ทางที่คุ้มค่ามาก โดยจะเริ่มเปิดใช้งานในวันที่ 1 เมษายนนี้ และแบ่งพื้นที่การใช้งานดังต่อไปนี้

  JR EAST PASS
  ตั๋วเดินทางรถไฟญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก โทโฮคุ,นีกาตะ-นากาโน่,ฮอกไกโด

  ประเภทตั๋ว  ระยะเวลา  ราคา
  ผู้ใหญ่ เด็ก*
  JR EASTTohoku area 5 วัน  19,000  เยน 9,500 เยน 
  JR EAST Nagano-Niigata area  5 วัน  17,000 เยน 8,500 เยน 
  JR East-SouthHokkaido Rail Pass 6 วัน  26,000 เยน 13,000  เยน

  JR Kyushu Pass
  ตั๋วเดินทางรถไฟญี่ปุ่นในเขตคิวชู ฟุกุโอกะ,โออิตะ

  ประเภทตั๋ว / ระยะเวลา ราคา
  ผู้ใหญ่ เด็ก*
  North Kyushu Area 3 วัน 8,500 เยน 4,250 เยน
  North Kyushu Area 5 วัน 10,000 เยน 5,000 เยน
  Southern Kyushu Area 3 วัน 7,000 เยน 3,500 เยน
  All Kyushu Area 3 วัน 15,000 เยน 7,500 เยน
  All Kyushu Area 5 วัน 18,000 เยน 9,000 เยน
  Sanyo-San’ in Northern Kyushu Pass 7 วัน 22,000 เยน 11,000 เยน

  JR Hokkaido Pass
  ตั๋วเดินทางท่องเที่ยวทั่วฮอกไกโด

  ประเภทตั๋ว / ระยะเวลา ราคา
  ผู้ใหญ่ เด็ก*
  3 วัน 16,500 เยน 8,250 เยน
  Flexible 4 วัน 22,000 เยน 11,000 เยน
  5 วัน 22,000 เยน 11,000 เยน
  7 วัน 24,000 เยน 12,000 เยน

   

  จองและสอบถามเพิ่มเติม KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

   

  เงื่อนไข :

  1. กรณีสูญหาย (รวมกรณีถูกขโมย) จะไม่ออกพาสให้ใหม่
  2. การคืนเงิน ดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นความจำนงที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาสนี้ ภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) ในกรณีนี้ จะหักค่าธรรมเนียมออก 10% จากราคาขายเจแปนเรลล์พาสนี้ (สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น) แล้วคืนเงินส่วนที่เหลือให้
  3. หลังจากเริ่มใช้แล้ว จะไม่ยืดอายุการใช้งานเจแปนเรลล์พาส หรือคืนเงิน เนื่องจากการยกเลิกเดินรถไฟ ความล่าช้า หรือเหตุผลอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
  4. การจองตั๋วรถไฟต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 - 20 วันก่อนการเดินทาง โดยต้องแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า Passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  5. กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษ และเงื่อนไขภาษาไทย จะถือว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่จองตั๋วรถไฟต่างประเทศบัตรที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 เท่านั้น
  7. KTC ขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  8. KTC ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  9. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  10. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  12. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.