จองตั๋วรถไฟสวิสสุดคุ้มกับ KTC World

  จองตั๋วรถไฟ สุดคุ้มกับ KTC World : Swiss Pass

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC จองตั๋วรถไฟเที่ยวสวิสสุดคุ้ม
  Swiss Pass, GLACIER 3000, GORNERGRAT, GLACIER PARADISE, MT PILATUS, MT SCHILTHORN, MT TITLIS

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service

  - ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  - ไม่คิดค่าออกตั๋ว
  - ไม่คิดค่าจัดส่ง

  *หมายเหตุ ชำระค่าตั๋วรถไฟเป็นเงินบาทโดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ทำรายการ

  ราคา Swiss Pass (CHF)

  Pass Family Name Validity Formula Class Adult Child Youth
  Swiss Travel Pass 3 Days Regular 1st 358 179 305
  Swiss Travel Pass 3 Days Regular 2nd 225 112.50 192
  Swiss Travel Pass 4 Days Regular 1st 429 214.50 366
  Swiss Travel Pass 4 Days Regular 2nd 270 135.0 231
  Swiss Travel Pass 8 Days Regular 1st 631 315.50 538
  Swiss Travel Pass 8 Days Regular 2nd 398 199 340
  Swiss Travel Pass 15 Days Regular 1st 765 382.50 654
  Swiss Travel Pass 15 Days Regular 2nd 485 242.50 416
  Swiss Travel Pass Flex 3 days within 1 Month Regular 1st 412 206 351
  Swiss Travel Pass Flex 3 days within 1 Month Regular 2nd 259 129.50 221
  Swiss Travel Pass Flex 4 days within 1 Month Regular 1st 493 246.50 421
  Swiss Travel Pass Flex 4 days within 1 Month Regular 2nd 310 155 265
  Swiss Travel Pass Flex 8 days within 1 Month Regular 1st 706 353.0 602
  Swiss Travel Pass Flex 8 days within 1 Month Regular 2nd 445 222.50 380
  Swiss Travel Pass Flex 15 days within 1 Month Regular 1st 840 420.0 718
  Swiss Travel Pass Flex 15 days within 1 Month Regular 2nd 532 266 456
  Swiss Half Fare Card 1 Month NA NA 120 - -
  Swiss Transfer Ticket 1 Month Regular 1st 247 123.50 -
  Swiss Transfer Ticket 1 Month Regular 2nd 154 77 -

   

  ราคา GLACIER 3000 (CHF)

  FULL FARE PASSHOLDER FARE
  EURAIL PASS SWISS TRAVEL PASS SWISS HALF FARE CARD
  ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD
  76.5 76.50 42.50 68.0 68.0 - 42.50 42.50 - 42.50 42.50 -
  CLOSING DATE FOR MAINTENANCE: September 24th-Novemer 2nd, 2018

   

  ราคา GORNERGRAT (CHF)
  Zermatt to Gornergrat (roundtrip)

  วันเดินทาง FULL FARE PASSHOLDER FARE
  EURAIL PASS SWISS TRAVEL PASS SWISS HALF FARE CARD
  ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD
  01JAN-30APR2018 76.00 76.00 38.00 76.00 76.00 38.00 38.00 38.00 - 38.00 38.00 -
  01MAY-30JUN2018 98.00 98.00 49.00 98.00 98.00 49.00 49.00 49.00 - 49.00 49.00 -
  01JUL-31AUG2018 114.00 114.00 57.00 114.00 114.00 57.00 57.00 57.00 - 57.00 57.00 -
  01SEP-31OCT2018 98.00 98.00 49.00 98.00 98.00 49.00 49.00 49.00 - 49.00 49.00 -
  01NOV-30NOV2018 76.00 76.00 38.00 76.00 76.00 38.00 38.00 38.00 - 38.00 38.00 -

   

  ราคา MATTERHORN GLACIER PARADISE (CHF)
  Zermatt to Matterhorn Gornergrat Paradise (roundtrip)

  วันเดินทาง FULL FARE PASSHOLDER FARE
  EURAIL PASS SWISS TRAVEL PASS SWISS HALF FARE CARD
  ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD
  01JAN-30APR2018 88.00 88.00 44.00 88.00 88.00 44.00 44.00 44.00 - 44.00 44.00 -
  01MAY-30JUN2018 101.50 101.50 50.50 101.50 101.50 50.50 50.50 50.50 - 50.50 50.50 -
  01JUL-31AUG2018 111.50 111.50 56.00 111.50 111.50 56.00 56.00 56.00 - 56.00 56.00 -
  01SEP-31OCT2018 101.50 101.50 50.50 101.50 101.50 50.50 50.50 50.50 - 50.50 50.50 -
  CLOSING DATE FOR MAINTENCE: Apirl 30th - May11th, 2018

   

  ราคา MT PILATUS (CHF)
  Pilatus Alpnachstad or Kriens to Mt Pilatus

  FULL FARE PASSHOLDER FARE
  EURAIL PASS SWISS TRAVEL PASS SWISS HALF FARE CARD
  ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD
  72.00 72.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 - 36.00 36.00 -
  CLOSING DATE FOR CABLEWAY FROM KRIENS MAINTENANCE: October 22th - Nov 09th, 2018

   

  ราคา MT SCHILTHORN (CHF)
  Interlaken to Schilthorn (roundtrip)

  FULL FARE PASSHOLDER FARE
  EURAIL PASS SWISS TRAVEL PASS SWISS HALF FARE CARD
  ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD
  135.50 136.50 68.50 103.50 103.50 68.50 - - - 68.50 68.50 -
  CLOSING DATE FOR MAINTENANCE: April 23rd - April 27th, 2018 and November 12 th - December 7th, 2018

   

  ราคา MT TITLIS (CHF)
  Engelberg to Mt Titlis (roundtrip)

  FULL FARE PASSHOLDER FARE
  EURAIL PASS SWISS TRAVEL PASS SWISS HALF FARE CARD
  ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD ADULT YOUTH CHILD
  104.50 104.50 29.00 81.50 81.50 29.00 58.00 58.00 - 58.00 58.00 -
  CLOSING DATE FOR MAINTENANCE: November 5 -  November 16, 2018
  REMARK: FREE FOR CHILDERN TRAVELLING WITH A SWISS FAMILY CARD / CHILDERN 6-15 DIDCOUNTED FARE / CHILDERN UNDER 6 : FREE

  ** ราคาตั๋วรถไฟสวิส Swiss Pass ข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 21 ก.พ. 61 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินฟรังก์สวิส (CHF)
  โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ

  คลิกดูรายละเอียดและราคา

  จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด เมื่อสมาชิกทำการจองบัตรโดยสารรถไฟในต่างประเทศ ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 เท่านั้น
  2. ต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15-20 วันก่อนการเดินทาง
  3. ต้องทำการแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  4. ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่ได้ใช้ ต้องนำส่งคืนภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) สามารถ refund ได้ 80% แต่อาจคิดค่าบริการการทำ Refund คนละ 300 บาท (ค่าธรรมเนียมออกบัตรหรือ issuing fee ไม่สามารถทำการrefund
  5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  6. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  7. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  8. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัท ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ
  11. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.