แลกรหัสส่วนลดนกแอร์สุดคุ้ม
  ด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

  แลกรหัสส่วนลดนกแอร์สุดคุ้ม ด้วยคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
  บินนกแอร์ (Nok Air) แบบสุดคุ้ม

  รับ e-Coupon รหัสส่วนลด 200 บาท (สำหรับใช้ซื้อบัตรโดยสารครั้งถัดไป)
  เมื่อจองบัตรโดยสารที่ www.nokair.com ผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 

  สามารถกดรับคูปองส่วนลดได้ที่ KTC Mobile

  TapKTC iOS TapKTC Android

  1 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62

  พิเศษยิ่งขึ้น แลกรับเครดิตเงินคืน 10% และรับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า*
  เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ
  (*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า)

  คลิกลงทะเบียนได้ที่ www.ktc.co.th/shoponline

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KTC PHONE โทร. 02 123 5000

  ดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เส้นทางอื่นๆ ทั่วโลก คลิก ตั๋วเครื่องบิน
  หรือ สะดวกกว่ากับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์สายการบินชั้นนำ คลิก
  KTC World Online Booking

  เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด

  • รหัสส่วนลด (Voucher Code) มูลค่า 200 บาท ใช้เป็นส่วนลดราคาตั๋วโดยสาร (Fare) ได้ทุกเส้นทางในประเทศ ยกเว้น แม่ฮ่องสอน, แพร่, แม่สอด, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ตรัง และกระบี่ ผ่านช่องทางการจอง www.nokair.com เท่านั้น และจำกัดสิทธิ์คูปองส่วนลด 10,000 โค้ดตลอดรายการ
  • สามารถสำรองที่นั่งได้ในวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 และสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562 ยกเว้นวันเดินทางที่กำหนดทางด้านล่าง
  • 6 เมษายน 2562
  • 8 เมษายน 2562
  • 10 – 17 เมษายน 2562
  • 1 พฤษภาคม 2562
  • 18 พฤษภาคม 2562
  • 20 พฤษภาคม 2562
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้เดินทางได้ทุกวัน ยกเว้น วันศุกร์ และวันอาทิตย์
  • รหัสส่วนลดใช้ได้เพียงครั้งเดียว และใช้ได้กับ 1 การจอง โดยไม่จำกัดจำนวนผู้โดยสารในการจองนั้น
  • รหัสส่วนลดสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้โดยสารท่านอื่นใช้ได้
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้กับทั้งตั๋วประเภทบินเบาๆ, บินสบาย และ บินเพลิดเพลิน และต้องชำระเงินค่าบัตรโดยสารผ่านช่องทางบัตรเครดิตเท่านั้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจอง (Processing Fee) ตามที่สายการบินฯ กำหนด
  • สงวนสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลดในบางเที่ยวบินที่เหลือที่นั่งราคาสูง
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และกำหนดการเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนกำหนดการเดินทางเดิม  และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารเดิม ที่ชำระกับอัตราค่าโดยสารใหม่ ในราคาปกติที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ณ ช่วงเวลานั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารที่ลดลง
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือข้อมูลการเดินทางใดๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด
  • สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีการลงทะเบียนใช้งาน KTC Mobile Application และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ผ่าน www.nokair.com ในช่วงระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – JCB ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ e-Coupon “รหัสส่วนลด 200 บาทจากสายการบิน NOK AIR” ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน “KTC Mobile Application” และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ผ่าน www.nokair.com เป็นเงินจำนวนตั้งแต่ 1,500.00 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการเพื่อนำกลับมาใช้ในครั้งถัดไปที่www.nokair.com โดยเงื่อนไขที่ร่วมรายการให้เป็นไปตามนโยบายของสายการบิน นก แอร์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับ e-Coupon “รหัสส่วนลด 200 บาทจากสายการบิน NOK AIR” เพื่อรับส่วนลดสำหรับครั้งถัดไป โดยมูลค่าของส่วนลดที่สมาชิกจะได้รับเป็นไปตามที่สายการบิน นก แอร์ กำหนด
  4. เคทีซีจะทำการจัดส่ง e-Coupon “รหัสส่วนลด 200 บาทจากสายการบิน NOK AIR” สมาชิกที่มีสิทธิตามเงื่อนไขรายการนี้ ผ่านช่องทาง “ KTC Mobile Application” ภายในวันเดียวกับวันที่สมาชิกมีรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยสมาชิกจะต้องกดรับ e-Coupon “รหัสส่วนลด 200 บาทจากสายการบิน NOK AIR” หากสมาชิกไม่กดรับ e-Coupon “รหัสส่วนลด 200 บาทจากสายการบิน NOK AIR”  ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon “รหัสส่วนลด 200 บาทจากสายการบินNOK AIR” ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรณีสมาชิกทำการลงทะเบียนใช้งาน “KTC Mobile Application” ภายหลังจากวันและเวลาที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง e-Coupon “รหัสส่วนลด200 บาทจากสายการบิน NOK AIR” เครดิตเงินคืนย้อนหลังให้
  6. การรับ e-Coupon “รหัสส่วนลด 200 บาทจากสายการบิน NOK AIR” ตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,500.00 บาทขึ้นไป ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายในรายการชำระค่าสินค้า/บริการปกติ, รายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบแบ่งชำระผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทุกประเภท โดยคำนวณจากยอดก่อนการแบ่งชำระ และรายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น โดยยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค่าปรับ ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
  8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็น e-Coupon “รหัสส่วนลด 200 บาทจากสายการบิน NOK AIR”  คืนฉบับใหม่หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  11. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
  12. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  13. รูปภาพอาหารที่ปรากฏในสื่อใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
  14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  15. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE โทร 02 123 5000

  Privilege for KTC card members at Nok Air

  Get e-Coupon, discount code 200 Baht (for next ticket purchase)
  When booking the ticket via
  www.nokair.com  from 1,500 Baht or more

  Receive discount coupons at KTC Mobile
  From 1 Mar 19 - 31 May 19

  Get Cash Back 10%
  When redeem points equal to the amount spent online

  Get KTC FOREVER REWARDS points x5*
  When shop with participating partners
  (Normal points x1 + Extra points x4)

  Register to get Cash Back 10% + get KTC FOREVER REWARDS points x5 at 
  www.ktc.co.th/shoponline
  During 1 Jan 19 – 30 Jun 19

  Terms and Conditions of Voucher Code

   

  • The 200 THB voucher code can be used on air fare for all domestic routes except Mae Hong Son, Phrae, Mae Sot, Roi Et, Sakon Nakhon, Trang and Krabi, and must be used for booking at www.nokair.com only. Voucher codes are limited to 10,000 codes throughout the campaign.
  • Voucher code is valid for booking during 1 March – 31 May 2019 and for traveling during 1 March – 30 June 2019, except the following dates:
  • 6 April 2019
  • 8 April 2019
  • 10 – 17 April 2019
  • 1 May 2019
  • 18 May 2019
  • 20 May 2019
  • Voucher code is valid for traveling on every day except Friday and Sunday.
  • Voucher code can be redeemed only once (with no limit of passengers per booking).
  • Voucher code is transferable.
  • Voucher code can be used for all ticket types (Nok Lite, Nok X-Tra and Nok MAX). Payment must be made by credit card only and passenger needs to pay for the processing fee as specified in airlines regulations.
  • Voucher code is not valid for high fare class which might be available in some flights.
  • Any changes of itinerary must be made at least 1 day before an original booking departure via Call Center 1318. Passengers making change must pay for change fee and any applicable fare difference; which may surplus between the original price paid and the normal price available for the new flight at the time of change.  Payment must be made by credit card only. In case that a new fare is less than an original price, we reserve the right not to remit an exceeding amount of the decreased fare.
  • Other terms and conditions remain in accordance with Nok Air’s general terms and conditions.
  • Nok Air reserves the right to change any terms and conditions of voucher without prior notice.

  Terms and Conditions of Voucher Code

  • The 200 THB e-Coupon code can be used on air fare for all domestic routes except Mae Hong Son, Phrae, Mae Sot, Roi Et, Sakon Nakhon, Trang and Krabi, and must be used for booking at www.nokair.com only. Voucher codes are limited to 10,000 codes throughout the campaign.
  • Voucher code is valid for booking during 1 March – 31 May 2019 and for traveling during 1 March – 30 June 2019, except the following dates:  6 April 2019, 8 April 2019, 10 – 17 April 2019, 1 May 2019, 18 May 2019, 20 May 2019
  • Voucher code is valid for traveling on every day except Friday and Sunday.
  • Voucher code can be redeemed only once (with no limit of passengers per booking).
  • Voucher code is transferable.
  • Voucher code can be used for all ticket types (Nok Lite, Nok X-Tra and Nok MAX). Payment must be made by credit card only and passenger needs to pay for the processing fee as specified in airlines regulations.
  • Voucher code is not valid for high fare class which might be available in some flights.
  • Any changes of itinerary must be made at least 1 day before an original booking departure via Call Center 1318. Passengers making change must pay for change fee and any applicable fare difference; which may surplus between the original price paid and the normal price available for the new flight at the time of change.  Payment must be made by credit card only. In case that a new fare is less than an original price, we reserve the right not to remit an exceeding amount of the decreased fare.
  • Other terms and conditions remain in accordance with Nok Air’s general terms and conditions.
  • Nok Air reserves the right to change any terms and conditions of voucher without prior notice.
  • Benefits in this program cannot be exchanged in cash or transfer rights to others.
  • KTC reserves the right to offer privilege under this program to cardmembers who maintain their membership status and who are without a record of default or outstanding payment throughout the program until the day on which the privilege is granted to the cardmembers, in accordance with KTC’s existing record.
  • KTC reserves the right to award, cancel, revoke or reclaim any privileges granted to the cardmembers under this promotion, wholly or partially, including the claim of compensation for damages (if any) if fraudulent activities are committed in order to receive this privilege, or if the credit card is used for any commercial purpose, in breaching of determined conditions, and for any non-consumption purpose, or when the transaction is cancelled after KTC duty granted privilege under this promotion to the cardmembers.
  • KTC is not a products seller/service provider and therefore assumes no responsibilities in respect of any products/services. Should there be any inquiries or claims in respect of products/services, or sales slip/tax invoice requirement, please contact each product seller/service provider directly.
  • KTC reserves the right to amend or cancel terms and conditions, details, and/or privileges of this promotion (including changing to any other prizes with equivalent value) without prior notice. In the case of a dispute, KTC’s decision is deemed final.

              KTC World Travel Service บริการข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ดำเนินการโดย บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด บริษัทนำเที่ยวสมาชิก IATA เลขที่ 35-3-0509-3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เลขที่ 11/03724 ผู้ให้บริการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า กรุ๊ปทัวร์ แพ็คเกจอิสระในและต่างประเทศ ตั๋วรถไฟต่างประเทศ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และประกันการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 123 5050 จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 8.00 - 20.00 น.

Browser Recommended : Firefox Safari Chrome สำหรับ IE เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป                                                  Copyright 2014 Krungthai Card PCL. All Rights Reserved.