จองตั๋วรถไฟ สุดคุ้มกับ KTC World : Swiss Pass

  จองตั๋วรถไฟ สุดคุ้มกับ KTC World : Swiss Pass

  สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต KTC จองตั๋วรถไฟเที่ยวสวิสสุดคุ้ม

  จองวันนี้ ที่ KTC World Travel Service

  - ไม่คิดค่าธรรมเนียมรูดบัตร
  - ไม่คิดค่าออกตั๋ว
  - ไม่คิดค่าจัดส่ง

  *หมายเหตุ ชำระค่าตั๋วรถไฟเป็นเงินบาทโดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ทำรายการ

  ราคา Swiss Pass (THB)

  Pass Family Name Validity Formula Class Adult Child Youth
  Swiss Travel Pass 3 Days Regular 1st 12,204 6,102 10,397
  Swiss Travel Pass 3 Days Regular 2nd 7,670 3,835 6,545
  Swiss Travel Pass 4 Days Regular 1st 14,625 7,312 12,477
  Swiss Travel Pass 4 Days Regular 2nd 9,204 4,602 7,875
  Swiss Travel Pass 8 Days Regular 1st 21,511 10,755 18,340
  Swiss Travel Pass 8 Days Regular 2nd 13,568 6,784 11,591
  Swiss Travel Pass 15 Days Regular 1st 26,079 13,039 22,295
  Swiss Travel Pass 15 Days Regular 2nd 16,534 8,267 14,181
  Swiss Travel Pass Flex 3 days within 1 Month Regular 1st 14,045 7,023 11,966
  Swiss Travel Pass Flex 3 days within 1 Month Regular 2nd 8,829 4,415 7,534
  Swiss Travel Pass Flex 4 days within 1 Month Regular 1st 16,806 8,403 14,352
  Swiss Travel Pass Flex 4 days within 1 Month Regular 2nd 10,568 5,284 9,034
  Swiss Travel Pass Flex 8 days within 1 Month Regular 1st 24,068 12,034 20,522
  Swiss Travel Pass Flex 8 days within 1 Month Regular 2nd 15,170 7,585 12,954
  Swiss Travel Pass Flex 15 days within 1 Month Regular 1st 28,636 14,318 24,477
  Swiss Travel Pass Flex 15 days within 1 Month Regular 2nd 18,136 9,068 15,545
  Swiss Half Fare Card 1 Month NA NA 4,091 - -
  Swiss Transfer Ticket 1 Month Regular 1st 8,420 4,210 -
  Swiss Transfer Ticket 1 Month Regular 2nd 5,250 2,625 -

   

  ** ราคาตั๋วรถไฟสวิส Swiss Pass ข้างต้นเป็นราคาที่คำนวน ณ วันที่ 21 ก.พ. 61 อาจเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุ ขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเงินฟรังก์สวิส (CHF)
  โปรดตรวจสอบราคาอัพเดทล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ KTC World Travel Service ณ วันที่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ประสงค์จะทำรายการ

  คลิกดูรายละเอียดและราคา

  จอง/สอบถามที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

  หมายเหตุ :

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด เมื่อสมาชิกทำการจองบัตรโดยสารรถไฟในต่างประเทศ ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 เท่านั้น
  2. ต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15-20 วันก่อนการเดินทาง
  3. ต้องทำการแจ้งชื่อและส่งสำเนาหน้า passport ของผู้ที่จะเดินทางทั้งหมด
  4. ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วไม่ได้ใช้ ต้องนำส่งคืนภายใน 7 วันก่อนวันที่รถไฟออกเดินทาง (departure date) สามารถ refund ได้ 80% แต่อาจคิดค่าบริการการทำ Refund คนละ 300 บาท (ค่าธรรมเนียมออกบัตรหรือ issuing fee ไม่สามารถทำการrefund
  5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การใช้ตั๋วรถไฟในต่างประเทศเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการนั้นๆ
  6. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบ
  7. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  8. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
  10. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัท ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้น ๆ
  11. KTC ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้นๆ กรณีสมาชิก KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ KTC World Travel Service ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กับททท. เลขที่ 11/03724

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.