จองตั๋วรถไฟ สุดคุ้มกับ KTC World : Swiss Pass

  จองตั๋วรถไฟ สุดคุ้มกับ KTC World : JR Pass และ RAILEUROPE Pass

   

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC จองตั๋วรถไฟเที่ยวสวิสสุดคุ้ม

   

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service

   

  - ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  - ไม่คิดค่าออกตั๋ว
  - ไม่คิดค่าจัดส่ง

  *หมายเหตุ ชำระค่าตั๋วรถไฟเป็นเงินบาทโดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ทำรายการ

   

  ราคา Swiss Pass (EUR)

  Pass Family Name Validity Formula Class Adult (฿) Child (฿) Youth (฿)
  Swiss Travel Pass 3 Days Regular 1st 13,033 6,517 11,094
  Swiss Travel Pass 3 Days Regular 2nd 8,200 4,073 6,943
  Swiss Travel Pass 4 Days Regular 1st 15,594 7,797 13,266
  Swiss Travel Pass 4 Days Regular 2nd 9,736 4,868 8,262
  Swiss Travel Pass 8 Days Regular 1st 22,537 11,268 19,162
  Swiss Travel Pass 8 Days Regular 2nd 14,081 7,040 11,986
  Swiss Travel Pass 15 Days Regular 1st 27,308 13,654 23,196
  Swiss Travel Pass 15 Days Regular 2nd 17,068 8,534 14,507
  Swiss Travel Pass Flex 3 days within 1 Month Regular 1st 14,818 7,409 12,607
  Swiss Travel Pass Flex 3 days within 1 Month Regular 2nd 9,271 4,635 7,874
  Swiss Travel Pass Flex 4 days within 1 Month Regular 1st 17,766 8,883 15,089
  Swiss Travel Pass Flex 4 days within 1 Month Regular 2nd 11,094 5,547 9,426
  Swiss Travel Pass Flex 8 days within 1 Month Regular 1st 25,252 12,626 21,451
  Swiss Travel Pass Flex 8 days within 1 Month Regular 2nd 15,788 7,894 13,421
  Swiss Travel Pass Flex 15 days within 1 Month Regular 1st 30,023 15,012 25,524
  Swiss Travel Pass Flex 15 days within 1 Month Regular 2nd 18,774 9,387 15,943
  Swiss Travel Pass Flex with Half Fare Card Combi 3 days within 1 Month Regular 1st 17,145 - 14,934
  Swiss Travel Pass Flex with Half Fare Card Combi 3 days within 1 Month Regular 2nd 11,598 - 10,202
  Swiss Travel Pass Flex with Half Fare Card Combi 4 days within 1 Month Regular 1st 20,093 - 17,417
  Swiss Travel Pass Flex with Half Fare Card Combi 4 days within 1 Month Regular 2nd 13,421 - 11,753
  Swiss Travel Pass Flex with Half Fare Card Combi 8 days within 1 Month Regular 1st 27,580 - 23,778
  Swiss Travel Pass Flex with Half Fare Card Combi 8 days within 1 Month Regular 2nd 18,115 - 15,749
  Swiss Travel Pass Flex with Half Fare Card Combi 15 days within 1 Month Regular 1st 32,351 - 27,851
  Swiss Travel Pass Flex with Half Fare Card Combi 15 days within 1 Month Regular 2nd 21,102 - 18,270
  Swiss Half Fare Card 1 Month - - 4,655 - -
  Swiss Transfer Ticket 1 Month Regular 1st 8,767 4,383 -
  Swiss Transfer Ticket 1 Month Regular 2nd 5,469 2,735 -
  Swiss Transfer Ticket with Half Fare Card Combi 1 Month Regular 1st 11,094 - -
  Swiss Transfer Ticket with Half Fare Card Combi 1 Month Regular 2nd 7,797 - -

   

  คลิกดูรายละเอียดและราคา

   

  จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

   

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด เมื่อสมาชิกทำการจองบัตรโดยสารรถไฟในต่างประเทศ ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 เท่านั้น
  2. ต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15-20 วันก่อนการเดินทาง
  3. ต้องทำการแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  4. ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่ได้ใช้ ต้องนำส่งคืนภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) สามารถ refund ได้ 80% แต่อาจคิดค่าบริการการทำ Refund คนละ 300 บาท (ค่าธรรมเนียมออกบัตรหรือ issuing fee ไม่สามารถทำการrefund
  5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  6. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  7. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  8. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัท ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ
  11. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.